Domov

Zoznamovací dotazník

Fotozoznamka

Lifestyle magazín

Registrovať teraz

Obličky: starajte sa o filter vášho tela

29.marec 2021
Obličky: starajte sa o filter vášho tela

V našom tele sú orgány, ktorých existenciu si málo uvedomujeme, ale o to dôležitejšiu úlohu v ľudskom organizme hrajú. Reč bude o obličkách, ktoré za jedinú hodinu prefiltrujú všetku našu krv.

Obličky sú v našom tele uložené proti sebe po stranách chrbtice, čiastočne chránené rebrami. Pravá oblička je o niečo menšia a nižšie uložená, pretože sa delí o priestor s pečeňou. Tvarom pripomínajú fazuľu veľkosti päste. Na hornej časti každej obličky nasadá nadoblička, ktorá patrí k žľazám s vnútorným vylučovaním. Vo vnútri každej obličky sa nachádza skoro milión nefrónov, voľným okom neviditeľných filtrov, ktoré čistia krv. Úlohou obličiek je filtrovať odpadové látky z krvi a odvádzať ich močovodom do močového mechúra, odkiaľ tento tekutý odpad vyteká v podobe moči močovou rúrou z tela von. Obličky prefiltrujú každú hodinu všetku krv v tele.

Okrem vody vylučujú aj iné nepotrebné látky, ako sú soli (sodík, draslík, fosfór, horčík a ich zlúčeniny), regulujú krvný tlak, aktivujú vitamín D, ktorý je dôležitý pre správnu stavbu našich kostí a zubov, udržujú v tele správny pomer minerálov. Choré obličky môžu v krajnom prípade spôsobiť až zlyhanie srdca. A naopak, choré srdce má nepriaznivý vplyv na naše obličky.

Nebezpečná obezita

Vzhľadom na ich funkciu a prepojenie s inými orgánmi sú obličky zrkadlom telesného zdravia a životného štýlu. Na tomto poli môžeme všetci urobiť veľa. Dôležitý je dostatočný a pravidelný prísun tekutín, pitie alkoholu v rozumnej miere. Strava má byť pestrá, s dostatkom ovocia a zeleniny. Je dobré vyhnúť sa nadmernej konzumácii živočíšnych tukov, vysokému príjmu soli, ale aj dlhodobej strave s príjmom mnohých bielkovín. Samozrejme, strava má zohľadniť obmedzenia eventuálnym ochorením, napr. cukrovkou.

Buďme fyzicky aktívny, hýbme sa. Vyvážená strava v kombinácii s pravidelnom pohybom znižuje riziko obezity. A práve obezita môže viesť nielen ku kardiovaskulárnym ochoreníam a ochoreniam pohybového aparátu, ale aj k chronickým ochoreniam obličiek. V roku 2014 celosvetové štatistiky zaznamenali 600 miliónov dospelých obéznych ľudí. Pri takomto trende bude v roku 2025 obéznych 19% mužov a 21% žien, čo je alarmujúce. Vyhýbajte sa fajčeniu, naučte sa zvládať stres a odpočívať. Infekcia, nielen močových ciest, je potrebné vždy vyliečiť. Ak je to možné, nekonzumujte nadmerne a dlhodobo lieky proti bolesti.

Všímajte si svoje telo. Ochorenie obličiek sa môže prejaviť aj opuchmi končatín či očí. Neplašte sa ale hneď, keď sa ráno prebudíte s vačkami pod očami. Tie môžu znamenať, že ste sa nevyspali.

Zbavte sa obezity a pomôžte svojim obličkám

V rámci prevencie si ale môžete monitorovať hladinu krvného tlaku a cukru. Veľmi nápomocné je jednoduché vyšetrenie vzorkou moču testovacím prúžkom na prítomnosť krvi a bielkovín. Prevencia je dôležitá zvlášť u rizikových skupín, ktorými sú ľudia s výskytom chronických obličkových ochorení v rodine, diabetici, ľudia liečení na vysoký krvný tlak, systémové reumatologické ochorenia, pacienti s obličkovými kameňmi a opakovanými infekciami močových ciest.

Príznaky a prevencia

K akútnemu zlyhaniu obličiek dochádza náhle, a hoci bezprostredne ohrozuje ľudský život, pri správnej liečbe je možné ho zvrátiť. Príznaky sú rýchly nárast hmotnosti a vznik opuchov v dôsledku hromadenia tekutín. Z dychu môžeme cítiť močovinu, častá je nevoľnosť a celková slabosť. Naopak, chronické zlyhanie sa prejavuje až v pokročilom štádiu. Ochorenie obličiek je často spôsobené inými diagnózami, napríklad cukrovkou, vysokým krvným tlakom alebo aterosklerózou. Častými ochoreniami sú infekcie a neinfekčné zápaly, dedičné ochorenia, poškodenie obličiek liekmi a toxínmi.

Existuje možnosť konzervatívnej liečby, ktorá u niektorých ochorení dokáže priebeh zvrátiť a zabrániť zlyhaniu obličiek, u iných dokáže priebeh ochorenia spomaliť a zlyhanie funkcie oddialiť. Nevyhnutným predpokladom úspechu liečby je včasná diagnostika. A aj keď obličkové ochorenie väčšinou nebolí, dôležitú úlohu tu hrá prevencia. Obzvlášť opatrní buďte v prípade, že sa ochorenie obličiek vyskytlo vo vašej rodine. V dnešnej dobe sú populárne redukčné diéty s vysokým obsahom sacharidov, tzv. sacharidové vlny. Sú nevhodné pre ľudí s cukrovkou a so zvýšeným rizikom zlyhania obličiek.

Viacero možností liečby

Konzervatívna liečba zahŕňa nefarmakologické opatrenia, akými sú úprava pitného režimu a diéty, pri ktorých je definovaný redukovaný príjem bielkovín, obmedzenie príjmu potravín s vysokým obsahom draslíka či fosfóru. Druhú zložku predstavuje liečba farmakologická - pri niektorých ochoreniach je to imunosupresívna liečba, dôležité sú lieky korigujúce krvný tlak, málokrvnosť, poruchy vápnikovo-fosforového metabolizmu, ktoré sprevádzajú obličkové ochorenie. Keď zlyhá konzervatívna liečba, nastupuje postup nahrádzajúci obličkovú funkciu, tzv. dialýza, teda filtrovanie krvi cez umelú obličku a jej očistenie od škodlivín.

Je to buď hemodialýza, ktorú absolvuje pacient trikrát v týždni na dialyzačnom stredisku, alebo peritonálna dialýza v domácich podmienkach. Realizuje si ju sám pacient a do dialyzačného strediska, resp. nefrologickej ambulancie prichádza raz za mesiac. Podľa európskej asociácie ERA/EDTA bolo v roku 2013 na 1 milión obyvateľov 738 pacientov v náhradnej obličkovej liečbe a ich počet medzinárodne rastie.

Transplantácia obličiek môže byť úspešná

Transplantácia obličky

Ideálnym riešením pre dlhodobo dialyzovaných pacientov je transplantácia obličky. Oblička darcu musí byť geneticky podobná s príjemcovou, aby nedošlo k odmietnutiu. Najväčšiu šancu na úspešnosť má oblička od žijícícho príbuzného. Inú možnosť predstavuje odber orgánu od mŕtveho darcu s diagnózou mozgovej smrti, ktorá najčastejšie vzniká po poranení hlavy. Doba čakania na transplantáciu je rôzna, niekto je transplantovaný do pol roka, iný pacient čaká aj viac ako tri roky. V priemere je to ale asi 950 dní, teda niečo okolo dva a pol roka.

Údaje o darcoch, príjemcoch a transplantáciách sa zhromažďujú v Národnom transplantačnom registri. Súčasťou je listina čakateľov na transplantáciu obličky, listina žijúcich darcov, ale aj register nedarcov. Čakateľom na obličku je pacient s chronickým zlyhaním obličiek, ktorý s transplantáciou súhlasí a je u neho medicínsky možná. Jeho zdravotný stav mu teda umožňuje zvládnuť transplantáciu, potransplantačné obdobie a imunosupresívnu liečbu. Pacientov na čakaciu listinu zaraďujú lekári dialyzačného centra v spolupráci s lekármi transplantačného centra.

Dôsledná príprava a prešetrenie pacienta pred zaradením na čakaciu listinu a každodenná starostlivosť minimalizujú riziká u pacienta.

Riziká pre darcu

Pred transplantáciou je samozrejme vyšetrený aj darca. Musí byť schopný podstúpiť operáciu v anestézii a mať dve zdravé a plne funkčné obličky. Jedna zdravá oblička je dokonale schopná zabezpečiť potreby organizmu. Darovať obličku je ušľachtilý čin. V našich podmienkach môže byť darcom zdravý, plnoletý genetický príbuzný, manželka a emocionálne blízky nepríbuzný človek, ktorý s odberom súhlasí. Riešiť otázku, áno či nie, nie je jednoduché. Darcovstvo orgánov stále vyvoláva u ľudí otázky a obavy, často prameniace z nedostatku informácií.

Svetový deň obličiek

Svetový deň obličiek pripadá na 11. marca a je venovaný vzťahu životného štýlu a obličiek. V rámci Svetového dňa obličiek môžete prísť na vyšetrenie do niektorej z ambulancií a dialyzačných stredísk. Zmeria vám hladinu krvného cukru, urobia vyšetrenie moču, skontrolujú krvný tlak a určia hodnotu BMI. Tento rok už tento svetový deň bol trochu zložitejší. Bezplatnou kontrolou sa veľa centier netrápilo.

Pečujte o své ledviny

Zníženie hmotnosti zlepší funkciu vašich obličiek

Obezita výrazne zaťažuje a poškodzuje obličky. Vedie k chronickej chorobe, ktorá súvisí so zmenami štruktúry obličiek, ich zhoršenou funkciou a postupným zlyhávaním. Obličky obéznych ľudí musia s rastúcou hmotnosťou tela pracovať intenzívnejšie, filtrujú viac krvi a hlavne splodín metabolizmu. Vzťah obezity a ochorenie obličiek je veľkou témou. S obezitou sa často spája diabetes druhého typu, vysoký krvný tlak, poruchy metabolizmu tukov a bielkovín, ateroskleróza a zvýšené hodnoty kyseliny močovej.

Všetky tieto ochorenia zvyšujú riziko chronického ochorenia obličiek a priamo súvisia s jeho rozvojom. Sú významným rizikovým faktorom chronického zlyhávania obličiek, vzniku močových kameňov a zhubného nádoru obličky. Ľudia s BMI vyšším ako 40 majú až 7-násobné riziko chronického zlyhávania obličiek, ako ľudia s normálnou hmotnosťou. Obezita výrazne zvyšuje aj riziko akútneho zlyhania obličiek a obezitou trpí 20 až 30% transplantovaných pacientov. Poškodenie obličiek obezitou je komplexné, deje sa na viacerých úrovniach rôznymi spôsobmi. Hovoríme o obezitnej nefropatii, ktorá zahŕňa patologické funkčné a štrukturálne zmeny obličiek.

Obezita je chronické progresívne ochorenie zapríčinené energetickou nerovnováhou medzi príjmom a výdajom kalórií. Je charakterizovaná hromadením tuku. Vedie k štrukturálnym a funkčným zmenám orgánov, významne ovplyvňuje úmrtnosť a tiež aj kvalitu a dĺžku života obézneho človeka. Dostatočný a pravidelný príjem tekutín, napríklad nízko-mineralizovaných vôd, preukázateľne podporuje látkovú výmenu a zvyšuje energetický výdaj organizmu až o 30%. Nedostatočný príjem tekutín môže naopak viesť až k prejedaniu.

Sladené nápoje treba z pitného režimu úplne vylúčiť. Pravidelné pitie sladených nápojov 1,6- násobok zvyšuje riziko nadváhy a obezity. Pol litra denne môže znamenať 12 kíl za jediný rok. Zdravým životným štýlom, správnou výživou a dostatočným pohybom sa dá výrazne predchádzať obezite, rozvoju pridružených ochorení spojených s metabolickým syndrómom a tým aj rozvoju chronického ochorenia obličiek. Cestou k prevencii odstránenia obezity je dlhodobá, správna výživa a komplexná životospráva. Pomer cukrov, tukov a bielkovín musí byť v strave vyvážený. Ideálne je prijať 50% zložitých sacharidov, 30% tukov a 20% bielkovín.

Zníženie hmotnosti a množstva viscerálneho tuku môže zvrátiť alebo aspoň spomaliť poškodzovanie obličiek vedúceho k ich zlyhaniu.

Nezabudnite tiež na zdravie prospešný pohyb a bežte si s novo nabitou energiou zabehať do parku. A kto vie, možno práve tam sa zoznámite s novým, športujúcim partnerom.

[ivi]

Zdieľajte tento článok na: