Domov

Zoznamovací dotazník

Fotozoznamka

Lifestyle magazín

Registrovať teraz

Vysoký krvný tlak musíte zraziť

14.júl 2020
Vysoký krvný tlak musíte zraziť

Búšenie srdca, zadychávanie sa, častá nevrlá nálada či abnormálna únava môžu byť nielen znamením, že si v živote nakladáte viac, než je zdravé, ale tiež napríklad príznakom hypertenzie čiže vysokého tlaku, s ktorým nie je radno si zahrávať.

Zádrhel však býva v tom, že mnohého z nás ani nenapadne, že by mohli mať s tlakom čosi v neporiadku. Všeobecne známou záludnosťou hypertenzie totiž je, že "nebolí" a neexistujú jednoznačné príznaky, pri ktorých by sa dalo s istotou povedať, že ide o vysoký krvný tlak. Už spomínané občasné búšenie srdca, nepravidelné bolesti hlavy či zadychávanie sa môžu odkazovať aj na iné ochorenia. Prejavy vysokého krvného tlaku bývajú nešpecifické, nie sú jednoznačne vzťažitelné práve a len na hypertenziu.

Zvýšený krvný tlak preto spravidla prvý odhalí praktický lekár počas pravidelnej preventívnej prehliadke.

Primárna a sekundárna hypertenzia

Každé ochorenie v organizme má svoje zdroje a príčiny. Pokiaľ hovoríme o vysokom krvnom tlaku, jeho príčina je multifaktoriálna, je tu teda viac dôvodov, ktoré sa rôzne prelínajú. Genetika, vplyvy vonkajšieho prostredia, vplyvy rodinnej výchovy a prevzaté modely správania, životný štýl, strava, spotreba soli, pohybová aktivita, fajčenie. Iba asi u 5 až 10 percent pacientov sa dá príčina vystopovať v nejakom konkrétnom ochorení, najčastejšie ide o ochorenie obličiek, poruchy štítnej žľazy a iné endokrinné ochorenia - v tomto prípade sa jedná o takzvanú sekundárnu hypertenziu, ktorá je už zmienenou kombináciou mnohých faktorov.

Hypertonikov dnes našťastie doktori zachytia oveľa viac už v skorom štádiu - to je pre pacientov veľmi priaznivé oznámenie. Včasnou liečbou krvného tlaku dokážu podstatne znížiť neskoršie možné riziko cievnych mozgových príhod a iných kardiovaskulárnych ťažkostí, čo je úplne zásadný posun v dôsledku súčasnej kvalitnej preventívnej starostlivosti.

 • Krvný tlak zabezpečuje transport krvi, kyslíka a živín v organizme a tým zaisťuje optimálnu funkciu všetkých orgánov.
 • Systolický krvný tlak: fáza vypudzovania okysličenej krvi zo srdca.
 • Diastolický krvný tlak: fáza plnenia srdcovej komory neokysličenou krvou.
 • Nameraná hodnota krvného tlaku by sa v produktívnom veku mala pohybovať okolo 120/80 mmHg.
 • O hypertenzii hovoríme u hodnoty nad 140/90 mmHg, naopak hypotenzia znamená tlak pod 110/65 mmHg.

Menopauza - štartová čiara

Ženy sú ohrozené zvýšením krvného tlaku podobne ako muži, ale pred menopauzou sa u nich hypertenzia prejavuje menej často ako u mužov. Iná situácia nastáva po menopauze - v dôsledku vymiznutia ovariálnej funkcie sa ženy dostávajú do rovnakej rizikovej kategórie ako muži, hypertenzia sa u nich začne prejavovať omnoho častejšie. Veľa žien si však povzdychne: "Veď som mala celý život nízky tlak, prečo teraz zrazu vysoký ?!"

Máte vysoký krevní tlak?

Môže to súvisieť nielen so znížením spomínanej hormonálnej (ovariálnej) aktivity, ale žena napríklad už toľko nešportuje, začne priberať na váhe, okrem toho rieši rôzne starosti v práci či doma, situáciu jej sťažujú aj prípadné nezhody s manželom, začne sa objavovať depresia, cukrovka, metabolické ťažkosti. A to všetko môže ísť ruka v ruke práve so zvýšením krvného tlaku.

Je potrebné ihneď nasadiť medikamentóznu liečbu?

Ide o to zhodnotiť všetky riziká tej ktorej ženy. Pokiaľ sa jedná o pacientku, ktorá má tlak len mierne zvýšený, inak je zdravá, nemá cukrovku a je nefajčiarka, dá sa určitú dobu jej stav iba sledovať, monitorovať, ďalej odporučiť úpravu životného štýlu (obmedziť solenie, športovať, schudnúť...), zaradiť do denného režimu behaviorálne metódy, nácvik relaxácie a neskôr začať liečbu veľmi malou dávkou liekov (diuretík, betablokátorov, ACE inhibítorov). Existuje však iba minimum pacientov, u ktorých je možné po nejakej dobe liečbu vysadiť - ide o tých, ktorí boli schopní zásadne zmeniť svoj životný štýl.

V naprostej väčšine prípadov je však liečba celoživotná a hypertonikov zostáva aj osoba, ktorá má síce normálne hodnoty krvného tlaku, ale užíva antihypertenzíva.

 • Neznášanlivosť daného lieku sa môže prejaviť rôznorodými problémami, napríklad tlakom v žalúdku a zažívacími ťažkosťami, žihľavkou alebo jednoducho "divným" pocitom. Je potrebné zistiť, či ťažkosti naozaj súvisia s nasadením liečby. Nie je potom problém zameniť liek za inú liekovú skupinu, isté rozdiely existujú medzi jednotlivými preparátmi danej skupiny.
 • Ktoré látky či lieky zvyšujú tlak? Kortikoidy, nesteriodne antireumatiká (ružová tabletka), sladkého drievka či napríklad drogy (kokaín). Silný čaj (či už čierny alebo zelený) niekoľkokrát denne tiež môže prispieť k jeho vzostupu.
 • V dospelej populácii (25-64) sa miera výskytu hypertenzie pohybuje cca medzi 40 a 42%.

Za ako dlho môžu pacienti pozorovať účinky danej liečby?

U každého jednotlivého človeka sa musí riešiť špecifický prípad z hľadiska jeho chorôb, životného štýlu aj toho, aká hodnota tlaku bola zistená, a podľa toho sa rozhoduje, aké lieky zvoliť. Jednotná šablóna pre všetkých nie je. V každom prípade by ruka v ruke s medikamentóznou liečbou mala ísť úprava životného štýlu. Dnes je v liečbe preferovaná takzvaná fixná kombinácia. Prevažná väčšina liekov však nepôsobí ihneď, pokles je postupný, v rade dní až týždňov. Väčšinou je potreba pacientov poučiť, že efekt nenastúpi do druhého dňa.

Srovnejte si svůj tlak do latě

Prudký pokles tlaku by navyše bol nielen nepríjemný, ale veľakrát aj nebezpečný.

Liečba alergikov a astmatikov

Niektoré lieky na hypertenziu (napr. neselektívne betablokátory či niektoré inhibítory ACE) môžu zhoršiť astmu alebo chronickú obštrukčnú pľúcnu chorobu, preto sa u pacientov so známou alergiou alebo astmou nepodávajú. Možné varianty liečby? kalciové blokátory, centrálne pôsobiace antihypertenzíva alebo tzv. sartany, ktoré nemajú vplyv na zhoršenie bronchiálnych funkcií.

Dajte ÁNO pohybu

Stresu v dnešnej dobe neutečieme, preto sa pacienti učia, ako sa s ním vyrovnať. Pomáhajú relaxačné metodiky, nácvik správneho dýchania, jóga... Mnohým klientom sa odporúča pilates, pretože vďaka tomu sa naučia hlbokému dýchaniu a posilnenie vnútorných svalov. Nácvik dýchania ako taký býva naozaj zásadný, pretože mnoho ľudí je dnes v strese, dýchajú povrchovo, rýchlo a to nie je úplne správne. Nesmierne dôležitá je pravidelná fyzická aktivita. Všade sa o tom píše, všetci to vedia, ale málokto sa podľa toho riadi.

Keď človek začne pravidelne športovať, jeho stav sa zlepší. Ide jednoducho o to sa rozhodnúť a konať.

 • Krvný tlak sa v priebehu dňa mení, má svoje vzostupy aj poklesy. Najviac stúpa v skorých ranných a dopoludňajších hodinách, nasleduje pokles, v ranom popoludní zase stúpa a k večeru sa opäť znižuje. Hodnota krvného tlaku teda nie je po celých 24 hodín rovnaká!

Ako na horskej dráhe

Okrem trvalej hypertenzie je nepriaznivým stavom kolísavý krvný tlak. Pravdou však zostáva, že ten je oveľa horšie zistiteľný a preukázateľný. Kolísavý krvný tlak, inak tiež zvýšená variabilita krvného tlaku, sa prejavuje väčším rozptylom nameraných hodnôt v priebehu dňa aj noci, než sú všeobecne dané. Záludnosť spočíva v tom, že sa dá zachytiť klient v čase, keď má hodnotu krvného tlaku relatívne dobrú, ale za niekoľko hodín ju môže mať abnormálne vysokú. K odhaleniu prípadných abnormálnych výkyvov slúži byť 42-hodinové monitorovanie krvného tlaku.

Nízký tlak dokáže člověka potrápit

O problematike variability krvného tlaku sa v súčasnej dobe veľmi diskutuje, nejde teda o uzavretú kapitolu a jednoznačné závery zatiaľ neexistujú.

Zásady domáceho merania tlaku

 • Merajte vždy v rovnakom čase.
 • Merajte v pokoji, nehovorte, nefajčite, nepočúvajte správy v rádiu ani v televízii.
 • Meranie treba opakovať 2-3x (to prvé nebýva smerodajné, človek je spravidla rozrušený), potom spočítajte priemer hodnôt.

Komplikácie pre tehotné

Počas tehotenstva sa všeobecne krvný tlak mierne zvýši. Ženy, ktoré sa už liečili s hypertenziou pred otehotnením, v tehotenstve lekár prevedie najčastejšie na terapiu alfa-metyldopu, čo je v súčasnosti jediný liek, u ktorého je dokázané, že neškodí plodu. Ak sa objavia známky preeklampsie (závažný stav, nebezpečný pre ženu aj plod!), dôjde k výraznému zvýšeniu krvného tlaku a objaví sa bielkovina v moči, volí sa bezodkladne cisársky rez, hoci pred termínom spontánneho pôrodu.

Čo povedať o tlaku nízkom

Pocity na omdletie, motanie hlavy, pocity vyčerpania, závraty... Aj takto sa môže hlásiť nízky tlak. Rád je spoločníkom žien štíhlych (subtílnych), často býva poznávacím znamením biela pleť (bledosť), studené končatiny, pomalosť reakcií. Iste si na také dievčatá spomínate z romantických kníh, však aj žena, ktorá má v päťdesiatich hypertenziu, mohla kedysi byť touto hypotenznou éterickou bytosťou. Časy sa menia a to, aký tlak máme dnes, nemusí platiť za pár desiatok rokov. Základom je ako vždy a všade správny životný štýl, teda najmä pohyb, ale okrem toho tiež psychická kondícia. To, ako sa dokážeme vyrovnať s udalosťami, ktoré nám život krok za krokom prináša.

Medikamentózna liečba sa pri sklone k nízkemu tlaku všeobecne neodporúča, skôr je potrebné pravidelné cvičenie - tým sa stabilizuje rovnováha medzi sympatickým a parasympatickým nervstvom. Dôležitý je tiež dostatočný príjem tekutín. Často ide totiž o mladé ženy, ktoré sa snažia byť čo najštíhlejšie, málo pijú a z toho potom môžu vyplývať ťažkosti s celkovou slabosťou. Vyskytujú sa samozrejme tiež ženy, ktoré pitný režim dodržiavajú, ale v dôsledku svojho konštitučného typu majú nízky krvný tlak po celý život.

Pohyb, relaxácia, odpočinok! Trojica, ktorú by sme mali mať "v malíčku", no nemáme. Bez predsudkov vyskúšajte niekoľko relaxačných metód, meditáciu, jógu a pod., Určite vám niektorá z nich "sadne" a prinesie do života viac pohody a schopnosti riešiť každodenné problémy. Nemusíte mať vo všetkom pravdu, nemusíte presadzovať neustále svoje, nemusíte byť vždy prvá a nemusíte na všetko hovoriť "áno".

Začnite sa zoznamovať a nebojte sa vyskúšať aj vedecký zoznamovací dotazník alebo partnerskú zhodu podľa zverokruhu.

[ivi]

Zdieľajte tento článok na: