Domov

Zoznamovací dotazník

Fotozoznamka

Lifestyle magazín

Registrovať teraz

Reč tela

9.október 2015
Reč tela

Premýšľali ste niekedy nad tým, ako pohyby, ktoré si skoro ani neuvedomujete, ovplyvňujú vaše vystupovanie a pohľad ostatných ľudí na vašu osobu? Jedná sa o neverbálnu komunikáciu, ktorá tvorí veľkú časť našej celkovej komunikácie. Je rozdiel medzi rečou mužského a ženského tela. V nasledujúcom článku sa pokúsime zhrnúť, na aké prejavy vašej neverbálnej komunikácie si máte dať pozor napríklad pri pracovnom pohovore alebo na vašej prvej zoznamovacej schôdzke.

Myslíte si, že chôdza o vás nič neprezradí? Mýlite sa! Ak človek prichádza, môžete odhaliť jeho celkové rozpoloženie a náladu. Naše telá hovoria sami za seba a nie je to vždy len milé, čo za nás vypovedajú. Reč vášho tela je súčasťou vašej osobnosti, o ktorej väčšinou vôbec nerozmýšľate. Ak tomu tak naozaj je, tak s tým musíte niečo urobiť. Môže vám to totiž privodiť veľa komplikácií. Reč tela by sa dala prirovnať k spoľahlivému detektoru lži. Pomocou paží a mimiky podávame totiž informácie o svojej vnútornej schopnosti, ktorú si nesieme všetci so sebou od narodenia.

Keď slová hrajú druhé husle

Rozpráva, hovorí a vy rovnako niekde vnútri viete, že to tak nie je. Viete, že ste klamaní. Ak sa dostanete do tejto fázy, tak ste práve zachytili signály neverbálnej komunikácie, detektora lži zabudovaného v každom z nás. Komunikácia skutočne nie sú len slová a ich obsah. Rad štúdií preukázala, že predstavujú dokonca len 7% všetkých informácií, ktoré vnímame. Ďalších 25% patrí odtieňu hlasu a jeho modifikácii a celých 68% tzv. neverbálnej komunikácii, ktorá zahŕňa širokú škálu javov. Jedná sa nielen o známu mimiku, gestiku a pohyby očí, ale aj o dotyky (haptika), vzdialenosti v priestore (proxemika), reč postojov, držanie tela (posturológia), zaobchádzanie človeka s časom (chronemika) či charakter rukopisu (grafológia). Jednotlivé kanály mimoslovnej komunikácie slúžia na prenos rôznych dát. Tak napr. pohľad vypovedá o sebadôvere a o vzťahu k druhému. Mimika informuje predovšetkým o emóciách, je relatívne najľahšie čitateľná a napodobiteľná. Výraz hlasu, jeho výška, farba, melódia a intenzita zrkadlí hlbší psychický stav. Napr. monotónny hlas vyjadruje napätie, naproti tomu melodický uvoľnenie. Medziosobnou vzdialenosťou komunikujeme k človeku v zmysle podriadenosti a nadriadenosti či sympatií, antipatií atď.

Čo teda nahrádza slová?

Gestika: posunky (čásť kineziky)
Haptika: dotýkanie sa ľudí okolo, fyzický kontakt (hladkanie, bozkávanie, bitie, držanie sa za ruky)
Kinezika: pohyby tela
Mimika: týka sa tváre a ako jediná vyjadruje emócie - šťastie, nešťastie, prekvapenie, očakávania
Paralingvistika: štýl verbálneho oznámenia, to znamená hlasitosť reči, tón, rýchlosť oznamovanie, frázovanie
Posturológia: postoje tela a jeho pohyby
Proxemika: postoj pri komunikácii, vzďaľovanie sa a približovanie, zaobchádzanie s priestorom okolo seba

Druhy chôdze

 • Rázna, vzpriamená chôdza - značí odvahu, sebadôveru, smelosť
 • Zhrbený človek, ruky vo vreckách - je skľúčený, depresívny a niečo ho trápi
 • Prešľapovanie - bude neistý, submisívny alebo i pokorný a poslušný
 • Ruky skrútené či spojené pred telom - pozor na plachosť u tejto osoby
 • Ruky prekrížené pred telom - táto osoba má malé sebavedomie
 • Ruky v bok - tu si dajte pozor na zlosť, agresiu
 • Ležérny postoj, opiera sa o niečo - toto značí okázalý nezáujem, uvoľnenie alebo relaxáciu

Ako už bolo napísané, i reč tela mužského a ženského je rozdielna

Ženy:

 • stoja k sebe pri komunikácii bližšie
 • dlhšie sa pozerajú pri rozhovore do očí
 • vydržia dlhšie sledovať prejav, ktorý ich príliš nezaujíma
 • viac využívajú úsmev
 • viac si všímajú detailov

Muži:

Deti:

 • majú rozhodne väčšiu potrebu hmatových dotykov než ženy a muži

Podnikáte, predávať či obchodujete? A viete aké sú gestá potencionálneho zákazníka?

Napríklad

 • Ruka na brade - návrh zvažuje, hodnotí a premýšľa, čo ďalej
 • Dotýka sa brady - blíži sa čas jeho rozhodnutia
 • Rukou má zovretý nosový mostík, zatvorené oči - hodnotí to negatívne
 • Trenie nosa, dotyky okolo očí - klame, má pochybnosti a nedôveru
 • Zatiahnutie dolnej pery - objavujú sa pocity viny, rozpaky
 • Hryzenie prsta - je nervózny, ľútostný
 • Trenie rúk - očakáva, že mu ponúknete viac
 • Otvorené dlane - značia úprimnosť a naivitu
 • Ruky zovreté za chrbtom - je rozhnevaný, frustrovaný, má zlosť, hnev, obavy
 • Zdvihnuté obočie - vypovedá o miernom rozladení a prípadnej zvedavosti

Podnikáte, predávať či obchodujete? A viete aké sú gestá potencionálneho zákazníka?

 • Pozícia sedu s nohou cez nohu a hornou zľahka hojdá - dáva najavo znudenosť
 • Hlava v dlaniach a oči pozerajú smerom nadol - evidentný nezáujem
 • Naklonená hlava - záujem, máte vyhrané, poslucháč je vtiahnutý do deja
 • Mierny predklon - vypovedá o sústredenosti
 • Posed na kraji stoličky, pohľady na hodinky a k dverám - poslucháč je netrpezlivý, bol by najradšej niekde inde
 • Nohy tesne vedľa seba, ruky na kolenách - vyjadrujú plachosť a neistotu
 • Otáčanie hlavy, tela na opačnú stranu - tu je nezáujem o komunikáciu
 • Skrútené nohy - značia kŕčovitosť
 • Posed s rukami za chrbtom a nohu má cez nohu - ovplýva veľkou sebadôverou, nadradenosťou
 • Ruky na stole či v lone zložené do striešky smerom nahor - jedná sa o veľmi autoritatívneho človeka

Reč bez slov

Niekedy nie je najhoršie "ako" to povedal, ale celý vyrieknutý obsah. Umenie správne čítať neverbálne signály u vašich partnerov je inštinktívne a z určitej časti je možné ho vylepšiť uvedomením si ako, ale predovšetkým je potrebná tiež dlhodobá a detailná štúdia založená najmä na pozorovaní. Samotný nácvik rôznych trikov určite neuškodí, ale k naozaj uspokojivému výsledku vedie až zmena vašich naozajstných vnútorných postojov, ktoré sa potom automaticky pozitívne premietnu do všetkých zložiek vášho neverbálneho prejavu.

Spoznáte, či je skutočne zamilovaný aneb len profesionálny balič?

Už jediným a obyčajným pohľadom možno povedať takmer všetko. Samozrejme aj tu platí, že menej je niekedy viac. Pri autentickej situácii sa oči mužov a ženy stretnú vždy len na pár sekúnd. Dlhé "civenie" robí zo žien lacné kokety a z mužov zase cvičených baličov bez valnej úrovne. Náklonnosť a sympatie sa tiež automaticky premietajú do intuitívnej potreby letmých dotykov. Najmä potom u žien hrajú nepatrné dotyky významnú úlohu a je možné z nich prakticky okamžite usudzovať záujem o partnera. Je bežné, že ak sa ženám ich náprotivok páči, dotýkajú sa neustále svojich vlasov, prechádzajú prstami po pohári, barovom pulte či svojom oblečení. Nevynechajú ani možnosť letmého dotyku ruky alebo ramena partnera. V prípade nesympatie sa dotykom naopak dôsledne vyhýbajú a ak už si pohrávajú s pohárom, potom štýlom, ktorý pripomína skôr drvenie a v hlave premýšľajú, ako utiecť. Profesionálny balič alebo balička často nešetrí lichôtkami, dôvernými narážkami a snahou votrieť sa do nášho osobného priestoru. Vám to je až nepríjemné a dokonca aj odporné. On/ona tým do istej miery vedome kompenzuje skutočné city, ktoré neprežíva, ale len a len predstiera. Chýba známky neistoty a rozpakov, ktorým sa u ozajstného dvorenia ťažko vyhneme, pretože k tomu jednoducho neodmysliteľne patria. Často chýba aj úprimný úsmev. Od toho strojeného ho môžete spoznať podľa drobných vrások okolo očí, ktoré sa pri úsmeve objavia.

Z pohľadu reči tela v rámci prijímacieho pohovoru (posturológia)

Neverbálnej komunikácií prejavujú výrazný záujem personalisti pri výbere uchádzačov na istej pracovnej pozície. Ich výklad by sa však nemal preceňovať - ​​neverbálny prejav síce odráža povahové črty a životné zvyklosti, ale celkový imidž pri pohovore je nielen kěud, oblečenie na úrovni, ale aj skúsenosť a vedomosti - veľa zmôže aj modulácia hlasu. Podľa Sigmunda Freuda - skryté myšlienky z človeka presakujú každým pórom.

Niečo málo zo signálov vášho detektora lži

 • Ak majú dve osoby voči sebe uhol 90 stupňov, poskytujú tým časť priestoru tretiemu, čo je možné chápať ako prizvanie k rozhovoru.
 • Ak stoja naproti sebe, tvoria tak uzavretú spoločnosť a chcú pravdepodobne naopak zostať sami.
 • Sedenie na pohovke je prejavom záujmu, nasmerovanie kolená k dotyčnej osobe, ak to urobí aj druhý, vytvoria tým uzavretý kruh a po chvíli začnú zvyčajne zdvojene gestikulovať ako v zrkadle.
 • Ak sedí niekto na prednom kraji stoličky, možno to interpretovať ako snahu o útek zo situácie.
 • Naopak záklon do operadla stoličky, popr. zopnuté ruky nad hlavou, budia dojem, že dotyčný má pre všetky problémy riešenia a cíti sa silný v riešení stresových situácií.
 • Ak sedia dvaja ľudia pri stole cez roh, značí to uvoľnenú atmosféru, nikto sa necíti ohrozený.
 • Ak sedia dvaja ľudia pri stole naproti sebe s pohľadom z očí do očí, môže ísť o konkurenčnú či konfrontačnú situáciu.
 • Ak sedí každý z nich na opačných koncoch či stranách stola, usudzujeme na nedostatok záujmu či chýbajúce sebavedomie.
 • Prekrížené nohy pri sedení - signalizujú pocit, že sme spútaní, jedná sa o vyjadrenie neujasneného alebo negatívneho postoja, dotyčný si nedôveruje, nechce nič riskovať, na stoličke sa sotva pohne.
 • Založené ruky značia nepohodu, napr. keď je nám zima, necítime sa dobre, pri rozhovore.
 • A ak ste počuli niečo, čo sa vám nepáči, tak prekrížené ruky aj nohy, signalizujú odstup od ostatných.

Niečo na zamyslenie

Americká agentúra TalentSmart skúmala viac ako milión ľudí a zistila, že tí úspešní majú nadpriemernú emočnú inteligenciu - uvedomujú si silu nevyslovených signálov a prispôsobujú tomu reč svojho tela. Preto odporúčame skombinovať to najlepšie a najvhodnejšie v danej situácii, nie vždy sa oplatí na  neverbálnu komunikáciu zabúdať a nekontrolovať ju.

14 najčastejších neverbálnych chýb, ktorým sa všetci úspešní ľudia vyhýbajú:

1) Ohnutý chrbát

Hrbenie sa je známka neúcty. Naznačuje váš nezáujem aj to, že sa nudíte. Asi by ste nikdy svojmu šéfovi nepovedali "Vôbec nechápem, prečo tu som a počúvam ťa", ale ak ste zhrbení, ani mu to hovoriť nemusíte, vaše telo to pekne nahlas a jasne hovorí za vás. Mozog je pevne prepojený s telom a jeho sila sa rovná priestoru, ktorý zaberá vaše telo. Keď stojíte rovno, bez zvesenýchch ramien, vyjadrujete tým silu. Maximalizujete totiž miesto, ktoré zaberáte. Na druhej strane, ak sa hrbíte, je to známka kolapsu a malej sebadôvery - zaberáte menej miesta a ukazujete tým aj menej sily. Správnym držaním vášho tela budete vzbudzovať rešpekt aj záujem ostatných. Tak na to myslite.

2) Prehnaná gestikulácia

Výrazné gestá môžu naznačovať, že niečo skrývate. Snažte sa o malé a kontrolované gestá - tie znamenajú sebadôveru a schopnosť viesť. A dbajte tiež na otvorený postoj - napríklad otvorené dlane či ruky od seba - dáte tak najavo, že nič netajíte.

3) Kontrolovanie hodiniek

Ak v priebehu toho, čo s niekým hovoríte, pokukujete po hodinkách, je to jasné znamenie neúcty, netrpezlivosti a prebujneného ega. Naznačujete tým, že máte lepšie veci na práci ako hovoriť s osobou, s ktorou práve hovoríte a že by ste už najradšej odišli.

4) Separácia

Ak sa od ostatných odvraciate alebo sa nezapájate do konverzácie, tak dávate najavo, že o týchto ľudí nemáte záujem, že sa cítite nepohodlne a pravdepodobne neveríte ľuďom, s ktorými sa bavíte. Skúste sa na človeka, s ktorým hovoríte, priamo sústrediť a mierne nakloňte hlavu na znamenie, že počúvate, čo hovorí. Toto drobné gesto naopak znamená plné sústredenie a pozornosť.

5) Obranné gestá

Skrížené ruky či nohy sú fyzickou bariérou, ktoré indikujú nesúhlas s tým, čo vám druhý hovorí. Aj napriek tomu, že sa usmievate alebo sa do konverzácie zapájate, človek, s ktorým hovoríte, z vás môže cítiť negáciu a tá ho môže spoľahlivo odradiť.

6) Keď sa tvárite inak

Nesúlad medzi tým, čo hovoríte a ako sa tvárite, dáva ľuďom znamenie, že niečo nie je v poriadku a zároveň naznačuje, že sa ich možno snažíte podviesť. Veľmi zradný je napríklad nervózny úsmev.

7) Keď sa hráte s vlasmi

Upravovanie vlasov naznačuje nervozitu či nepozornosť. Ostatní tým dostávajú signál, že sa viac sústredíte na seba, než na ne.

8) Nedostatočný očný kontakt

Vyhýbanie sa očnému kontaktu značí snahu niečo skryť - napríklad to, čo si skutočne myslíte. Nedostatok očného kontaktu tiež môže znamenať nedostatok sebavedomia a záujmu, čo naozaj nechcete, aby bolo vidieť, keď jednáte s obchodnými partnermi. Ak sa pri rozhovore s partnerom pozeráte do krajiny, znamená to nedostatok sebadôvery alebo rozpaky a to, čo hovoríte, nebude znieť dostatočne vierohodne. Sústredený očný kontakt značí sebadôveru, silu, inteligenciu a schopnosť viesť.

9) Prehnaný očný kontakt

Druhý extrém, teda príliš intenzívny očný kontakt, môžu ľudia okolo vás brať ako prejav agresivity a snahy dominovať. Dôležité je tiež to, akým spôsobom očný kontakt prerušujete. Sklopením očí naznačujeme podriadenosť, zatiaľ čo pohľad stranou naznačuje sebadôveru.

10) Povytiahnuté obočie

Zdvíhanie obočia je jasným dôkazom nedostatku rešpektu voči druhým.

11) Zamračená tvár

Ak sa mračíte alebo sa tvárite nešťastne, vysielate jasný signál, že nie ste spokojní s ľuďmi okolo vás, aj keď s vašou zlou náladou nemusia mať nič spoločné. Úškľabky odstrkujú ľudí preč, pretože cítia súdenie. Úsmev na druhú stranu naznačuje, že ste otvorení, dôveryhodní, priateľskí a sebavedomí. Štúdie ukazujú, že ľudský mozog reaguje veľmi dobre na ľudí, ktorí sa usmievajú.

12) Stlačenie rúk

Slabým stiskom ruky dáte najavo, že nie ste autorita a máte malé sebavedomie. Príliš silný stisk môže naopak vyznieť ako znak agresivity a snahy o dominanciu, čo je zlé za akýchkoľvek okolností. Dajte si teda pozor na to, aby podanie ruky bolo adekvátne situácii a osobe, s ktorou sa stretávate a aby bolo zakaždým príjemné.

13) Ruky zaťaté v päsť

Zatnuté päste naznačujú ešte viac ako skrížené ruky a nohy vašu uzavretosť voči názorom ostatných. Môžu tiež pôsobiť ako obranný postoj a výzvu na boj, čo môže ostatných znervózňovať.

14) Pozor na to, kde stojíte

Pokiaľ u niekoho stojíte príliš blízko (bližšie než pol metra) dávate tým opäť najavo nedostatok rešpektu voči tejto osobe alebo to, že ste nikdy nepočuli o osobnom priestore. Ľudia sa s vami budú cítiť nepohodlne.

Porozumenie neverbálnej komunikácii je neskutočná veda, ktorá je značne rozvetvená. Naozaj k ničomu nám nepomôže schematické vyvodzovanie rýchlych záverov z jednotlivých gest bez pochopenia celkového pohľadu na danú osobu a situáciu. Kvantá informácií, ktoré sa valia na človeka každú sekundu, komunikácia je tak veľká, že väčšina neverbálnych signálov zostane mimo vaše vedomie. Dôležité je vždy brať do úvahy celý kontext. Nepleťte si neverbálnu komunikáciu skutočnú s tým, že niekto stojí na zastávke, je mu zima a má založené ruky, asi nebude v tú dobu neverbálne vyjadrovať svojou nadradenosť. Úplne osobitnú kategóriu tvoria komunikácie napríklad s cudzincami, ktorá podlieha kultúrnym zvyklostiam ich krajiny pôvodu, ktorým nemusíte úplne rozumieť. Ak sa vám podarí skombinovať všetko, tak máte vyhrané. Zlepšíte si vaše vzťahy v osobnom i profesionálnom živote.

Zdroj: http://www.forbes.cz/pozor-na-rec-tela-14-postoju-a-gest-kterym-byste-se-meli-vyhnout/
http://www.psychohratky.com/2009/06/rec-tela-spolehlivy-detektor-lzi.html
http://www.chovani.eu/rec-tela-neverbalni-projevy-jednotliva-gesta/c936
http://www.chovani.eu/rec-tela/c50

[kač]

Zdieľajte tento článok na: