Domov

Zoznamovací dotazník

Fotozoznamka

Lifestyle magazín

Registrovať teraz

Psychológia lásky je občas malou neznámou

25.júl 2019
Psychológia lásky je občas malou neznámou

Láska je veľmi zložitý cit a existuje niekoľko druhov. Všetci ale hľadajú ten romantický. Ako ste na tom vy so psychológiou lásky?

Ako sa vzťahy vyvíjajú, v rôznych fázach môžu byť prítomné rôzne druhy lásky. Mnoho typov lásky má tendenciu sa prekrývať. Existuje mnoho tipov lásky, zvlášť keď vezmeme do úvahy, že ľudia sú poháňaní biologickou potrebou plodiť a rozmnožovať sa. V romantickej láske je vášeň vytrvalejšia a zmysluplnejšia než chtíč.

Rôzne druhy lásky

Materská láska je iba jedným typom lásky, ktorú zažívame v našich životoch. Rôzne druhy lásky zahrňujú rôzne množstvo intimity - dôvery, tepla a blízkosti, vášne a odhodlania. Väčšinou potom všetci hľadajú lásku romantickú. Niekoho druhého, s kým by boli šťastní.

Čo sme sa doteraz dozvedeli o láske mozgu

Láska je jednou z najdôležitejších, ale najviac nepochopených emócií, ktoré zažívame. Ľudské mozgy sú prirodzene zapojené pre spojenia s ostatnými a prežívame osamelosť, rovnako ako odmietanie alebo bolestivé ohrozenie, že váš vzťah skončí. Z biologických aj kultúrnych dôvodov mnohí z nás neustále veria, že potrebujeme trvalý milostný vzťah, ktorý bude skutočne naplnený. V skutočnosti však láska nie je nutne trvalým ani nemenným stavom. Dlhodobá láska nie je automatická, ale vyžaduje tvrdú prácu, nesebeckosť, komunikáciu a ochotu byť tiež trochu zraniteľný.

Láska je odlišná od vášne alebo chtíču

Telesná príťažlivosť je pre väčšinu z nás dôležitou súčasťou lásky, ale emocionálna láska je iná než chtíč. To je dôvod, prečo niektoré skutočnosti a vlastnosti nemajú tendenciu viesť k dlhodobým vzťahom. Mozog v reálnom čase ukazuje, že prejavujeme chtíč predovšetkým v oblastiach motivácie, odmeny mozgu, zatiaľčo láska osvetľuje oblasti spojené so starostlivosťou a tiež empatiou.

Láska je ako momentálny pocit, taký dlhodobý stav mysli

Klišé je, že dve srdcia spolu bijú ako jedno. V tom prípade prežívame lásku iba ako stav spoločenstva. Hlboké spojenie ľudí v láske navzájom zrkadlí výrazy tváre, gestá, a dokonca fyziologické rytmy. Láska však môže byť tiež trvalým duševným a emocionálnym stavom, v ktorom sa hlboko zaujímame o vzájomnú pohodu, cítime vzájomnú volnosť a sme motivovaní k tomu, aby sme nepomáhali ostatným trpieť.

Láska nespočívá v tom, že se na sebe díváme, ale díváme se společně směrem ven

Budovanie dlhodobých vzťahov dá veľkú prácu

Partneri si myslia, že sa navzájom pozitívne vnímajú, aj keď nie sú spolu. Podporujú vzájomný osobný rast, rozvoj a vytvárajú spoločné skúsenosti, v ktorých sa môžu učiť a rozširovať.

Pokiaľ sa zameráte na lásku, môžete ju vylepšiť

Keď zámerne zameráte svoju pozornosť na naše pocity a činy voči milovanej osobe, začnete utvárať pozitívnu vzájomnú špirálu vzájomného uznania a šťastia. Všetci chceme, aby o nás ten druhý premýšľal, staral sa o nás a oceňoval. Vyjadrenie vďačnosti slovami alebo činmi v skutočnosti vytvára pozitívne emócie v darcovi aj v tom, kto ich príjma.

Pocit dôvery a bezpečia

Jedným z predpokladov pre milujúce pocity je pocit bezpečia a dôvery. Ľudia, ktorí zažili v detstve traumu, zanedbávanie, zneužívanie alebo iné skúsenosti, ktoré ohrozujú pocit bezpečného domova, to môžu mať ťažšie, aby sa cítili bezpečý v láske. Táto zdržanlivosť môže byť prekonaná terapiou alebo niekedy aj partnerom, ktorý opakovane preukázoval dôveryhodnosť a starostlivosť

Milujte a buďte milovaní

Milovať jednu osobu, dokonca aj veľmi, neznamená, že by ste menej mali dávať ostatným. V skutočnosti je totiž opak pravdou. Láska je schopnosť, ktorú môžete vybudovať  v sebe prostredníctvom emocionálneho zapojenia a starostlivosti. Keď sa zameráte na vaše milujúce pocity pre jednu osobu a vychutnávate si ich, vnútorné pocity spokojnosti a spojenia, ktoré budete zažívať, nás môžu motivovať k tomu, aby ste boli všeobecne milovaní.

Láska nie je nutne navždy, aj keď môže byť

Láska nie je láska, ktorá mení, keď sa mení. Viete, že pevná, nemenná láska je možná, ale nie celkom bežná. Niektorí teoretici dokonca spochybňujú myšlienku pevného, nemenného ja. Nie ste rovnakí ľudia, ako ste boli pred desiatimi rokmi, životné skúsenosti môžu zmeniť vašu biológiu, vzorce myslenia, správanie a vzťahy môžu byť atakované, keď sa menia potreby jednej osoby alebo obaja partneri rastú v rôznych smeroch a pomeroch. Pri premýšľaní o svojich partneroch skenuje mozog predovšetkým menšiny ľudí vykazujci dlhodobú, intenzívnu lásku k svojim partnerom. Vyzerá to rovnakoako skenovanie jednotlivcov, ktorí hovoria, že su na novo zamilovaní.

Môžeme zvýšiť našu schopnosť milovať

Sú najrôznejšie stratégie, ktoré môžu pravidelne vyvíjať vaše myšlienky, aby bolo počas niekoľkých mesiacoch pozitívnejšie a empatickejšie. Ľudia, ktorí pravidelne praktikujú meditáciu, majú odlišný rytmus mozgových alfa vĺn než začínajúci meditačný prívrženec, alebo priemerný človek, ktorý medituje. Pravidelné meditácie môžu zvýšiť aktivitu v mozgových centrách spojených s empatiou a pozitívne emócie, znižujú aktiváciu vašich centier strachu a zaistia, aby vaše myšlienky boli viac prepojené.

Co je to vlastně láska? Tou otázkou se zaobírají psychologové i filosofové už po celá desetiletí

Nie je to len vo vašej hlave

Milostné a láskyplné spojenie je prospešné pre dlhodobé fyzické zdravie. Osamelosť a nedostatok spoločenského spojenia skracujú vaše životy rovnako ako fajčenie. Najmä pre mužoch manželstvo zlepšuje dlhodobé zdravie a smrť manžela je potom rizikovým faktorom pre skôršiu smrť manželky. Nevie sa, či je to preto, že manželky povzbudzujú svojich manželov, aby sa staralo o svoje zdravie alebo či to priamo súvisí s ich emocionálnym a fyzickým prepojením.

Láska versus chtíč

Láska a chtíč môžu byť ľahko zamenené, pretože vzájomná sexuálna príťažlivosť hraje tiež svoju podstatnú úlohu, keď hľadáte partnera.

Chtíč

Je naša vrodená biologická sila k reprodukcii, ktorá riadi našu sexuálnu príťažlivosť a potrebu sexuálneho uspokojenia. Vo vzťahu je bohužiaľ ta pravda, že niekto môže byť ten, čo má chtíč, zatiaľčo druhý zamieňa príťažlivosť druhých sa túžbu utvoriť a zaviazať sa k vzťahu. Aj keď môžete byť spočiatku poháňaní vašou sexuálnou túžbou, neznamená to, že romantika alevo vzťah bude postupovať alebo trvať veľmi dlho.

Intimita: Objatie a bozky

Hormón bozkávania riadi rôzne aspekty ľudskej reprodukcie tým, že zvyšuje naše emočné a sexuálne spracovanie mozgu v kľúčových mozgových štruktúrach a v oblastiach zodpovedných za náladu a pohodu. Inými slovami to znamená, že vás povzbudzuje k rastu tým, že podporuje vašu sexuálnu stimuláciu a túžbu spojiť sa s partnerom, je hnacou silou v párovaní a romantickej láske. Okrem hormónov bozkávania je bozkávanie považované za jednu z najväčších foriemintimity. Skôr než čisté poháňanie vašou vrodenou cestou k reprodukcii je vášeň v romantickej láske omnoho viac než chtíč.

Objatie, mazlenie a bozky sú v živote dôležité, pretože vytvárajú viac kontaktov medzi telami, pretože podporujú intimitu. V romantických vzťahoch môže láskyplné správanie, ako je bozkávanie, pomôcť vybudovať intimitu, dôveru a blízkosť medzi dvoma ľuďmi a uspokojiť vaše emocionálne potreby náklonnosti k vašim partnerom.

Láska je zložitý fenomén, vyvolávajúci mnoho otázok. Nechajte si na nich odpovedať vašou láskou - skúste vedecko zoznamovací dotazník a určite už nebudete dlho sami.

[kač]

Zdieľajte tento článok na: