Domov

Zoznamovací dotazník

Fotozoznamka

Lifestyle magazín

Registrovať teraz

Má zmysel veriť v lásku na prvý pohľad?

16.máj 2016
Má zmysel veriť v lásku na prvý pohľad?

Otvorili sa dvere a on/ona vošiel/vošla ... bolo to ako rana z čistého neba! Zažili ste to niekedy? Veríte, že sa to môže niekedy stať aj vám? Veríte na lásku na prvý pohľad?

Je láska na prvý pohľad vôbec možná? Je možné sa pozrieť a byť schopný/schopná prestať myslieť? Láska na prvý pohľad je údajne viac než len sexuálna príťažlivosť. Existuje veľa párov, ktoré sú dôkazom, že naozaj existuje. Lásku na prvý pohľad nie je ľahké vysvetliť, niektorí ju absolútne popierajú a sú presvedčení, že je to blbosť. Iní na ňu naopak veria a niekedy aj celý život dúfajú, že ich niečo také stretne. Veria v to, že sa pozrú a bude tam on/ona. Tí čo na túto lásku neveria, sú práve naopak presvedčení, že sa jedná len o hlúpu sexuálnu príťažlivosť, ktorá potom rovnako zmizne. Neveria tomu, že by jeden pohľad mohol zmeniť ich život a že by celý život zostali v náručí človeka, ktorého jednoducho raz, len tak, stretnú. Ak veríte na lásku na prvý pohľad, nikdy ju neprestaňte hľadať. Stojí to za to! Láska na prvý pohľad je v podstate intenzívna láska.

Argumenty proti láske na prvý pohľad sú zvyčajne založené na dvoch hlavných dôvodoch

Prvým z dôvodov je ten, že títo dvaja ľudia ktorí sa stretnú, nemajú dostatočné vedomosti o druhej osobe, a preto sa zamilujete len do nejakej imaginárnej predstavy, ktorá nie je založená na skutočnom cite. Toto dokazuje aj fakt, že láska sa skladá nielen z príťažlivosti týkajúcich sa vzhľadu, sexuálnej príťažlivosti, ale aj charakterových vlastností, ako je napríklad zmysel pre humor, múdrosť a iné. A práve charakterové vlastnosti nie sú na prvý pohľad vidieť, vyžadujú podrobnejšie poznanie danej osoby. Je potrebné človeka vidieť vo viacerých rozdielnych situáciách. U lásky na prvý pohľad je najväčšia hodnota prisudzovaná vonkajšiemu vzhľadu a nie vnútorným vlastnostiam. Láska na prvý pohľad môže často klamať, pretože je založená viac na fantázii, než na prvom pohľade. Avšak, aj táto láska môže byť veľmi intenzívna.

Druhým dôvodom môže byť to, že ľudia nemajú čas na hľadanie lásky, nemajú reálnu predstavu o vzťahu, a preto dajú na svoje emocionálne pocity založené na vízii šťastnej a romantickej lásky. Základom všetkého sú emócie, skôr než vaše skutočné správanie. V prvej chvíli to môže byť vaša pripravenosť pre akýkoľvek vzťah. Skutočnosť, že láska na prvý pohľad môže byť založená na nespoľahlivých informáciách, neznamená, že sa ale nejedná o prípad intenzívnej lásky. Romantická láska je veľmi často založená na idealizácii a pozitívnej ilúzii. To je tiež pravda, pokiaľ ide o lásku, ktorá trvá viac rokov. Obmedzené zameranie emócií k tej jednej osobe, veľmi často vedie ku skresleným emocionálnym presvedčeniam.

Láska na prvý pohľad môže aj z čista jasna zahynúť. Neznamená to však, že táto láska nebola veľmi intenzívna. Čas nie je správnym meradlom, čo sa týka lásky. Aby bolo možné vysvetliť podstatu lásky na prvý pohľad, je potrebné jej romantickú intenzitu odlíšiť od jej romantickej hĺbky. Aj William Shakespeare vo svojej hre Večer trojkráľový napísal: "Kto miluje, miluje na prvý pohľad." Láska na prvý pohľad môže byť základom pre hlboké, dlhodobé lásky, za predpokladu, že základné charakteristické a typické vlastnosti i správanie odhalíme vo verbálnej komunikácii, aby sme mohli vnímať aj iné veci nám na prvý pohľad skryté. Veľmi podstatnú úlohu hrá samozrejme aj neverbálna komunikácia, ako sú gestá a výrazy tváre. V každom prípade by láska na prvý pohľad nemala byť opísaná ako povrchná, u každého je totiž vnímaná a prežívaná inak a úplne odlišne.

Môže byť láska na prvý pohľad dobrá pre budúcnosť?

Mali by sme nasledovať svoje srdce a vážne usilovať o lásku na prvý pohľad? Láska na prvý pohľad je srdcová záležitosť.

Vzťah medzi láskou na prvý pohľad, kvalitou a hĺbkou budúceho vzťahu je ovplyvnený predovšetkým dvoma faktormi:

  • Prvý a počiatočný pozitívny dojem má pozitívny vplyv na kvalitu budúceho vzťahu.
  • Krátkodobosť, v ktorej sa vybraný partner prejaví spoločnými záujmami, hodnotami a ktorý je zásadný pre budúcnosť kvalitného vzťahu.

Prvé hodnotenie vášho potencionálneho partnera má významný vplyv na váš dlhodobý vzťah. Pozitívne hodnotenie prvého pohľadu má aj pozitívny vplyv na budúci vzťah. Ak sa láska na prvý pohľad vyvinie do dlhodobého vzťahu, má tento vzťah väčšiu šancu na spoločnú a šťastnú budúcnosť. Dôležitosť prvých dojmov je to hlavné, čo by vám malo dať impulz, či už pozitívne alebo negatívne. Pokiaľ sa vám teda niečo nezdá, nemá zmysel pokúšať sa nadväzovať akýkoľvek vzťah ďalej, vaše pochybnosti sa budú len a len prehlbovať. Prvý dojem urobíte vždy naozaj len raz, nedá sa nikdy napraviť. Kým pozitívne prvé dojmy zvýšia vaše šance na dlhodobú, hlbokú lásku, tak naopak povrchný spôsob výberu partnera v láske na prvý pohľad môže mať negatívny dopad na následný vývoj vzťahu.

Láska na prvý pohľad na prvej schôdzke

Láska na prvej schôdzke je vnímaná ako atraktívna, kedy oplýva iba pozitívnymi rysmi osobnosti a predpokladáte, že vybraná osoba má aj niektoré pozitívne vlastnosti, ktoré sa vám páčia a ktoré preferujete. Pre každú ženu aj muža je veľmi príjemné, ak vedľa seba majú partnera, ktorý o seba dbá, práve preto, že vlastne reprezentuje aj ich samotných. Vzhľad a krása majú veľmi silný vplyv na váš prvý pohľad, váha tohto vplyvu sa znižuje, ako postupne plynie čas a potom čo poznáte tiež iné charakterové vlastnosti, ktoré má daná osoba. Napríklad vtipnosť má silný vplyv počas prvého rozhovoru, ale postupom času sa vám práve toto môže zdať divné a až sa dokonca sprotiviť.

Mali by sme si byť vedomí, že láska na prvý pohľad je iba intenzívna a nie je v prvých chvíľach príliš hlboká. Môžete dať na svoje pocity, ale zároveň nikdy nezatvárajte oči pred ostatnými signálmi, ktoré sa vám naskytujú. Vždy je možné, že sa táto láska pretransformuje do dostatočne hlbokého citu k udržaniu dlhoročného láskyplného vzťahu. Ale zakaždým je potreba veľa komunikácie, tolerancie a v neposlednom rade musia chcieť hlavne vzťah budovať obidvaja!

[kač]

Zdieľajte tento článok na: