Domov

Zoznamovací dotazník

Fotozoznamka

Lifestyle magazín

Registrovať teraz

Za všetko môžu emócie

10.marec 2017
Za všetko môžu emócie

Emócie sa dajú kombinovať rôznymi spôsobmi, šťastie môže vystriedať sklamanie rovnako tak rýchlo, ako mávnutie čarovným prútikom.

Pochopenie emócií je dôležité, nielen pre váš každodenný život, ale aj pre váš vzťah. To ako sa cítime, vytvára vo vašom mozgu určité chemické látky, ktoré ovplyvňujú spôsob toho, ako sa cítime a ako sa prejavujeme voči okoliu. Vaše nálady sa striedajú na základe vašich emócií. Niekedy sa cítite v negatívnom rozpoložení, inokedy zase naopak v pozitívnom. A toto vaše rozpoloženie ovplyvňuje aj to, ako sa správate k svojmu partnerovi alebo partnerke. Niekedy u vás vaše emócie môžu vyvolať negatívne pocity a tie potom vyvolávajú hádky a problémy vo vašom vzťahu. Emócie hrajú obrovskú úlohu, aj keď sa zatiaľ iba zoznamujete. Keď budete pozitívne naladení, bude vám pri nohách ležať celý svet, v opačnom prípade budete pôsobiť negatívne rovnako ako tie negatívne vlny, ktoré vďaka vašej zlej nálade vypúšťate okolo seba. Emócie sa dajú kombinovať rôznymi spôsobmi, šťastie môže vystriedať sklamanie rovnako tak rýchlo ako mávnutie čarovným prútikom. Je len na vás, ako veľmi ich dokážete ukočírovať.

Čo sú to emócie?

Emócie sú psychický stavy, ktoré sa pokúsili najrôznejší pozorovatelia a vedci identifikovať a pomenovať. Už v roku 1972 jeden psychológ, menom Paul Ekman, odlíšil a pomenoval celkom šesť emócií, ktoré nazval základnými. Medzi tie najzákladnejšie patrí: zlosť, strach, znechutenie, šťastie, smútok a prekvapenosť. Zoznam sa začal postupne rozširovať, až sa rozšíril o ďalšie dôležité a každodenné emócie, ako sú spokojnosť, hrdosť, stud, vzrušenie, pobavenost a tiež napríklad rozpaky. Vzniklo aj tzv. koleso emócií, ktoré ukázalo, ako sa dajú najrôznejšie emócie kombinovať a ako spolu navzájom súvisia. Písal sa rok 1980 a psychológ, ktorý tento bicykel emócií definoval, sa volal Robert Plutchik. Ukázal spojitosť medzi nimi a zoradil k sebe napríklad šťastie versus smútok, strach versus hnev, odpor versus dôvera a ako posledný z ôsmich základných emócií, ešte očakávanie versus prekvapenie. Naučte sa používať emócie tak, aby vám pomohli a nie naopak tak, aby vám ublížili alebo napríklad aj váš vzťah ohrozili alebo dokonca zničilly.

Kedy a ako rozlíšiť emócie od náladovosti?

Aby sme emócie lepšie pochopili, je potrebné zamerať sa na tri hlavné zložky, fyziologické reakcie, subjektívne zážitky a expresívne reakcie. Emócie a správanie väčšiny ľudí bude dávať perfektný zmysel, ak budete aspoň čiastočne vedieť, ako môžu ich emócie pracovať. Väčšinou sú ľudia zvyknutí od seba náladovosť a emócie veľmi neoddeľovať. Odborníci a psychológovia sú iného názoru. Hlavný rozdiel medzi emóciami a náladovosťou je zrejmý. Emócie sú krátkodobé a väčšinou veľmi intenzívne. Emócie sú konkrétne a majú vždy nejakú jasne definovanú príčinu. Vďaka emóciám môžete cítiť krátkodobú zlosť aj krátkodobú radosť. Čo sa týka nálad, tak tie sú oveľa dlhodobejšie a miernejšie. Môže sa aj stať, že sa zlou náladou proste len tak zobudíte a ani nebudete schopní identifikovať príčinu.

Tri základné zložky emócií

Zážitky subjektívne

Prežívanie zážitkov a následné prežívanie emócií je u každého veľmi subjektívne. Každý prežíva svoje zážitky a reakcie okolia úplne odlišne. Nie každý sa raduje z rovnakých vecí rovnakou mierou. Platí to u hnevu, zlosti, ale aj smútku a radosti. Reakcie môžu byť mierne, ale tiež až prehnane agresívne. Zároveň sa vaše emócie aj pocity môžu prepájať a rôzne miešať. Keď napríklad pôjdete na dôležitú schôdzku alebo na ďalekú cestu, budete pociťovať nervozitu, ale zároveň aj vzrušenie. Emócie môžu nastupovať postupne za sebou, ale môžu sa dostaviť aj všetky zároveň a naraz. Rôzne druhy emócií sa môžu striedať aj u vášho prvého rande. Budete na jednej strane zvedaví, natešení, ale k tomu všetkému budete zase prehnane nervózni.

Fyziologická reakcia

Reakcia týkajúca sa vašich emócií, môžu mať prejav aj fyziologický. Váš tep sa môže zrýchľovať, ruky sa budú potiť, ale tiež môžete mať v bruchu krásny pocit motýľov. Váš nervový systém sa vám dokáže na základe emócií prejaviť pomocou najrôznejších reakcií.

Expresívna reakcia

Každý z vás oplýva tzv. emočnou inteligenciou. To je vaša schopnosť k tomu, aby ste presne pochopili emocionálne výrazy ľudí okolo nás. Dôležitá je aj reč tela, ktorá k tomu neodmysliteľne patrí. Vedľa toho všetkého hrajú dosť veľkú úlohu aj kultúrne pravidlá.

Emócie vo vzťahu

Ako pracovať so svojimi emóciami?

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že medzi emóciami a myslením je rozdiel. Pre niektorých ľudí je pomerne náročné, aby svoje emócie definovali a pomenovali. Vaše emócie majú zvyčajne aj svoje spúšťače, ktorými sú najrôznejšie udalosti, čo ste už niekedy prežili a zažili. Vaše pocity sú len vašimi pocitmi a sú založené len a len na vašich myšlienkach. Je dôležité, aby ste boli schopní oddeliť svoje myšlienky a emócie s dostatočným odstupom jedny od druhého.

Ako emócie ovplyvňujú váš vzťah?

Keď sa vyskytnú konflikty, pozrite sa najprv na to, ako k sebe hovoríte navzájom. Niektoré vaše emotívne slová môžu pôsobiť ako spúšťače pre konflikt, a preto musíte byť obaja opatrní, aby sa zabránilo tomu, že budete hovoriť veci, ktoré môžu byť urážlivé alebo môžu spôsobiť zlé negatívne reakcie. Ak viete, že nejaké určité slová a frázy, môžu konflikt vyvolať, pokúste sa im vyhnúť. Naučte sa hovoriť zo svojho srdca, ale vyhnite sa hnevu, nadávkam a urážkam. Emócie sú pomerne zložitá vec, ktoré neradno podceňovať. Môžu vám skomplikovať úplne všetko. Najkrajšou ukážkou sú emócie u malých detí, tu je totiž úplne a jasne viditeľné, ako naozaj fungujú. Malé deti majú občas problémy ich korigovať. Ich naštvanie dokáže vystriedať smiech behom pár sekúnd. Vďaka nim dokážu byť krásne a detsky spontánne. S pribúdajúcim vekom a začlenením do spoločnosti ich spontánnosť postupne upadá.

Ktoré emócie sú vo vašom vzťahu zlé?

Obava

Váš pocit z toho, že ste niečo urobili zle. Že ste zabudli na výročie, nevyžehlil včas košele atď. Aj tieto obavy patria do partnerského života a sú úplne normálne.

Škodoradosť

Partner alebo partnerka sa vám snažia niečo vysvetliť a vy si s nepatrným úsmevom myslíte rovnako svoje, rovnako tak ako keď hľadá niečo dôležité a vy pritom viete, kde to má.

Výčitky

Vyrazíte na nákup a miesto novej žehličky si kúpite radšej nové topánky, prídete domov a partner vám to vyčíta. Rovnako tak, ako keď partnera pošlete pre prášok na pranie a ako bonus si donesie nejaké nové náradie, aj keď viete, že vaša finančná situácia nie je práve najlepšia.

Ak nedokážete výkyvy vašich emócií sami dostatočne korigovať, môžu vám pomôcť aj odborníci, obrátiť sa na ne môžete v Bratislave, rovnako ako v Košiciach či trebárs Prešove.

[Kač]

Zdieľajte tento článok na: