Domov

Zoznamovací dotazník

Fotozoznamka

Lifestyle magazín

Registrovať teraz

Stalking

9.november 2015
Stalking

Vedeli ste, že stalking môže skončiť dokonca vraždou, samovraždou, psychickými poruchami alebo trestným stíhaním páchateľa? Viete ako sa brániť a aký to je druh trestnej činnosti? Už od 1.1.2010 je stalking trestným činom, kvalifikovaný v § 354 ako nebezpečné prenasledovanie. Je to prenasledovanie, ktoré je trestné. Teno čin bol prvýkrát identifikovaný v Kalifornii roku 1990.

Čo je vlastne taký stalking?

Za stalking možno považovať opakované, nechcené, systematické, dlhodobé obťažovanie nevyžiadanými esemeskami, e-mailami, skype, rôzne druhy chatu, telefonáty, nechcenými pozornosťami alebo dokonca opakované a cielené sledovanie osoby. Obsah týchto správ môže byť príjemný až veselý, to sa ale veľmi často nestáva, ale tiež aj urážajúci a zastrašujúci. Útočník u obete väčšinou vyvoláva pocit strachu alebo je to jeho hlavným cieľom prečo stalking prevádzkuje. Anglický výraz stalking, pôvodne označoval v reči lovcov stopovanie a priblíženie sa k lovenej zveri, nie je v kriminológii a psychológii až takou novinkou. "Na pôde psychiatrie bol tento jav známy už veľmi dlho. Patologické väzby na iné osoby boli popísané už v 18. storočí. Relatívne moderný fenomén je stalking pre kriminológiu, kriminálnu psychológiu a trestné právo. Práve veľmi známe prípady, napríklad útok JW Hinckleyho na prezidenta Ronalda Regana, prispeli k presťahovaniu týchto problémov z ordinácií psychológov do súdnych siení, "hovorí Markéta Vitoušová z Bieleho kruhu bezpečia, ktorý sa problematikou Stalking zaoberá najintenzívnejšie. V médiách sa o Stalkingu začalo hovoriť až v súvislosti s prípadmi, v ktorých fanatickí fanúšikovia prenasledovali známe osobnosti. V roku 1993 napríklad napadol nožom priaznivec Steffi Grafovej tenistku Moniku Selešovú. Problémy s fanatikom mala aj krasokorčuliarka Katarína Wittová.

Kto môže byť obeťou stalkingu?

Najčastejšími obeťami Stalkingu sú známe osobnosti, predovšetkým speváci, herci, politici. Netýka sa to ale len verejných osôb, veľmi často to prevádzkujú expartneri, domnievajúc sa, že tým dosiahnu návrat svojich bývalých partnerov. Takže sa to môže raz týkať aj vás.

Kto je stalker?

 • osoba, ktorú obeť osobne pozná a vie, že ju prenasleduje     
 • osoba, ktorú obeť osobne pozná, ale nevie, že ju prenasleduje     
 • osoba, ktorú obeť osobne nepozná (napr. tzv. kyberstalkeri, stalkeri hľadajúci svoje obete na internete)

Ako spoznáte Stalkera?

Obeťou stalkingu sa môže stať ktokoľvek a to bez rozdielu veku, pohlavia, sociálneho postavenia, kultúrneho zázemia, vzhľadu alebo sexuálnej orientácie. Podľa tvrdenia Markéty Vitoušovej: "Štatistiky ukazujú, že najčastejšie sa obeťou prenasledovania stáva slobodný človek žijúci bez partnera alebo osoba krátko po partnerskom rozchode."

Ako sa prejavuje stalking a čo je vlastne už nebezpečné prenasledovanie?

Nebezpečné prenasledovanie je úmyselné a systematické porušovanie osobnej slobody iného. Od 1. 1. 2010 je nebezpečné prenasledovanie v Českej republike trestným činom (§ 354 Trestného zákonníka, zákon č. 40/2009 Zb.). Cieľom je nadviazanie a udržiavanie kontaktu s prenasledovanou osobou napriek jej zjavnému nesúhlasu, ktoré sa prejavuje sledovaním, vyhľadávaním osobnej blízkosti, kontaktovanie prostredníctvom elektronickej pošty, mobilu, obmedzovaním v obvyklom spôsobe života, zneužitím osobných údajov, vynucovaním si pozornosti. Toto konanie vzbudzuje v prenasledovanej osobe dôvodnú obavu o život alebo zdravie, prípadne obavu o život a zdravie osôb blízkych. Tvrdohlavosť a posadnutosť niektorých páchateľov a páchateliek môže trvať aj niekoľko rokov. Obeťou nebezpečného prenasledovania sa môže stať bez svojho zavinenia ktokoľvek! S nebezpečným prenasledovaním sa podľa zahraničných výskumov stretlo 8% žien (jedna z 12) a 2% mužov (jeden z 45).

Dá sa Stalkingu predísť?

Musíte si starostlivo vybrať svojho partnera, je nutné si všímať jeho reakcie v stresových situáciách. Zamerajte sa na jeho stupeň agresivity. Ak si vyberiete partnera, ktorý je emočne slabší a nepozná svoje hodnoty, tak je tu dosť veľké riziko, že sa vám to vypomstí a stane sa z neho stalker. A ak aj tak si nebudete jeho/jej emóciami istí, tak sa pokúste navodiť situáciu, že sa vlastne chce rozísť on/ona.

Vedeli ste, že existujú aj druhy stalkingu?

Stalking môžeme rozdeliť na niekoľko základných druhov. Pri ich delení vychádzame predovšetkým zo vzťahu, ktorý spolu obeť a páchateľ mali. Podľa početných výskumov sa prenasledovanie objavuje najčastejšie u vzťahov osobných (milenecké, partnerské, ale aj susedské), pracovných a mediálne sprostredkovaných (prenasledovanie celebrít).

Najčastejším je ex-partner, predstavuje v súčasnosti 50% všetkých prípadov. Stalking vzniká na základe ukončenia vzťahu. Tento druh je najnebezpečnejšou formou stalkingu, v priemere sú bývalí partneri viac násilní než neznámi prenasledovatelia. V týchto prípadoch sa žiaľ dosť často stretnete s negatívnym prístupom polície, nechce zasahovať do porozchodových akcií.

Ďalším druhom je tzv. tvrdohlavý ctiteľ. S týmto typom sa stretávate v 18,5% súčasných prípadov. Problém je v údajnej zamilovanosti páchateľa do svojej obete. Obeť sa stáva idolom. Je to mäkšia varianta stalkingu, hovorí sa skôr o obťažovaní a riziko násilnej agresie je nižšia. Cieľom prenasledovateľov je nadviazať s obeťou romantický vzťah, nie sa mstiť či ovládať.

Tretí typ je fixovaný prenasledovateľ s psychickými poruchami. Tieto prípady bývajú veľmi vážne. Páchateľ má snahu kontrolovať život obete a zastrašovať ju. Motiváciou je zlikvidovať šťastie toho druhého. Jedná sa o hru na mačku a myš. Tieto prípady končia dosť často fyzickým atakom a v niektorých prípadoch aj tým najhorším.

Možnosti obrany proti stalkerom

 • Dajte stalkerovi na vedomie, že o neho nestojíte, nemáte záujem.   
 • Prerušte osobné kontakty s prenasledovateľom - neodpovedajte na odkazy, urážky, na telefonáty, nereagujte na SMS, neschádzajte sa s ním (akýkoľvek kontakt s útočníkom môže viesť k prehĺbeniu záujmu o obeť).
 • Vyhýbajte sa miestam možného stretnutia, zmeňte svoje návyky.
 • Nechoďte s ním na schôdzky.  
 • Uchovajte všetky SMS, maily a ďalší materiál (možný dôkaz), snažte sa prejavy prenasledovania evidovať a zdokumentovať.   
 • Informujte svojich blízkych o prenasledovaní, prípadne o totožnosti útočníka, vyhľadajte pomoc.
 • Mimo domova sa pohybovať s ďalšou osobou - členom rodiny či inou dôveryhodnou osobou, noste so sebou legálne prostriedky pre svoju obranu (slzný sprej, alarm).
 • Noste pri sebe mobilný telefón pre prípad privolania pomoci.
 • Nezverejňovať svoje osobné údaje (telefónne číslo, adresu), kontakty na seba dajte len ľuďom, ktorým dôverujete.
 • Kontaktujte odborné inštitúcie a ďalšie organizácie pre pomoc obetiam trestných činov.
 • Kontaktujte Políciu SR v prípade oprávneného prenasledovania, obťažovania alebo napadnutia, ak je konanie prenasledovateľa také, že vo vás vzbudzuje strach, obavy, nepríjemné pocity apod.

Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/prevence-stalking.aspx

http://www.bkb.cz/pomoc-obetem/trestne-ciny/nebezpecne-pronasledovani/

[kač]

Zdieľajte tento článok na: