Domov

Zoznamovací dotazník

Fotozoznamka

Lifestyle magazín

Registrovať teraz

Je šikanovanie choroba slabochov?

10.marec 2016
Je šikanovanie choroba slabochov?

Poslednou dobou veľmi diskutovaná téma. Zvlášť po nedávnej kauze, kedy žiaci ušikanovali svoju vlastnú učiteľku. A čo to vlastne šikanovanie vôbec je? Dá sa odhaliť včas?

Jedná sa o formu agresívneho správania, v ktorom zámerne a opakovane niekto vyvoláva u iného poranenie alebo psychickú nerovnováhu. Šikana môže mať podobu fyzického kontaktu, hovoreného slova alebo inej nenápadnej akcie. Jedná sa celosvetový problém, ktorý sa nesmie prehliadať a príznaky zanedbávať, pretože pre obeť to môže znamenať aj ten najhorší možný koniec.

Existujú celkom štyri druhy šikanovania

1) Verbálna (slovná) šikana sa týka predovšetkým priemerných či bežných vecí

Do verbálnej šikany by sa dalo zahrnúť:

2) Sociálna šikana je niekedy označovaná ako "priateľská" šikana, ktorá poznamenáva niekoho povesť alebo vzťahy

Do sociálnej šikany by sa dalo zahrnúť:

 • úmyselné opúšťanie alebo vyhrážanie opustením
 • vnucovanie ak napríklad deťom hovoríme s kým sa smie a nesmie kamarátiť
 • šírenie nevhodnej informácie o niekom
 • strápňovanie na verejnosti
 • vysmievanie
 • prejavy nenávisti

3) Fyzická šikana predstavuje ubližovanie niekomu alebo poškodzovanie majetku osoby

Do fyzickej šikany by sa dalo zahrnúť:

 • bitie, kopanie, zvieranie
 • pľuvanie
 • vedomé ničenie niekoho vecí
 • naznačované a predvádzané sprosté gestá rúk

4) Kyberšikana, šikanovanie na virtuálnej sieti

S modernou technikou sa objavila aj kyberšikana.

Do kyberšikany by sa dalo zahrnúť:

 • použitie internetu
 • textové správy
 • e-maily
 • ďalšie digitálne technológie, ktoré sa používajú za účelom ublíženia druhým

Kedy a kde sa môže šikanovanie objaviť?

Šikanovanie môže byť praktizovná počas vyučovania alebo po ňom. Väčšina prípadov týkajúcich sa šikanovania sú hlásené predovšetkým v budove školy, výrazné je ale aj percento tých, ktorí prežívajú šikanu v miestach ako napríklad na detskom ihrisku alebo v mestskej hromadnej doprave. Môže sa tiež objaviť  na ceste zo školy, ako aj na internete.

Fakty o šikane

Zvyčajne ju praktizujú tí, ktorí majú pocit, že ich popularita je obrovská, tí ktorí majú pocit väčšej sily, majú tú moc slabšiemu ublížiť a s niekým ľahko manipulovať. Zameriavajú sa na slabších a na tých, ktorí nemajú odvahu či možnosť sa akokoľvek brániť. Deje sa to za úmyslom spôsobenia škody. Tyran je osoba, ktorá nerobí veci len tak náhodou a chce fyzicky aj psychicky zraniť danú osobu alebo skupinu osôb. Typický prípad šikany nie je jednorazová záležitosť, vždy trvá dlhší čas a opakuje sa. Tí, čo šikanujú sa zameriavajú stále na rovnakú osobu alebo skupinu ľudí.

 • U detí, ktoré majú zdravotné ťažkosti a ktoré ovplyvňujú ich vzhľad, je pravdepodobnejšie, že budú šikanovaní.
 • Deti, ktoré sú obézne, majú väčšiu šancu byť šikanovaní. Predovšetkým to bývajú obézne dievčatá.
 • Dospievajúci, ktorí sú homosexuáli, bývajú tiež často vystavení šikanovaniu tak intenzívne, že sa im nedostáva dostatočného vzdelania. Často sú v rozpakoch zo svojej orientácie a boja sa šikanovanie ohlásiť.
 • Výskum jasne ukazuje, že aj deti vo veku piatich rokov, sú súčasťou šikanovania, ktorá sa dá prehliadnuť alebo byť úplne ignorovaná dospelými. Sú vystavené väčšiemu riziku, ale môžu sa stať aj sami tyranmi.
 • Iba jeden z 10 obetí kyberšikany to povie rodičom. Menej ako 1 z 5 zastrašujúcich incidentov sú hlásené na políciu.
 • Výskum ukazuje, že polovica všetkých detí sa so šikanovaním stretne po určitú dobu počas svojich školských rokov. Viac ako 10% sú pravidelne šikanovaní.
 • Každý deň, cca 160.000 študentov vynecháva školu, pretože sa obávajú, že budú znova šikanovaní.
 • Počet dospievajúcich, ktorí majú skúsenosti so šikanovaním sa pohybuje od 10% až 40% alebo dokonca ešte viac, v závislosti na veku a skupine, v ktorej sa dané osoby vyskytujú.
 • U chlapcov je menšia pravdepodobnosť šikany i jej oznámenia.
 • Kyberšikana môže byť veľmi odlišná od klasickej šikany. Obete často nevedia, že sa jedná o šikanu, ktorá môže byť schovaná za tajnú identitu, anonymným emailom alebo prezývkami.
 • Odhaduje sa, že 40% až 75% šikanovania v školách sa odohráva predovšetkým počas prestávok, napoludnie počas obedu, na chodbách alebo na toaletách.
 • Chlapci tyrani majú tendenciu viac používať hrozieb a fyzického zastrašovania. Dievčatá sú zvyčajne viac vynaliezavejšie, zákernejšie slovne a majú väčšiu tendenciu zamerať sa na ostatné dievčatá.
 • V roku 2007, kedy bol v USA vykonávaný prieskum, bolo zistené, že 1/3 zamestnancov alebo skoro 54 miliónov Američanov, ohlásilo na pracovisku šikanovanie.

A viete, že existuje šikanovanie aj na pracovisku?

Ako ju rozpoznať? Ako spoznať, že správanie vašich kolegov/kolegýň alebo dokonca šéfa už prekračuje bežné hranice? Hovoria vám niečo pomenovania ako je bossing či mobbing? Ciele týchto šikán sú rovnaké, vždy sa jedná o psychickú a následne i fyzickú likvidáciu jedinca. Tyrani chcú šikanovanému znížiť jeho sebavedomie a dostať ho na samotné dno jeho psychiky.

Bossing

Jedná sa o jeden z druhov šikanovania na pracovisku. Vo väčšine prípadov ide o zlé a nekalé praktiky nadriadeného za účelom vynútenia si prispôsobenia sa jeho nárokom, poslušnosti, alebo aby podriadeného zamestnanca vypudil z jeho doterajšieho pracovného miesta. Niekedy sa bossing označuje aj ako Mobbing zhora.

Mobbing

Z anglického "to mob", ktoré v preklade znamená: utláčať, urážať, útočiť, napádať, vrhať sa na niekoho. Mobbing nie je len tak hocijaký konflikt, ani krátkodobá či snáď len jednorazová stratégia ako dostať toho druhého na kolená. Jedná sa o systematické psychické terorizovanie. Tie výpady sú prevádzkované najmenej pol roka a to aspoň raz za týždeň. Môže sa jednať o veľký duševný teror, ktorý môže obsahovať aj sexuálne obťažovanie. V roku 1993 zaviedol v Nemecku pojem mobbing švédsky psychológ profesor Heinz Leymann.

Ako sa brániť

Každý by si mal uvedomiť, že sa jedná naozaj o veľmi vážnu vec. Stáť sa to môže naozaj každému. A každý, kto sa stane obeťou šikanovania, by si mal uvedomiť, že to nie je jeho chyba a že tá chyba nie je v ňom. Je najdôležitejšie dať o šikanovaní vedieť a požiadať niekoho komu veríte o pomoc. Samotní sa nebudete schopní s vaším tyranom vysporiadať.

Zdroj: http://facts.randomhistory.com/facts-about-bullying.html

http://sikanavpraci.cz/

[kač]

Zdieľajte tento článok na: