Domov

Zoznamovací dotazník

Fotozoznamka

Lifestyle magazín

Registrovať teraz

Nemáte doma psychického vydierača?

15.september 2016
Nemáte doma psychického vydierača?

Psychický alebo citový vydierač sa môže objaviť v ktorejkoľvek rodine, aj v tej vašej. Čo robiť, ako sa mu brániť? Ide to ťažko, chce to snahu, ale ide to. Prečítajte si ako.

Psychický vydierač vás chce v prvom rade zahnať do kúta. V niektorých výnimočných prípadoch si to ani sám nemusí uvedomovať, že takto na druhých ľudí pôsobí. Ale prevažná väčšina týchto vydieračov si to uvedomujú až veľmi dobre. Manipulujú s vami ako s bábkou a vy sa necháte vláčiť. Kričte ale vo svojej hlave nahlas STOP a urobte všetky možné veci pre to, aby ste túto situáciu zmenili.

Citový vydierač sa môže vyskytnúť kdekoľvek, kde sú úzke citové vzťahy - manžel a manželka, matka (otec) a dieťa, súrodenci a blízki priatelia.

Nástroje psychického vydierača

Citový vydierač používa najmä "nástroje" reči a komunikácie. Najčastejšie sa jedná o výčitky, obviňovanie a dokonca aj vyhrážky. Snaží sa nimi v nás vyvolať tzv. FOG, čo je skratka troch slov - fear, obligation, guilt - slovensky strach, záväzok (povinnosť) a vina. Strach, že sa s ním nepohodneme, pohádame. Pocit, že voči nemu máme nejaké záväzky (alebo povinnosti, ktoré musíme splniť). A pocit viny, keď sa nám to nepodarí. A takto to chodí stále dookola.

Pojem FOG opísala psychoterapeutka Susan Forward. Tá hovorí, že pochopenie a uvedomenie si týchto troch vecí je dôležité pre tých, ktorí sú ovládaní a nechcú už ďalej robiť veci, ktoré sú nepríjemné, zaťažujúce, nepotrebné a nechcú sa neusále obetovať pre druhých.

Ľudia sa pod vydieračovým nátlakom stávajú akýmisi obeťami, ktoré sú nútené konať pod tlakom hrozby zodpovednosti za rôzne veci. Ak sa to stane niekoľkokrát, môžu upadnúť do nekončiaceho kruhu opakovania svojho správania - nechajú si ovládať svoje rozhodovanie, správanie a sú stratení v "psychologickej hmle", ako tento stav pomenúva Doris Lessing.

Typy citových vydieračov

Po uvedomení si toho, že žijete s vydieračom, si musíte uvedomiť ďalší krok - s akým typom vlastne žijete. Nie každý psychický vydierač je rovnaký, každý používa inú "metódu", popr. ich kombinuje niekoľko. Základné typy vydieračov, podľa toho, ako manipulujú so svojimi obeťami, sú štyri:

Trestajúci

Trestajúci vydierač vám ponúkne dve možnosti, buď bude po jeho alebo vám ublíži. A je jedno, akým spôsobom vám bude ubližovať, či fyzicky alebo psychicky, stále to nebude príjemné. "Urob to (čo chcem), alebo ťa opustím (vezmem alebo rozbijem ti tvoju obľúbenú vec, dám ti facku, pôjdem tam s niekým iným, atď.)." V najhorších prípadoch to môže končiť rozchodom.

Sebatrestajúcí

Tento človek naopak ublíži sebe, ak neurobíte to, čo chce. Ide opäť buď o ublíženie psychické alebo fyzické. Fyzickým môže byť sebapoškodzovanie až samovražda alebo pokus o ňu. Psychickým pomenúvame hrané sebaľutovanie, plač atď., Ktoré vás majú donútiť trpieť s ním.

Trpiaci

Za jeho nešťastie môže vždy niekto iný. Či už ste tomu mali alebo nemali šancu predísť, vždy za to, čo sa mu stalo, môžete vy. Asi ani čítať myšlienky by vám nestačilo. Ďalšia možnosť je tá, že vydierač niečo chce a vy netušíte čo. Je na vás kvôli tomu viac a viac naštvaný, až ste mu napríklad "skazili celý deň".

Mučiaci

Vzťah s mučiacim môže byť jediný zo všetkých 4 typov aspoň trochu "výhodný". Používa totiž taktiku - urob čo chcem a keď to urobíš (najlepšie bez námietok), tak dostaneš, čo chceš ty (peniaze, oblečenie, "lásku"). Taký človek je ochotný ponúknuť čokoľvek, ale jeho podmienky tiež nie sú práve jednoduché. Za všetko musíte priniesť obeť a jeho baví to pozorovať, robí si z vás len bábku na hranie.

Rada pre vás

Posledný krok, ktorý je potreba - riešenie. Pomôžte si s vydieračom, ktorý sužuje váš život.

Snažte sa druhého pochopiť - títo ľudia majú za sebou väčšinou nejaké psychické trauma a snažia sa si ho nejako kompenzovať. Ak nemáte doma úplného šialenca, časom mu dôjde, ako sa správal a toto jeho správanie sa minimálne zmierni.

Neobhajujte sa, to totiž nemáte za potreby. On dobre vie, že vás tým naštve a že sa z toho zosype a že za chvíľu bude po jeho. Nenechajte sa a buďte silní! Vyhýbajte sa akýmkoľvek konfliktom, ako je to len možné. Snažte sa druhého upokojiť vetami "Porozprávame sa o tom, až budeme obaja v pokoji" "Týmto štýlom sa nikam nedostaneme, čo keby sme to riešili ako dospelí ľudia?" - V tejto vete je použitá metóda "čo keby sme", ktorá dáva vetám iný rozmer, je to naozaj rozdiel oproti "Chcem, aby to bolo takto a nie inak..." Správna komunikácia medzi partnermi dáva vzťahom nové šance.

Zároveň na ich negatívne vety a konflitky môžete reagovať pozitívne. "Chápem, že si naštvaný (že ťa to mrzí, že si smutný), mrzí ma to." sú vety, ktorými ho odzbrojíte, pretože ju nebude absolútne čakať, doteraz ste sa mu podriaďovali. Nikdy sa nenechajte rozhádať, pretože vám v hádke môže úmyselne psychicky i fyzicky ublížiť.

Neustupujte, resp. ustúpte len, keď to sami chcete. Poprípade môžete navrhnúť kompromis, kedy partner pristúpi na niektoré vaše požiadavky. A tu sa ukáže, aký naozaj je.

Zostať silní budete musieť aj v situácii, kedy váš partner je "sebetrestajúci typ" a teda mu nerobí problém sa pred vami rozplakať alebo mať "vďaka vám" zlú náladu. Pamätajte, že vy za to nemôžete. Len sa na vás snaží zhodiť všetku vinu.

Musíte si stanoviť a upevniť svoju osobnú hranicu, odolávať požiadavkám a zvýšiť odhodlanie ustáť tlak. Nič z toho nebude ľahké, ale vy budete odhodlaní!

Upozornenie na záver

Hoci väčšina týchto vydieračov sa dá napraviť, niektorí sú trochu tvrdší oriešok. Aj cez to, že budete jeho správanie odmietať priateľským spôsobom, sa môže stať, že to situáciu ešte zhorší, nátlak na vás bude ešte väčší, bude sa vyhrážať rozvodom, odobratím detí, tými najhoršími vecami. Dokonca vás môže obviniť, že ste blázon, alebo že úmyselne rozvraciate svoju rodinu. Takéto prípady potom musí riešiť odborník. Ideálne od takého človeka utečte čo najrýchlejšie preč a hlavne udržujte chladnú hlavu. V takom stave totiž nie je jednoduché "nebyť blázon" a mnoho ľudí už na to doplatilo nielen vo filmoch.

Aj psychický vydierač sa dá napraviť, ak si svoje správanie uvedomí a zmení sa. Šťastná a spokojná domácnosť je jednou z najdôležitejších vecí v živote, tak urobte niečo pre to, aby to tak skutočne bolo a vy ste boli šťastní!

[Lil]

Zdroj:

https://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_blackmail

http://ona.idnes.cz/citovi-vyderaci-0jn-/vztahy-sex.aspx?c=A110627_115853_vztahy-sex_job

Zdieľajte tento článok na: