Domov

Zoznamovací dotazník

Fotozoznamka

Lifestyle magazín

Registrovať teraz

Keď sa k sebe jednoducho hodíte...

13.máj 2020
Keď sa k sebe jednoducho hodíte...

Máte nový vzťah a márne premýšľate, či sa k sebe s novým partnerom (partnerkou) hodíte? Alebo ešte len niekoho hľadáte, ale neviete, aká by mala byť vaša kritériá? Určite nie ste sami. Zatiaľ čo naše babičky sa do "toho svojho" často zamilovali trebárs na tancovačke, moderná láska je zložitejšia.

Možností na zoznámenie je síce viac než predtým, napriek tomu aj po tridsiatke zostáva nemálo ľudí "single" - a nie je to len z pohodlnosti či túžby po samote, ako nezriedka okolie uisťujú. Často si nedokážu potenciálneho partnera vybrať, nápadníkov príliš "pitvú" a dostávajú sa do začarovaného kruhu. Ešte zložitejšie to majú zrelí ľudia, ktorí prežili rozpad predchádzajúceho vzťahu a majú už deti, alebo ovdoveli.

Spoločné záujmy aj výška? Nie je nutné!

Pomôcť im môžu ľudia, ktorí sa venujú individuálne terapii. "Robia do lásky." Záujem o konzultácie vraj silnie. Pracujú s ľuďmi, ktorí si chcú porovnať myšlienky ohľadom náprotivku, ktorý hľadajú. Spoločne sa pozerajú na minulé vzťahy, možnosti zoznámenia, zaoberajú sa ale tiež sebarozvojom a prípadnými problémami, s ktorými sa v nadväzovaní vzťahov stretávajú. Ich spolupráca väčšinou trvá niekoľko mesiacov a často končí tým, že si ľudia nájdu vzťah, ktorý im prináša radosť. Klienti pritom niekedy počas zoznamovania prekvapia sami seba.

Pracujú napríklad s mužmi, ktorí pôvodne hľadajú výrazne mladšie partnerky, ale nakoniec sa zamilujú do ženy skoro o dekádu staršiu, než sú oni sami. Terapeuti vypozorovali, že najspokojnejšie páry bývajú tie, ktoré medzi sebou majú silné priateľstvo, navzájom sa podporujú a celkovo sa k sebe správajú veľmi pozitívne. Napríklad si všímajú drobných úspechov toho druhého. Na úrovni jednotlivých párov sú samozrejme faktory ovplyvňujúce spokojnosť individuálne, ale na celospoločenskej úrovni pozorujú vyššiu rozvodovosť u manželstva, ktoré začalo v mladom veku alebo po veľmi krátkej známosti.

Zdá sa im tiež, že ľudia často preceňujú spoločné záujmy, prípadne fyzické kritériá, ako je potrebná výška. Oveľa dôležitejšie je podobný prístup k životu. Či má pár podobné životné hodnoty a predstavy o spoločnej budúcnosti, ak sú partneri ochotní sa spolu ďalej rozvíjať, učiť sa od seba a na vzťahu pracovať. Prístup partnera k životu a ku vzťahu vás bude ovplyvňovať oveľa viac než to, či rovnako ako vy hrá tenis.

Protikladom to klapať môže

K zaujímavému záveru dospela štúdia na ktorej sa podieľal Národný ústav duševného zdravia v Klecan v Prahy, Prírodovedecká fakulta Univerzity Karlovej a University of Sao Paulo v Brazílii. Zistili, že hoci muži preferujú sebe podobné partnerky v osobnosti, tie skutočné sú im podobné o poznanie menej.

Jak zjistíme, zda se k sobě hodíme?

Heterosexuálni muži si boli s partnerkami podobní v extroverzii, ale už nie v neuroticisme (patrí medzi päť dimenzií osobnosti, ktoré využívajú psychológovia pri určovaní štruktúry osobnosti), otvorenosti novým skúsenostiam, prívetivosti a svedomitosti. Medzi Čechov a Brazílcov, či už medzi heterosexuálmi či homosexuálmi, nenašli de facto žiadne rozdiely, čo naznačuje, že preferencie pre podobnosť sú nezávislé na kultúre aj sexuálnej orientácii. Prvého vyšetrovania sa zúčastnilo 522 mužov, druhého obaja partneri z 89 dlhodobých vzťahov.

Muži zadávali svoje osobnostné vlastnosti z modelu takzvanej Veľkej päťky (extroverzia, prívetivosť, svedomitosť, otvorenosť a emočné stabilita), požiadavky na svojich ideálnych partnerov a vlastnosti skutočných náprotivkov.

Nadváha bývala príťažlivá

Vzájomná podobnosť partnerov sa najčastejšie ukazuje v sociodemografických rysoch (vek, vzdelanie, náboženské vyznanie...). Avšak faktory pre výber partnera sa menia. Takým typickým príkladom by mohli byť preferencie pre BMI (Body Mass Index, index telesnej hmotnosti). V dobách, kedy ľudia zažívali nedostatky, napríklad hladomory, boli ako atraktívnejšie hodnotení ľudia s vyšším BMI, zatiaľ čo keď je zdrojov dostatok, ako atraktívnejšie je vnímané nižšie BMI. Napríklad dnes. Líši sa to aj kultúrou od kultúry.

Pozoruhodný je takzvaný sexuálny imprinting, termín označujúci fenomén vštiepenia charakteristík blízkych príbuzných v dobe raného detstva. Ľudia si potom často nevedome zvolia partnera na základe obrazu svojich rodičov... Dôležitým faktorom sa pritom zdá byť kvalita vzťahu s daným rodičom počas detstva. Inými slovami: ľudia, ktorí hodnotia vzťah s rodičom počas detstva pozitívne, si neskôr vyberajú podobných partnerov, ako je daný rodič, a naopak. Možných vysvetlení je niekoľko.

Napríklad, že sa počas detstva učíme charakteristiky rodičov, a teda ich neskôr preferujeme pri našich partnerov. Je teda dosť pravdepodobné, že sa budú podobať aj nám. Univerzita Karlova skúmala tiež vplyv otcov na výber partnera u homosexuálnych mužov. Muži preferovali partnerov, ktorí sa podobali otcovi v určitých sociodemografických charakteristikách (konkrétne v materiálnom zabezpečení a politickom zmýšľaní), vo fyzických charakteristikách (konkrétne vo výške, váhe, maskulinite a BMI) a v osobnostných charakteristikách (napr. v prívetivosti).

V réžii analýzy fotografií

Prečo sa do niekoho zamilujeme jednoducho hneď, bez toho aby sme poznali jeho povahu? Veľkú úlohu hrá tvár, ktorej vo fáze zoznamovania venujeme najväčšiu pozornosť. Podľa nej odhadujeme vek, sociálne postavenie, zdravie. Vytvára v nás pozitívne a negatívne pocity. Výskumy ukázali, že atraktívnejšie tváre sú tie, ktoré majú priemerné črty, teda nevykazujú mnoho asymetrických prvkov.

Seznamte se podle fotografie na celý život

A niekedy si dokonca hľadáme náprotivok, ktorý je nám čo do tvaru tváre, lícnych kostí a rozloženie očí vyložene podobný. Pred časom na to vznikol internetový portál: vložíte svoju fotografiu, systém ju porovná so všetkými v databáze a vyberie pre vás vhodný náprotivok. Teda presnejšie niekoho s podobnými črtami. Akonáhle totiž nahráte svoju snímku, program použije technológiu rozpoznávania tváre a zameria sa na niekoľko bodov tváre - hlavne oči, uši, nos, bradu a ústa.

Prvý taký web mal názov FindYourFaceMate.com. Jeho autorka, Američanka Christina Bloomove, sa totiž zamilovala do muža, ktorý zrejme vyzeral podobne ako ona. Neskôr začala páry študovať a zamerala sa na ich tvárové črty. Web už ale nefunguje, jeho zakladateľka v roku 2014 zomrela.

Párovanie online sa musí vedieť

Zoznamovanie za pomoci moderných technológií sa dnes stalo bežným. Odhaduje sa, že približne tretina novo zosobášených manželov v USA začala na internete. Zatiaľ čo v minulosti sa tak spoznávali skôr introverti alebo ľudia stredného veku, ktorí majú príležitostí na zoznámenie, dnes si svoj profil vytvorí takmer každý nezadaný. Dôležité je, že podľa výskumov je úplne jedno, či ste svojho partnera spoznali pomocou zoznamky alebo nejako "obyčajne" - na kvalitu vzťahu to nemá vplyv.

"Na diaľku" sa prostredníctvom inzerátov tlačených v novinách nezadaní zoznamovali už dávno pred nástupom internetu. Pravda, všetko bolo pomalšie. S nástupom "siete sietí" sa všetko zrýchlilo, lenže nadväzovanie vzťahov sa stalo povrchnějšie. Čoskoro sa ukázalo, že svet online sám o sebe partnera nenájde. A tak nastal trend organizovaných zoznamiek. Prevratne pôsobí napríklad takzvané rychlorande čiže speed dating, kedy organizátori sľubujú škárovanie za jeden večer. Populárne sú ale predovšetkým aplikácie do mobilných telefónov.

Zďaleka pritom nejde o obyčajné databázy fotografiám a profilov. Autori týchto programov sa snažia stále vymýšľať nové kritériá, podľa ktorých sa záujemcovia majú dať dohromady. Existuje aj aplikácia, ktorá vám nájde dokonalého partnera na základe toho, čo obaja neznášate.

Budete sami? Nebuďte a seznamujte se!

Online spôsobu zoznamovania by sme sa vyhýbať nemali. Ide ale o to, vedieť s ním pracovať. Je nutné venovať čas príprave zoznamkového profiluvybrať aktuálne fotky a textom komunikovať skôr svojou osobnosťou než kritériámi hľadania. Dôležité je tiež nezabudnúť, že internet síce rozšíri okruh našich potenciálnych partnerov, ale vzťah môže vzniknúť jedine offline, takže komunikáciu treba pomerne rýchlo preklopiť do osobnej schôdzky. Ak si sadnete, spoznáte sa skôr nad kávou než nad klávesnicou.

Narastá počet samotárov

Od roku 1995 do súčasnosti sa v SR vo vekovej kategórii 25 až 29 rokov počet žien žijúcich single zvýšil sedemnásobne (na 8,5%), počet mužov bez partnerky štvornásobne (na 12%).

Podobnosť snúbencov v číslach

V Slovenskej republike viac ako polovicu sobášov uzatvárajú snúbenci s rovnakým vzdelaním. Podľa Slovenského štatistického úradu ale v posledných rokoch stúpol podiel sobášov, kde muž má nižšie vzdelanie než žena.

Vek a manželstvo

Z hľadiska veku stabilne prevládajú sobáše mužov s mladšími ženami, mierne sa navyšuje zastúpenie párov, kde je muž naopak mladší. Manželstvo, kde je muž mladší, a tak, kde je medzi manželmi výrazný vekový rozdiel, vykazujú mierne nižšiu stabilitu.

Hodíte sa k sebe?

Pomocníkov, ako zistiť, či sa k sebe s partnerom hodíte je dnes naozaj veľmi veľké množstvo. Aj my vám na našich stránkach ponúkame tiež dva nástroje, ktoré rozhodne stoja za to vyskúšať pri hľadaní toho vysnívaného partnera. Prvým je tzv. "Vedecký zoznamovací dotazník". Vďaka dotazníku sa vám zúži okruh potencionálnych partnerov (užívateľov našej online zoznamky Spoznajmesa.sk) na základe zhody z informácií, ktoré ste v dotazníku vyplnili.

Druhým spôsobom, ako zistiť, či sa k sebe s partnerom hodíte, je tzv. partnerská zhoda podľa zverokruhu. O tej ste už iste počuli a vyskúšali v mnohých iných kútoch internetu. Takže rozhodne neváhajte a nechajte si s výberom svojho druhého a hlavne dokonalého náprotivku pokojne pomôcť. Nebudete sklamaní, ba naopak, len si tým prilepšíte a možno sa vyhnete mnohých nepríjemným skúsenostiam.

Svoju spriaznenú dušu môžete nájsť na zoznamke, kde sa nachádza veľa osamelých ľudí. Vezmite svoj osud do vlastných rúk a zaregistrujte sa!

[ivi]

Zdieľajte tento článok na: