Domov

Zoznamovací dotazník

Fotozoznamka

Lifestyle magazín

Registrovať teraz

Keď počujete "tinnitus"

9.júl 2021
Keď počujete "tinnitus"

Počujete stále v ušiach šumenie, pískanie syčanie a hvízdanie? Tinnitus zostáva pre lekára tak trochu jednou neznámou, ktorá ale postihnutým často výrazne znepríjemňuje život.

Ide o zvukový fenomén, ktorý nemá zdroj v okolitom prostredí a pacient ho aj napriek tomu vníma sluchom (jedným uchom alebo oboma) ako hučanie, syčanie, pískanie a podobne. V zásade sa dá tento jav klasifikovať ako náhle vzniknutá záležitosť alebo, naopak, chronická, teda trvajúca dlhšie ako šesť mesiacov. Je dôležité zdôrazniť, že tinnitus nie je to isté čo zvukové halucinácie, kedy človek počuje hlasy, hudbu alebo zvuky, ktoré nesú určité osobné posolstvo, čo potom samozrejme patrí do oblasti psychiatrie.

Pátranie po príčinách

Slovo tinnitus pochádza z latinčiny - tinniere znamená zvoniť. Nejde ale o zvukový signál, ktorý mieri z ucha do mozgu - zaujímavým faktom je, že ho počuje/vníma aj hluchý človek. Presná príčina vzniku tohto "ochorenia" nie je celkom jasná, resp. existuje viac možných "vinníkov", napríklad preťažovaná a často súčasne zablokovaná krčná chrbtica, vysoký krvný tlak, srdcové ochorenia, skleróza multiplex a podobne. Z toho dôvodu je potrebné pacienta vyšetriť nielen po stránke ORL, ale tiež vziať do úvahy jeho celkový zdravotný stav a lieky, ktoré užíva.

Nezaobídeme sa bez komplexného interného vyšetrenia. Podľa skúseností z kliník je potrebné dôkladné vyšetrenie hlavne spomínané krčnej chrbtice. Významne ovplyvňuje sluchové vady alebo tinnitus a dokonca ich môže aj spôsobiť.

Čo znamená pojem "hypoplázia vertebrálnej artérie" a ako súvisí s tinnitusom?

Verterbálna artéria (arteria vertebralis) je stavcová tepna, ktorá krvou zásobuje oblasť spodiny lebečnej a ucha. Hypoplázia alebo zúženie tejto tepny môže byť vrodené alebo získané v dôsledku tlačenia cievy zlým postavením krčnej chrbtice. Dá sa odhaliť angiograficky, čo je metóda zobrazenia cievneho riečiska po aplikácii kontrastnej látky. Ak má pacient tinnitus a zistí sa hypoplázia, tak sa tento nález môže dať do súvislosti, ale faktom je, že mnoho pacientov nemá žiadny defekt cievneho riečiska, a aj napriek tomu má tinnitus a naopak - celkom náhodne sa počas vyšetrenia z iných dôvodov odhalí hypoplázia. Daný človek ale tinnitus nemá.

  • Často môže byť príčinou tinnitu "len" mazová zátka, ktorá upcháva zvukovod a po jej odstránení problém pominie.
  • Niekedy sa tinnitus dáva do súvislosti aj so stomatologickým zákrokom, len nie je celkom jasné, či problémy nastanú vplyvom zvuku vŕtačky alebo neprirodzeného záklonu pacienta na zubárskom kresle.

Máte problém so sluchom?

Čomu sa vyhnúť

Čo môže tinnitus zhoršovať? Predovšetkým psychické napätie, stresové situácie, natiahnutie v športe alebo dlhé riadenie automobilu. Teda všetky situácie a činnosti, pri ktorých je človek pod psychickým tlakom. Tinnitu môžu predchádzať vnútorné obavy, úzkosť, strach, podvedomé konflikty, problémy s partnerom alebo dokonca depresie. Psychosomatika hovoria, že keď máme problémy so sluchom, tak nechceme nič počuť predovšetkým od blízkych osôb.

Ako s tinnitom skoncovať

Skôr než o liečbe by sme mali hovoriť o postupoch, ktoré môžu šelesty v uchu zvládnuť či zmierniť. Rozhodne neplatí, že sa ide rýchlo a ľahko tinnitu zbaviť, aj keď na druhej strane je fakt, že tinnitus v niektorých prípadoch zmizne sám. Vzhľadom k tomu, že tinnitus môže vzniknúť ako náhle, tak aj pozvoľna a plazivo, pre potreby terapie je potrebné tieto dva varianty odlíšiť. Inak sa bude postupovať, ak pacient príde včas s akútnym tinnitusom, a inak, pokiaľ ide o pacienta s chronickým tinnitusom.

V takom prípade bude náprava alebo úľava zložitejšia. Pri akútnych prípadoch, ak sa človek dostaví k lekárovi v horizonte dní alebo aj týždňov od začiatku problémov, je liečba obdobná ako pri náhle vzniknutej nedoslýchavosti. Pacient užíva kortikoidy a lieky na podporu cievneho zásobenia sluchového orgánu aj centrálneho nervového systému. Ak sa s liečbou začne včas, býva oveľa úspešnejšia ako u pacientov s chronickým priebehom, kde je v prvom rade nutné človeka komplexne vyšetriť a snažiť sa ovplyvniť najpravdepodobnejšiu príčinu problémov.

Terapeuticky to znamená nasadiť lieky na podporu krvného obehu, lieky ovplyvňujúce metabolizmus nervových buniek, a tiež začať rehabilitačné cvičenia. Tinnitus, pokiaľ nie je jeho príčinou aneuryzma cievy alebo nádor mozgu, spravidla nie je vážnym ochorením, ale je ochorením veľmi obťažujúcim.

Lieky, laser, rehabilitácia

K liečbe tinnitu sa používajú jednak lieky ovplyvňujúce prekrvenie/cievne zásobenie. Používajú sa aj lieky s výťažkami ginka dvojlaločného (Ginkgo biloba), ktoré majú okrem iného vplyv na pamäť alebo funkciu nervových buniek v mozgu. Treba ale počítať s dlhodobou, niekoľkomesačnou liečbou. Na klinikách majú dobré skúsenosti s liečbou laserom v kombinácii s podávaním liekov s ginko a rehabilitáciou krčnej chrbtice. Ukazuje sa, že práve tento spôsob liečby prináša výsledky, rovnako ako hyperbarická oxygenoterapia, teda inhalácia pretlakového kyslíka v barokomore, ktorá je v mnohých prípadoch veľmi účinná.

Máte skúsenosti s liekmi s výťažkami ginka?

Prekrývanie zvukov

Jednou z metód, ktorá sa v liečbe tinnitu nejaký čas uplatňovala a stále sa využíva, je používanie tzv. noiser, čo je elektronická pomôcka (vkladá sa do ucha), vytvárajúca mäkký príjemný šum, ktorý prekryje zvuky z pacientovho ucha. Je možné povedať, že namiesto toho, aby človek "kontroloval", či stále počuje ony nepríjemné zvuky, vníma zvuk noiser podobný šumeniu morských vĺn. U mnohých pacientov boli zaznamenané uspokojivé výsledky. Nejde ale povedať, že by táto metóda mala používať plošne, vo všetkých prípadoch tinnitu. Každý sme originál s inou príčinou sluchových problémov, a preto by sa aj liečba mala byť celkom indivudiálna.

Nájsť rovnováhu

Pacienti často pozitívne vnímajú pomoc v podobe psychoterapie (a niekedy je aj nevyhnutná). Môže odhaliť skryté príčiny tinnitu, ktoré súvisia napríklad s nepretržitou traumou (úmrtie blízkeho človeka, rozchod a podobne). Viac ako vhodným pomocníkom bývajú rôzne relaxačné metódy, pri ktorých dochádza k uvoľňovaniu celého tela a nastolenie pocitu pokoja, ktorého sa často danému človeku v bežnom živote nedostáva. Čo sa týka cvičenia, odporúča sa jóga, tai-či, teda také štýly, kde sa uplatňuje vláčny, pomalý pohyb prinášajúci vnútornú rovnováhu a pokoj.

Niektorí ľudia si tiež na tlmenie alebo nepríjemný zvuk vo svojej hlave zvyknú, akceptujú ho a naučia sa s ním žiť.

Vzhľadom k narastajúcemu počtu prípadov tinnitu nielen u starších osôb, ale aj u tých mladších sa zdá, že ide o tzv. civilizačné ochorenie, ktoré je úzko spojené s našim životným štýlom. Krátkodobý tinnitus podľa všetkého zažilo približne 25% populácie, chronický stav sa týka okolo 10%. U nás sa počet osôb s tinnitom pohybuje medzi 10 až 15% čo je číslo pomerne vysoké.

Tinnitus má hlasitosť cca 10 dB, čo zodpovedá zhruba šumu lesa za mierneho vánku. Napríklad "zvuk" prehltnutia je o 20 dB hlasnejší, a predsa ho nijako nevnímame, teda za normálnych okolností. K porovnaniu: hlasitosť bežnej ľudskej reči sa pohybuje okolo 60 dB.

Starajte sa o svoje uši a svoj sluch

Uši sa, žiaľ, nedajú "vypnúť", zaťažujeme ich 24 hodín denne, na rozdiel od očí, ktoré jednoducho zatvoríme, ak ich chceme chrániť alebo si chceme oddýchnuť.

Ušná hygiena

Čistenie uší? Názor lekárov na domáce čistenie uší nie je jednotné, jednak len jemné čistenie uší raz za 14 dní po zvlhčenie (sprchovanie, kúpanie) by malo byť v poriadku. V každom prípade je to vec celkom individuálna, niekedy ich má ucho viac mazových žliaz, a teda sa mu mazu tvorí viac. Pre zaujímavosť: dnes už sa na ORL odstraňuje maz pod ušným mikroskopom, nemusíte teda podstupovať nie vždy príjemný výplach uší prúdom vody ako kedysi.

Nefajčite, neberte drogy, otázka dopadu alkoholu je dnes veľmi diskutovaná. Vyhýbajte sa hlučným prostrediam (rockové koncerty, bary) a nepúšťajte si príliš nahlas hudbu do slúchadiel. Ľudia, ktorí sa pohybujú na hlukovo exponovaných miestach (hudobníci, zvukári), by sa mali pravidelne (raz ročne) dostaviť na audiometrické vyšetrenie, ktoré hodnotia sluchové straty v dôsledku nadmerného hluku. Práve títo ľudia často tiež trpia tinnitom buď v dôsledku hluku, alebo nadmerného stresu.

Nevyhnutné je pacienta dôkladne vyšetriť a odhaliť aj menej pravdepodobné príčiny týchto sluchových vnemov. Jednou z týchto príčin môže byť benígny nádor pošvy sluchového nervu, ktorý sa prejavuje závratmi, poruchou sluchu a práve tinnitomm. Tu sa na vyšetrenie používa magnetická rezonancia mozgu, často s aplikáciou kontrastnej látky.

Zo života s tinnitom

Klára: "Ja mám tinnitus už 20 rokov, je mi 35, ale úplne normálne s tým žijem, razantné zlepšenie priniesli infúzie a akupunktúra. Mám aj horší sluch, takže sa musím dôsledne vyhýbať hluku - používať upchávky."

Viera: "So všetkými chorý sa človek musí naučiť žiť a nevzdávať to a toto je jedna z nich. Pozitívne na tom že, že nepočujete druha alebo manžela chrápať, prí rozčúlení alebo stresu sú zvuky intenzívnejšie, najlepšie sa tým moc nezaoberať, nemyslieť na to . "

Dominik: "Mne dvaja doktori odporučili infúzie na stabilizáciu ťažkostí. A zásadný vplyv, okrem výživy, má držanie tela - chrbtice. Cvičenie krčnej chrbtice podľa pokynov rehabilitácie by malo čiastočne pomáhať (flákám to). Dôležitá je stabilizácia, pretože sa to zhoršuje. Nie je riešenie si zvykať a neliečiť to. Každopádne je to komplexná choroba a nemá jednoduché riešenie. Čítal som o prípade, kedy sa mladý muž výrazne zlepšil po dvojročnom cvičení krčnej chrbtice. a musí pokračovať ďalej."

A ak vám chýba niekto, komu by ste svoje city prejavili, neváhajte ani minútu a začnite sa zoznamovať. Niekedy je potrebné ísť svojmu šťastiu naproti a nielen čakať v kúte, než vás niekto objaví. Zoznámte sa hneď teraz a tu.

[ivi]

Zdieľajte tento článok na: