Domov

Zoznamovací dotazník

Fotozoznamka

Lifestyle magazín

Registrovať teraz

Nesmejte sa hnačkovým ochorením

31.júl 2020
Nesmejte sa hnačkovým ochorením

Hnačku má čas od času každý... Pre laika však takmer nemožné rozoznať, či sú to len rozbúrené útroby po výdatnom obede, teda že došlo k tzv. diétnej chybe, alebo či je dôvod oveľa závažnejší. Ako sa teda zachovať, čo strážiť a kedy sa neodkladne vydať k lekárovi?

Úplne jednoznačné odlíšenie, či je hnačka len následkom diétnej chyby, alebo či je príčina iná, nie je úplne jednoduché vzhľadom na to, že nemožno absolútne vylúčiť niekoľko faktorov, ktoré môžu pôsobiť súčasne. Je preto potrebné pracovať vždy len s menšou či väčšou mierou pravdepodobnosti (napríklad či určitý typ stravy jedol súčasne väčší počet iných ľudí, či bola porcia jedla na rozdiel od ostatných dlhšie dozrievaná za nevhodných podmienok...). Nezanedbateľný je aj vplyv znášanlivosti potravín, ktorý môže byť u jednotlivých ľudí značne rozdielny, a podstatná je aj skutočnosť, že v mnohých prípadoch nezáleží na konzumovanom množstve a stačí aj kvantum zo všeobecného pohľadu úplne zanedbateľný, napríklad trocha obilnín pri teraz veľmi často zmieňovanej celiakii.

Hnačku môžeme definovať ako zvýšenie objemu aj tekutosti stolice s frekvenciou vyprázdňovania viac ako troch neformovaných stolíc za deň, môže byť sprevádzaná nevoľnosťou, zvracaním, niekedy sa objavujú tiež kŕče v bruchu a ďalšie príznaky. Základné rozdelenie je na akútne (prichádzajúce náhle) a chronické (trvajúce viac ako 14 dní), infekčné (vyvolané baktériami, toxínmi, vírusmi a parazitárnymi organizmy) a neinfekčné, zahŕňajúce celú škálu rôznych príčin.

Kedy sa samoliečiť a kedy navštíviť lekára

Odpoveď nie je a ani nesmie byť jednoznačná. Veľmi záleží na klinickom stave chorého pred ochorením (stav zavodnenia - hydratácia, stav výživy, vek, psychický stav, súčasné ochorenia inými, aj chronickými chorobami a tak ďalej). Úplne orientačne môže byť nápomocný úbytok váhy (pokles z východiskového stavu pred ochorením by nemal prekročiť cca 5%), väčšinou je dokladom predovšetkým straty tekutín. Uvádzanie akýchkoľvek presných čísel však môže byť zavádzajúce. Navyše v čase, keď sme zvyknutí na počet dní, počas ktorých je možné reklamovať tovar, často vzniká mylná predstava, že s ľudským telom sa môže zaobchádzať obdobne.

Na živý organizmus však bohužiaľ nemožno poskytnúť záruku a vždy sa len pracuje s istou mierou pravdepodobnosti, ako je uvedené vyššie. Zvykli sme si, že pri názorovej neistote alebo pri neznalosti faktov si ľahko pomôžeme získaním dát na internete. V praxi potom vidíme mnoho prípadov samoliečiteľstva a určovanie diagnóz podľa informácií v počítačovej sieti, ale na druhú stranu si nie príliš veľa ľudí podľa počítača samo opravuje osobné auto či chladničku... Ak vychádzame z predpokladu, že chorý bol v čase pred vznikom hnačky klinicky vcelku stabilizovaný, nie je v zložitých klimatických podmienkach (napríklad trópy), súčasne nezvracia, nemá vysokú telesnú teplotu a je schopný prijímať tekutiny ústami, možno v prevažujúcej väčšine prípadov vyčkať približne 48 hodín, či sa jeho stav nebude zlepšovať.

Trápí vás střevní potíže?

Podstatný je pravidelný príjem tekutín po menších porciách, ak je znášaný, a to aj s obsahom menšieho množstva cukru na zabezpečenie energetického príjmu (pozor samozrejme u diabetikov). V prípade, že sa stav zlepšuje, postupne pridávame (ako je všeobecne známe) staršie pečivo, varenú ryžu a podobne.

Farba stolice napovie?

Určiť podľa vzhľadu stolice a telesného stavu postihnutej osoby, či sa jedná o hnačku vírusovú, či bakteriálnu, nemožno. Prímes krvi v stolici je vážnym varovným príznakom, či už je to krv čerstvá alebo staršia. Našťastie veľmi častým zdrojom je krvácanie z hemoroidov, ale ich preukázateľná prítomnosť samozrejme nevylučuje aj možný zdroj krvácania vyššie v čreve.

Rotavírusová gastroenteritída

Ohrozuje predovšetkým deti od šiestich mesiacov do dvoch rokov. Ide o infekčné ochorenie, ktoré mnohí rodičia považujú za obyčajnú hnačku. Vo vážnych prípadoch však môžu nastať komplikácie (úporné zvracanie, silné bolesti hlavy, vysoké horúčky...), ktoré vedú k dehydratácii a nutnosti hospitalizácie v nemocnici. Ročne je hospitalizovaných alebo ambulantne ošetrených viac ako 36 tisíc detí - takmer 95% všetkých detí prekoná rotavírusovou infekciou pred 5. rokom života. K prenosu choroby dochádza veľmi ľahko - rotavírusy sú veľmi odolné voči dezinfekčným prostriedkom, zostávajú na hračkách a predmetoch, ktoré deti strkajú do úst, dotýkajú sa ich...

Možností ako tejto nákaze predísť je vakcinácia (podáva sa ústami).

Dráždivé čreva

Črevná neuróza prejavujúca sa okrem iného častým nutkaním na stolicu, kolikovitými bolesťami brucha, nafukovaním a podobne. Je pomerne častým javom dnešného sveta. Čo ho spôsobuje a aké faktory sú v hre - je to predovšetkým neustále skloňovaný stres a neschopnosť sa s ním "popasovať" ? Áno, jeho výskyt je naozaj relatívne častý. Predpokladá sa, že v rozvinutých spoločnostiach všeobecne funkčné tráviace poruchy trápia až 30% ľudí. O negatívnom vplyve dlhodobej psychickej záťaže nemožno pochybovať a rovnako tak je pravdou, že odolnosť rôznych osôb a ich schopnosť vyrovnať sa s touto záťažou sa značne líšia.

Pozor na svoj život

Črevná chrípka (viróza) môže byť pre určitého jedinca (najmä deti, seniorov či pacientov oslabených chronickou chorobou) až život ohrozujúca. Ako ju poznáme, možno ju odlíšiť od iných črevných atakov? Čo ju spôsobuje, ako sa jej môžeme brániť a čo možno robiť v rámci prevencie?

Máte draždivé črevá?

Kategorické odlíšenie črevnej virózy od hnačiek iného pôvodu je prakticky nemožné. V odlíšení môže do istej miery pomôcť súčasne sa objavujúca teplota, svalová slabosť, vysoká nepravdepodobnosť predchádzajúcej diétnej chyby a tak ďalej. V prevencii možno odporučiť nenavštevovať počas obdobia epidémií miesta s výskytom väčšieho množstva osôb a dodržiavať pravidlá bežnej hygieny vrátane problematiky stravovania.

Ako sa vyvarovať zažívacím ťažkostiam v cudzine?

V zahraničí stále platí dobré známe "prevar, uvar, ošúp alebo na to zabudni"... Je ale potrebné pamätať - a to najmä v exotických oblastiach - na to, že aj balená voda musí spĺňať určité podmienky, a preto je dobré ju nakupovať (hoci často za vyššiu cenu) len u dôveryhodných obchodníkov.

  • Dodržujte základné hygienické zásady.
  • Umývajte riadne ovocie a zeleninu - v exotických krajoch konzumujte len to, čo sa dá olúpať.
  • Mäso jedzte iba dobre tepelne spracované.
  • Pozor na vajcia a výrobky z nich.
  • Nápoje pite iba v originálnych obaloch a bez ľadovej triešte.

Pomôžu antidiaroiká

Antidiaroiká sú lieky všeobecne znižujúce počet stolíc pri hnačke, možno ich využiť na obmedzenie klinických známok ochorenia - predovšetkým častej stolice. Môžu pomôcť obmedziť stratu tekutín a predĺžiť intervaly, kedy chorý musí bezpodmienečne vyhľadať a použiť toaletu. Vlastnú príčinu hnačiek v absolútne prevažujúcom počte prípadov neliečia, iba ovplyvňujú klinický stav dlhodobo nedobrý či u inak chorých, ako bolo uvedené. Prínosné sú tiež preparáty, na ktoré sa môžu časti črevného obsahu nadviazať a urýchliť tak zlepšenie klinického stavu. Menej zažívacích ochorení môže upraviť aj ich samostatné podanie.

Podávanie látok vyvolávajúcich hnačky s cieľom znížiť telesnú hmotnosť bohužiaľ nie je ojedinelé. Predstava, že možno touto cestou efektívne dosiahnuť jej redukciu, je samozrejme mylná - dochádza totiž predovšetkým k strate tekutín. Dlhodobé podávanie týchto preparátov ďalej môže viesť k často nevratnému postihnutiu čreva a zmenám vnútorného prostredia organizmu sa širokou škálou ďalších negatívnych zmien. Veľmi podstatný je aj vzťah k psychike, a to často dlhodobý.

Hnačka vie potrápiť

Nechcená príčina

Každé zovšeobecnenie tejto problematiky je nedobré. Najvhodnejšie je starostlivo prečítať príbalový leták, ktorý obsahuje každé balenie lieku, prípadne je informácia vytlačená na jeho obale. Hnačka býva relatívne častým pridruženým problémom spojeným s krátkodobým či dlhodobým užívaním určitých liekových skupín (napr. antibiotiká, nesteroidné antireumatiká, psychofarmaká, prokinetiká...). Avšak u každého človeka sú reakcie na daný liek odlišné. Ak je hnačka dlhodobejšia, trpí tým črevná sliznica.

Ako rýchlo sa vedia neskôr zregenerovať? Môžeme ju niečím v uzdravovaní podporiť? Dlhodobá záťaž postihuje každý živý organizmus. Postihnutie črevnej sliznice vedie ku strate tekutín, všeobecne látok potrebných k výžive a regenerácii organizmu. Nemožno však paušálne popísať charakteristiku živín. Na zabezpečenie životaschopnosti je potreba mať zdroje energie, nech sú to cukry, tuky alebo bielkoviny, a tiež prvky a látky potrebné na výstavbu buniek (sodík, draslík, horčík, chloridy, železo, zinok a tak ďalej).

Všetky ich vymenovať nemožno a uvedenie len niektorých z nich potom môže v ďalšom zovšeobecnení vytvoriť mylnú predstavu, že tieto úplne stačia a ďalšie sú skoro na nepotrebné. Každý takýto postup vedie ku škode ako na úžitok. Úprava bakteriálnej črevnej flóry je celkom iste užitočná, preparátov - probiotík - je na trhu veľká séria, všeobecne sú voľne predajné a bolo by nesprávne niektorý z nich uprednostniť.

Strážte si príznaky

Všeobecné pravidlo, ako všetky ochorenia efektívne strážiť, nemôže existovať. Choroby majú úplne odlišné príčiny, odlišnú závažnosť, klinický priebeh a samozrejme aj spôsoby liečby. S každou dlhšie sa vyskytujúcou ťažkosťou je potrebné obrátiť sa na odborníka, ktorý sa problematike venuje. Doba, po ktorú je možné určitý príznak tolerovať alebo čakať až ustúpi, sa výrazne mení podľa ďalších skutočností.

Inak sa posudzuje a samozrejme zbytočne nezdržuje vyšetrenie, ak sa opakovane objaví krv v stolici súčasne s poklesom váhy, zhoršením krvného obrazu (môže sa prejaviť zvýšenou únavou, ťažším dychom, bledosťou a podobne), inak sa pristupuje k hnačke po preukázateľnej diétnej chybe, najmä ak postihuje viac osôb s rovnakou anamnézou.

Tak, zase ste o niečo múdrejší, máte v sebe o niečo viac informácií, s ktorými môžete zažiariť aj na rande! Tak rýchlo na neho! No, vlastne chytro nie....

[ivi]

Zdieľajte tento článok na: