Domov

Zoznamovací dotazník

Fotozoznamka

Lifestyle magazín

Registrovať teraz

Uzdrav svoj myšlienkový svet

11.november 2019
Uzdrav svoj myšlienkový svet

Existuje nejaký vzťah medzi našimi myšlienkami a tým, ako sa nám darí? Majú naše myšlienky energiu? Ako sa táto energia prejavuje? Na akej rovine myšlienky pôsobia? Ako sa dajú využiť k zmene nášho života? Ako je možné, že nás niekto dokáže vtiahnuť do svojho myšlienkového sveta?

Myšlienky prichádzajú a odchádzajú. Denne sa nám ich hlavou mihnú tisíce. Vieme však udržať svoje myšlienky na uzde, alebo im dovolíme, aby nás ovládali? Aj keď sú prchké a možno sa domnievame, že aj bez účinku, v skutočnosti je to presne naopak. Ich sila je obrovská a mení našu realitu. Mení nielen naše telá a naše správanie, ale aj životy iných ľudí a všetko, čo nás obklopuje. Môžeme si to predstaviť ako na stanici - vlaky (myšlienky) prichádzajú a odchádzajú.

Aby však nevznikol zmätok a nedochádzalo k nehodám, je potrebné, aby ich niekto riadil. Oným výpravcom, ktorý rozhoduje či, kedy a ktoré vlaky môžu prísť a odísť, a zodpovedne sa naučiť rozhodovať, ktoré myšlienky necháme prísť a aké myšlienky budeme vytvárať a vyživovať.

V našom mozgu budujeme vlastnú skutočnosť

V spoločnosti vládne presvedčenie, že za svoje myšlienky nemáme žiadnu zodpovednosť, pretože ich predsa nikto nevidí. Čo keď to tak nie je? Aj keď sú neviditeľné, logicky patria do úrovne hmotného sveta, pretože sú produktom nášho mozgu, ktorý je súčasťou nášho fyzického tela. Nie sú vnímateľné našimi telesnými zmyslami, pretože ich domovom je jemnohmotnosť. Skrz svoje myšlienky si tvoríme hmotný svet, a tým aj svoj osud.

Spôsob nášho myslenia teda priamo ovplyvňuje našu realitu, a dokonca aj našu budúcnosť. Myšlienky môžu byť užitočné a prospešné, alebo tiež veľmi škodlivé a zhubné ako nádory.

Správne myslenie neznamená pozitívne myslenie

Aký je medzi nimi rozdiel? Správne myslenie je čisté a pravdivé myslenie, nebojí sa nazvať veci pravými menami, napr .: Čo spôsobilo, že o sebe neustále pochybujem? Prečo si nechávam ubližovať? Snažím sa zistiť pravdu, hľadám podstatu a nebojím sa priznať si, ako to skutočne je, aby mi mohlo prísť riešenie. Je to cesta z vnútra von - vedomý duch riadi rozum.

Naproti tomu pozitívne myslenie je v štýle "keep smilling" - predstieram a udržujem úsmev, klamem si, aj keď moje vnútro kričí a je nespokojné, nešťastné či zúfalé. Nepriznám si (či už sebe alebo okoliu), ako to naozaj je, pretože to je bolestné, a vyhýbam sa riešení, lebo takto je to pre mňa pohodlnejšie. Presviedčam sa, že veci nie sú naozaj také, aké sú, len aby mi bolo lepšie.

Udržujte si čisté myšlenky

Venujeme viac pozornosti boju, úteku, potláčaniu a falošnému videniu skutočnosti, než hľadanie konštruktívneho riešenia. Je to cesta zvonka dovnútra, bez úspešného a trvalého výsledku. Nesnažme sa preto myslieť pozitívne, ale správne. Cesta rozumu nás privádza k väčšej pohodlnosti. Kdežto to, čo nám ponúka duch, nie je vždy jednoduché a vyžaduje veľké odhodlanie a často aj sebaprekonávanie.

Všetko je to v hlave

Hovorí sa, že "niečoho máme plnú hlavu" alebo že "konáme bezhlavo". Ten prvý prípad je o tom, že až moc premýšľame a niekedy je oveľa lepšie hlavne toľko nemyslieť, dať rozumu pauzu a už sa netrápiť. Alebo je niečo "bezhlavé" - to je prípad, keď neberieme do úvahy zdravý rozum (napr. "bezhlavo zamilovaná"). V oboch prípadoch si razíme cestu hlavou. Čo všetko sa nám len dokáže preháňať hlavou a čo to s nami robí?

Je všeobecne známe, že ako myslíme, takými sa aj stávame. Podľa toho meníme aj naše životné podmienky. Náš spôsob myslenia ovplyvňuje nielen náš zdravotný stav, ale formuje aj náš osud, ktorý nevzniká vôbec náhodne, ale našim citovým a myšlienkovým chcením. Keď dlhodobo prežívame sklamanie a negatívne nálady, prinášame si tým do života mnoho bolestného - potrebujeme sa očistiť, prežívame tzv. očistec. Tento duševný rozvrat spojený s úzkostným pocitom osamotenia sa nakoniec prejaví aj hmotne.

Nenechávajme v sebe zvíťaziť negatívne naladenie. Nízkosť akéhokoľvek druhu je znamením, že sme vnútorne neslobodní - patria k nej stravujúce myšlienky pocity sebaľútosti a nenávistné myšlienky. Podobne je to, ak v dôležitých úsekoch života plytváme časom a ľahostajne čakáme, až sa niečo zmení. Previňujeme sa tým voči sile ktorá k nám prichádza presne v pravý čas, aby sme všetko mohli zvládnuť. Myšlienka núti k uskutočneniu. Majme však na mysli, že až príliš hĺbavý človek slúži rozumu, je brzdený v rozlete a rozvíjaní svojich darov a schopností, čo ho vedie k stagnácii a sebazničeniu.

Náš stav zodpovedá tomu, aké myšlienkové naladenie nás dlhodobo obklopuje. Náš mozog môžeme naladiť na určité myšlienkové vlny, podobne ako môžeme naladiť rádio na rôzne stanice. Dobre si teda rozmyslite, čo nosíme vo svojej hlave, pretože každá naša myšlienka má určitú formu. Sila myšlienky môže byť tvorivá alebo ničivá, pramení z nášho slobodného rozhodnutia, ktoré je nerozlučne spojené s našou zodpovednosťou.

Myšlenkový svět si tvoříte sami

Myšlienky presahujú vnútro človeka

Naše myšlienky tvoríme na základe svojho dôverného stavu. Ovplyvňujú náš život, presahujú nás a pôsobia aj na ostatných. Čím intenzívnejšie nejakú myšlienku preciťujeme, tým silnejšie potom pôsobí. Myšlienky, vzniknuté v zlosti, budú pôsobiť zhubne. Myšlienky, ktoré vznikli zo silno precítenej lásky, budú pôsobiť blahodarne.

Myšlienkový svet a myšlienkové formy

Myšlienkový svet si vo svojom základe nesie neutrálnosť. Iba my rozhodujeme, či naše myšlienky budú "dobré" alebo "zlé". My sami máme všetku zodpovednosť za svoje myšlienky, ktoré svojimi tvarmi a formami odrážajú čistotu našich úmyslov. Silou svojej vôle môžeme ovplyvňovať druhých.

Myšlienky priťahujú ako magnet

Čím sa zaoberáme, to si k sebe aj magneticky priťahujeme. Každý z nás si asi niekoľkokrát v živote overil, ako myšlienky fungujú, napr. keď nám zavolal niekto, na koho sme nedávno mysleli. Alebo sme premýšľali o tom, čo budeme variť, a niekto v našej blízkosti sa nás na to vzápätí opýtal. Ako vysvetliť, že osud je spravodlivý, keď u skúšky prepadne ten, kto sa zodpovedne učil, a ten, čo to flákal, to zvládol na jedničku? Ako je to možné?

Aj u myšlienok však platí zákon rovnorodosti - ten "šikovný" nevedel dve otázky a svojím strachom dodáva silu myšlienke typu: "Len aby som si ich nevytiahol...". Ten hlúpy sa naučil iba dve otázky, veľmi si prial a sústredil sa len na to, aby si vytiahol jednu z nich. A tak vonkajší pozorovateľ, ktorý nevidí do hlavy ani jednému z nich, môže len pochybovať o svetskej nespravodlivosti. Nech je to pre nás výstrahou, ako môžeme dopadnúť, ak si nedáme pozor na to, čím svoje vnútro živíme, pretože platí: čomu venujeme pozornosť, to si priťahujeme do života.

Negativní myšlenky nás vyčerpávají

Už vás niekto vtiahol do svojho myšlienkového sveta?

A ako potom z neho von? Stretneme známu na ulici a začne nám rozprávať, čo nepríjemného práve zažíva. Keď sa od seba vzdialime, tak aj po niekoľkých hodinách zisťujeme, že nás bolí hlava, sme skleslí a smutní, aj keď k tomu nemáme najmenší dôvod. Máme plnú hlavu ich starostí a je to tým, že sme sa od nej nedokázali odpojiť. Všetko prežívame aj bez jej prítomnosti presne tak ako ona. Živíme svoje vnútro jej myšlienkovým svetom, a to až do momentu, kým sa od nej v duchu "neodstrihneme".

Snažme sa o čistotu svojich myšlienok

Čo je za tým a čo dokáže ovplyvňovať čistotu našich myšlienok? Jedine naše svedomie. Nerobme teda nič, čo nás znečistí. Konajme dobro, to čo pomôže mne aj môjmu okoliu. Všetko nečisté človeka brzdí vo vývoji a uvádza ho do ťažkých prežitkov. Ak sa zaoberáme cnostným, teda hodnotným myslením, utvárame si tým automatickú ochranu pred všetkým skleslým. Snažme sa teda udržať svetlosť v našom naladení.

Povzneste výššie svoju myseľ

Rozum má obdivovať svetlo ducha. Má mu slúžiť. Rozum a cit musí kráčať ruka v ruke, duch (intuícia) má viesť a rozum (racionalita) má vykonávať. Rozum je nástroj, s ktorým sa máme naučiť pracovať, aby bol požehnaním pre nás aj pre ostatných. Jedine sila ducha ho však dokáže ovládnuť. Rozum dokáže spútať ducha a brániť mu v slobodnom rozlete. Druhým môžeme najviac pomôcť tým, že sa na nich snažíme naladiť a rozpoznať tak ich spôsob myslenia.

Svojim príkladom v nich môžete prenastaviť nesprávne a energeticky nízke vzorce správania a naladiť ich tak na vyššie vibrácie.

Chorý mozog? Chýba nám sedliacky rozum...

Prečo v tejto dobe toľko ľudí trpí na mozgové ochorenia? V živote je dôležité nenechať sa ovládať rozumom, ale dopriať svojej duši slobodné rozhodnutie. Rozum postaviť na to správne 2. miesto a urobiť z neho iba vykonávateľa nášho cituplného chcenia. Postavme na trón svoje vnútro (múdrosť) a náš rozumový poradca mozog (chytrosť), nemá šancu ochorieť. Buďme pánom svojho života a vládnime si múdro.

V dnešnej dobe máme viac titulov, ale málo sedliackeho rozumu. Učíme sa zarábať, ale nie žiť. Sme len ľudia, ktorí robia chyby, hľadajú a učia sa. Ale isté je, že každý deň máme možnosť začať znovu - môžeme všetko napraviť, kedykoľvek zmeniť nepríjemný scenár alebo úplne vypnúť zaťažujúci film a nahradiť ho happy endom.

Podeľte sa o svoje zážitky s touto zmenou myslenia s ostatnými užívateľmi online zoznamky. Točí sa okolo vašich negatívnych myšlienok samota? Skúste sa s niekým zoznámiť a pozvite ho na rande!

[ivi]

Zdieľajte tento článok na: