Domov

Zoznamovací dotazník

Fotozoznamka

Lifestyle magazín

Registrovať teraz

Keď poviem "ÁNO"

3.jún 2020
Keď poviem "ÁNO"

Je manželstvo naozaj len reliktom minulosti? Uzatvárame či neuzatvárame ho hlavne v nadväznosti na momentálnu sociálnu politiku štátu? Sú prstienky len bezcenná bižutéria a "papier na partnera" jednoducho trápne? Štatistiky prezrádzajú, že si to myslí stále viac ľudí. Zároveň však ukazujú: nerobia vôbec dobre!

Na bratislavskej vysokej škole ekonomickej sa pred rokmi pustili do heroického diela. Výsledky sčítania obyvateľstva za posledného pol storočia spracovali pod doteraz nepoužitým zorným uhlom. Totiž ako sa vyvíja dĺžka života ľudí v závislosti na tom, či sú ženatí/vydaté. Hlavná otázka znela: Žije sa s krúžkom na prste dlhšie?

Dobrý človek má dobré manželstvo

Odpoveď bola veľmi hlasná: áno, áno! Čím to, že dávno po sexuálnej revolúcii, hippies a všeobecnom rozvoľneniu tohto tradičného stavu má zázračné slovko svadba stále tak veľký vplyv? Ako to, že muži žijúci "vo zväzku" majú pred sebou o 10 rokov života viac (a ženy o sedem)? Ponechajme teraz bokom trápne žartíky, že im to len tak pripadá. Štatistika potvrdzuje starú múdrosť, podľa ktorej sa "ženia (vydávajú) prevažne dobrí ľudia, ktorí potom majú prevažne dobré manželstsvá". Medzi ony "nedobré" treba zaradiť frajerov všetkého druhu, ktorí síce mnoho žien miluje, ale ruku by im nedali.

Ďalej čudákov, alkoholikov, zločincov, choré osoby - proste tie, po ktorých žiadny náprotivok nesiahol (nemmyslíme tým samozrejme staré panny a panicov z presvedčenia). Je to vlastne ďalší doklad darwinovského prírodného výberu. Ženy a muži sú ochotní niesť chomút len s tým, s kým majú vysokú pravdepodobnosť splodenia a odchovu kvalitných mláďat. Tak to je jednoduché.

Základná jednotka vďačnosti

No, a keď už si raz báječná ženská vezme báječného chlapa, tak sa o neho samozrejme tiež báječne stará. Kvalitná a zdravá domáca strava, dvojitý príjem, kľud, pohoda a šťastie "domáckeho prístavu", podpora vo všetkých životných ťažkostiach, otázky typu Už si bol pri tom doktorovi? , Vzal si si tie teplé ponožky?, oddanosť a neustála blízkosť - to sú len niektoré z tajomstiev manželského "elixíru dlhovekosti". Človek zrazu na nič nie je sám, je akoby súčasťou svojho partnera, starajú sa o seba navzájom, strážia svoje spoločné zdravie aj pohodu, sú tu jeden pre druhého.

Zosobášený pár je "základnou jednotkou večnosti", svojou stvoriteľskou reprodukciou sa stavia na úroveň božiu. Takéto nádherné poslanie - a k tomu upratané, pečená kačica a pohladenie po hlave. Kto by nechcel bývať v predsieni raja? Zaujímavé je, že hoci sa presne toto deje či môže diať aj u párov žijúcich "na psiu knižku" (Poliaci hovoria "na mačaciu labku"), vekový efekt nie je taký.

Co říkáte na svatby? Je to něco pro vás?

Tu asi partneri cítia, že môžu kedykoľvek od seba odísť, a zväzok im neposkytuje taký pocit bezpečia. Áno, bezpečie je to kľúčové slovo, zažíval ho možno už náš praveký predok, keď sa na zimu so ženou a deťmi zabarikádoval v jaskyni. Priamo dojemné potom je, že neoceniteľné sú aj čriepky manželského šťastia. Bol si pár rokov ženatý? Pravdepodobne budeš dlhšie žiť. To isté sa týka vdovcov a vdov alebo osôb opakovane zosobášených. Akoby aj roztrhaný "papier" stále mal magickú moc.

Tak do rady pred radnicu!

So ženitbou to však dnes u nás nie je žiadna sláva. Dvaja z piatich tridsiatnikov nielenže nemajú prstienok, ale ani o ňom neuvažujú. Ak pôjde to takto ďalej, okradnú náš národ v priemere o rok dožitia, ktorý by inak v prípade ich ženitieb mohol získať. Niet tiež divu, že zúfalé dievčatá, ktoré túžia sa starať, využívajú všetky možnosti získania želateľných pár kvapiek tekutiny. To základ šťastného manželstva tiež nie je. Keď sme pri nešťastných manželstiev - niektoré zahraničné štúdie tvrdia, že je to stále lepší stav ako "šťastný rozvod".

Ako že "čo úrad spojil, človek nech nerozdeľuje". Rozvedení vraj spravidla za cenu obrovských nákladov a stresov (hlavne pre deti) v budúcom manželstve rovnako len opakujú chyby, ktoré ukončili ich predošlý zväzok. Vyzerá to teda, že počítače štatistikov, sociológov a psychológov nám dávajú veľmi jednoznačnú radu: neopovrhuj manželstvom, žeňte sa a vydávajte sa až do aleluja! Teda či chcete dlho a (niekedy aj) šťastne žiť.

Za vodou súhlasia

Slávna a po dlhé roky spracovávaná obria štúdie na Stanfordskej univerzite v USA dospela k nasledujúcim záverom:

 • Manželstvo má preukázateľne pozitívny vplyv na muža, kdežto u žien sa súvislosť so zdravím a dlhovekosťou neprejavuje.
 • Rozvod menej ohrozuje zdravie žien ako mužov.
 • Odporúčania, že človek pre podporu svojho zdravia a dlhovekosti nemá príliš pracovať a má sa vyhýbať stresu, neplatí.
 • Priatelia a sociálne vzťahy sa nedajú nahradiť domácim zvieraťom. Pes vraj k dlhovekosti neprispieva.
 • Štatistika odsunula medzi mýty aj presvedčenie, že náboženská viera pomáha k dlhšiemu životu.

Starejte se o své manželství

Stále horšie a horšie...

 • Ešte v roku 1961 sa nikdy neženatí Slováci dožívali o 3,8 roka menej ako ženáči. V roku 2010 sa ale dožívali už o takmer 10 rokov menej.
 • U žien je vývoj obdobný. Nikdy nevydaté ženy žili v roku 1961 o 3,26 roka menej, zatiaľ čo v roku 2010 už o 7,7 roka menej.
 • A prognóza sa stále zhoršuje: dnešného tridsiatnika - ak sa ožení a vytrvá - čaká ešte takmer 50 rokov života. Pokiaľ naopak zostane zarputilo slobodný, má pred sebou už len asi 38 rokov.
 • U dám je to podobné. Manželky čaká 84,4 rokov života, zatiaľ čo slobodné 76,71.
 • V takejto perspektíve už akcie typu "neženie sa" trochu strácajú na vtipnosti.

Keď rozvod, tak rozvod!

Čo si budeme hovoriť, keď už zase ženatí/vydaté sme, tak stačí tak málo, aby prišiel rozvod a s tým všetky jeho trable. Stále to nie sú pekné čísla, ale snáď sa blýska na lepšie časy... Poslednou dobou totiž u nás krachov manželstva ubúda a postupne sa predlžuje doba, ktorú spolu pary strávia, než sa rozídu. Vysoký počet rozpadnutých manželstiev patrí v posledných desaťročiach k charasteristickým črtom nášho života. Dôvodom bývajú nesúlad pováh, odlišné názory a vzájomného odcudzenia, za ktorým sa napríklad skrývajú nevera, peniaze, príbuzní, násilie, alkoholizmus, lenivosť, psychická šikana, lakomosť...

Dva druhy rozvodu

Nesporný (dohodnutý) rozvod

Je rýchly a dôjde k nemu po splnení nevyhnutných podmienok: ide o trvalý, nenapraviteľný rozvrat manželstva, manželia spolu nežijú v spoločnej domácnosti vyše pol roka, manželstvo trvá najmenej jeden rok a druhý manžel sa k návrhu na rozvod pripojí. Ak sú manželia rodičmi maloletého dieťaťa, musia sa dohodnúť na spôsobe starostlivosti o ne po rozvode a súd musí dohodu schváliť. Manželia sa dohodnú na úprave svojich majetkových pomerov, svojho bývania a prípadne výživnom pre dobu rozvodu.

Sporný rozvod

Prichádza do úvahy, ak sa manželia nie sú schopní dohodnúť, hoci len na jednej z vyššie uvedených podmienok. Ide o zdĺhavý súdny proces, pri ktorom sú zisťované príčiny rozvratu, pričom sa preukazuje napr. nevera. Manželstvo nie je rozvedené v prípade, že by bol rozvod v rozpore so záujmom maloletého dieťaťa aj so záujmom manžela, ktorý s krachom manželstva nesúhlasí a ktorému by tým bola spôsobená zvlášť závažná ujma. Rozvod prichádza do úvahy, ak manželia spolu nežijú v spoločnej domácnosti viac ako tri roky.

Přemýšlejte dřív, než se rozvedete

Najčastejšie dôvody rozvodu

 • 20,5% nevera
 • 18,6% finančné problémy
 • 16,4% rozdielne povahy a názory
 • 12,8% iný dôvod (1,4% sexuálne nezhody, 1,5% násilie, 2,1% alkohol)
 • 9,1% stereotyp
 • 6,4% nedôvera

Na špičke, ale ku chváleniu to nie je

Rozvodovosť v SR je alarmujúca, ale v európskom meradle porovnateľná so škandinávskymi krajinami, pobaltskými štátmi a Ruskom. Najpevnejšie zväzky sú v Poľsku, Taliansku a Španielsku - dôvodom je vysoký podiel veriacich a fakt, že v Taliansku bol rozvod uzákonený od roku 1970 a v Španielsku od roku 1981.

40% rozvádzajúcich párov je bezdetných. S počtom detí klesá rozvodovosť, najnižšia (3%) je u párov s tromi a viac deťmi. Slováci sa rozvádzajú najčastejšie raz - prvý rozvody tvorí asi 80% všetkých prípadov vo vekových skupinách bez ohľadu na veľkosť obce. Približne 37% rozvedených mužov a 36% rozvedených žien uzavrelo znova manželstvo. 58% našincov by súhlasilo so striedavou starostlivosťou o dieťa. Dedina manželstvám naopak praje - v 75% prípadov sa rozvádzajú ľudia z miest, v 25% z dedí.

Z "dejín" rozvodu

Do roku 1949

Zanikalo manželstvo buď rozvodom od stola a lôžka (oslobodzovala od manželských povinností a povoľoval oddelené bydliska, manželstvo ale trvalo aj naďalej), alebo rozlukou, ktorá ďalší sobáš aj založenie novej rodiny umožňovala.

1949

Zákon č. 265/1949 Zb., o práve rodinnom, zaviedol rozvod ako jedinú formu právneho zániku manželstva.

1963

Bol prijatý nový zákon o rodine č. 94/1963 Zb. Počas rozvodu nebola skúmaná vina, dohodnutý rozvod nebol možný.

1965

Bola prijatá novela, ktorá umožnila manželstvo rozviesť aj napriek nesúhlasu jedného z páru, pokiaľ odlúčenie partnerov trvalo viac ako tri roky.

1998

Novela zákona o rodine č. 91/1998 Zb. upravila podmienky pre uskutočnenie rozvodu. Manželstvo s maloletými deťmi išlo rozviesť len výnimočne.

2012

Zákon o rodine bol nahradený novým občianskym zákonníkom č. 89/2012 Zb.

2014

Nový občiansky zákonník zrušil Zákon o rodine a problematika je upravená v zákone č. 89/2012 Zb.

Čo ešte vieme?

20% príjmu - Približne o toľko rozvod pripraví ženy, naopak muži na ňom zarobia (najväčší rozdiel je u žien vekovej skupine 20-29 rokov, kedy dosahuje asi 35%).

Za predlžovanie doby priemernej dĺžky manželstva sa čiastočne skrýva nárast rozpadov dlhotrvajúcich zväzkov. Po viac ako 25 rokoch spolužitia sa v roku 2016 rozišlo 4361 manželstvo (v roku 2007 to bolo 3777 párov).

Ak svoju rodinu ešte nemáte a vlastne ani partnera, je na čase sa ho vydať hľadať, napríklad práve na online zoznamku a vziať si na pomoc vedecký zoznamovací dotazník. Veľa šťastia!

[ivi]

Zdieľajte tento článok na: