Domov

Zoznamovací dotazník

Fotozoznamka

Lifestyle magazín

Registrovať teraz

Vodičom áno, či nie ?!

21.jún 2021
Vodičom áno, či nie ?!

Riadite auto? Možno zbytočná otázka... Ak ešte nie, tak s najväčšou pravdepodobnosťou raz budete. Bez auta ako by dnes človek ani nebol, ako sa zdá pri pohľade na nekonečné kolóny nielen v uliciach veľkých miest.

Vodičom sa nerodíme

Čo z nás robí dobrých, spoľahlivých vodičov, ktorí nekončia ako smutná položka v štatistikách dopravných nehôd a príčin úmrtnosti? Samozrejme skvelé vodičské umenie, pozornosť venovaná len riadeniu, vysoká psychická odolnosť pri riešení nečakaných kolízií, ale aj dobrý celkový zdravotný stav. Ten pritom nie je ovplyvniteľný len návykovými látkami, ktorých používanie sa radí medzi hlavných "vinníkov" nehôd a zbytočných úmrtí na cestách. Dominuje predovšetkým alkohol, pervitín a marihuana sú ale v tesnom závese.

Chcem riadiť

Základnou podmienkou pre účasť vo výučbe autoškoly a na získanie vodičského oprávnenia je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vystavené praktickým lekárom. Aké sú zdravotné predpoklady pre riadenie motorového vozidla? Lekár by mal mať prehľad o celkovom zdravotnom stave pacienta. Súčasťou prehliadky je, samozrejme, bežné vyšetrenie, teda okrem iného základného kardiologického a neurologického vyšetrenia, zmeranie tlaku, preverenie zraku a sluchu a testovanie moču.

Zrak je kľúčový

Základný zmysel, ktorý pri riadení automobilu potrebujeme je zrak. Je teda oprávnené, aby prípadná nutnosť zrakovej korekcie optickými pomôckami, teda okuliarmi alebo šošovkami (pri krátkozrakosti, ďalekozrakosti, astigmatizmu), bola pri riadení zapísaná vo vodičskom preukaze. Ak už máte okuliare a praktický lekár potvrdí správnosť vašich dioptrií skúškou čítania tabuľky od najväčších číslic po najmenšie (tzv. zraková ostrosť), všetko je v poriadku. Pokiaľ ale vaše čítanie viazne a evidentne sú potrebné silnejšie dioptrické sklá, pošle vás na vyšetrenie k očnému lekárovi.

To isté v prípade, ak ste farboslepí, čo sa odhaľuje pomocou obrázkov s farebne odlíšenými číslicami, ktoré v prípade farbosleposti neobjavíte.

Rizikový diabetes

Prečo sa ale u kandidátov na vodičský preukaz vyšetruje moč? K vylúčeniu cukrovky, ak je u vyšetrovaného podozrenie na toto ochorenie. Mnoho ľudí nemá ani tušenie, že majú zvýšený cukor, čo sa často objaví až pri pravidelných zdravotných prehliadkach. Diabetes, presnejšie povedané nekompenzeovaný, teda neošetrený diabetes, je kontraindikáciou pre riadenie motorových vozidiel. Preto je treba poslať takého pacienta na odborné vyšetrenie na diabetológii a až potom, ak už je ochorenie kompenzované, je možné vydať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla.

Rovnako tak postupujeme aj pri iných problémoch, napríklad neliečenom či nekompenzovanom vysokom krvnom tlaku a ďalších kardiologických, neurologických, psychických alebo iných ochoreniach. Pacient sa v týchto prípadoch posiela na vyšetrenie k špecialistovi a je potrebné počkať na jeho odborné vyjadrenie.

Máte vodičský preukaz?

Dovtedy nemôže byť vydané potvrdenie, pretože daný človek by mohol byť za volantom nebezpečný sebe aj ostatným. Niektoré ochorenia totiž môžu výrazne ovplyvňovať schopnosť riadenia a zvládanie nepredpokladaných situácií. Medzi ne patrí nekompenzované kardiologické, neurologické či psychiatrické ochorenie, záchvatové choroby ako epilepsia alebo diabetes v prípade diabetickej krízy.

Seniori za volantom

Zákon hovorí, že vodiči, ktorí sú držiteľmi preukazov vydaných pred 19. januárom 2013, sú povinní podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí  veku 65 rokov a následne každý piaty rok. Títo vodiči sú povinní mať pri riadení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti, nie starší ako 5 rokov. Na výzvu policajta sú povinní sa takýmto dokladom preukázať. Ako prebiehajú kontrolné prehliadky u seniorov?

Potvrdenie sa vystavuje na príklad len na pol roka alebo sa vydá priamo zákaz riadenia, keď je pacientov zdravotný stav výrazne zhoršený. K zákazu riadenia sa prikláňa lekár napríklad v prípade opakovanej hypoglykémii u diabetikov, pretože vodič v takom stave by mohol ohroziť seba aj ostatných účastníkov cestnej premávky. V prípade pochybností o psychickom stave alebo pri zhoršení kognitívnych funkcií, reakcií a podobne pacienta odosiela na dopravno-psychologické vyšetrenie. Mnohé zdravotné problémy neprichádzajú len tak z ničoho nič.

V dôsledku starnutia sa napríklad pomaly zhoršuje zrak a vodič môže byť okrem iných problémov náchylnejší na oslnenie protiidúcim vozidlom, slnkom alebo pouličnými lampami. Niekedy je seniorovi potreba otvorene povedať, že riadiť už nemôže, čo niektorí nesú veľmi ťažko.

Odobratie/obmedzenie vodičského preukazu

Ak u vodiča nastane zmena zdravotného stavu, záleží na jej závažnosti. Napríklad v prípade voperovania kardiostimulátora pacient priamo v nemocnici potvrdí svojím podpisom, že nebude riadiť, kým od lekára nedostane "povolenie", teda kým sa jeho stav nezlepší. Na okamžité odobratie vodičského preukazu tu nie je dôvod, pretože sa predpokladá zlepšenie zdravotného stavu. Stále častejšie žiadajú lekári o odobratie vodičského preukazu ak zistia (a potvrdí im to vyšetrenie moču alebo krvi), že pacient berie návykové látky.

Často sa tiež riešia pacienti, ktorí, naopak, žiadajú o navrátenie odobratého vodičského preukazu. U nich je dôležité, aby prešli dopravno-psychologickým vyšetrením. Ľudia, ktorí majú závažný zdravotný problém nezlučujúci sa s riadením motorového vozidla, si nechávajú vysvetliť, prečo nemôžu (dočasne alebo na stálo) riadiť. Na rozdiel od ľudí, ktorí riadia pod vplyvom návykových látok a ktorých, žiaľ, stále pribúda a ich reakcie sú absolútne nepredvídateľné.

Kedy ste žiadali o vodičský preukaz?

Nestojí za to riadiť pod návykovými látkami. Môžete veľmi ľahko spôsobiť nenapraviteľnú ujmu sebe alebo druhým.

Preverenie psychiky

Podľa vyhlášky sa psychologickému vyšetreniu majú podrobiť žiadatelia a držitelia vodičského preukazu alebo vodiči so zvýšenou zodpovednosťou. Psychologická spôsobilosť sa overuje aj u vodičov po odobratí vodičského oprávnenia a tiež u tých, u ktorých z nejakého dôvodu toto vyšetrenie požaduje ich praktický lekár. Stále častejšie sa na dopravno-psychologickom vyšetrení stretávajú s vodičmi, ktorí si sadli za volant pod vplyvom niektorej drogy. Z hľadiska psychologickej diagnostiky tejto skupine venujú najväčšiu pozornosť, pretože riziká sú u takých vodičov zrejme najvyššie.

Dopravno-psychologické vyšetrenie zvyčajne trvá hodinu až dve. Vodiči, ktorým bol vodičský preukaz odobratý za riadenie pod vplyvom drog ale testujú niektorí aj päť hodín, pretože si svojimi závermi v týchto prípadoch musia byť skutočne istí. Na začiatku vyšetrenia sa s klientom rozprávajú o tom, prečo prichádza, čo presne sa stalo, prechádzajú spolu dokumentáciu ku správnemu či trestnému konaniu ohľadom skutku, na základe ktorého bol vodičský preukaz odobratý. Klient okrem iného ďalej vypĺňa anamnestický dotazník, ktorý sa týka jeho vodičských skúseností, návykov, vzťahu k návykovým látkam a tak ďalej.

Potom sa prechádza k testovacím metódam. Tie sú zamerané na schopnosť koncentrácie, reakcie a ich chybovosť, pozornosť, dôkladnosť a na osobnostné charakteristiky, hlavne na agresivitu, poruchy osobnosti, ale aj na obvyklé stránky osobnosti jedinca.

Determinačný test

Kľúčový je tzv. determinačný test. Ide v podstate o sledovanie reakcií človeka na svetelné, farebné a zvukové podnety. Sledujú sa reakčné časy a chybovosť, výsledok sa vždy porovnáva s normami, ktoré sú stanovené pre určité vekové kategórie.

Jazdite opatrne!

Tento test sa robí s pomocou špeciálneho zariadenia alebo na počítači a trvá okolo 10 minút. Nasledujú testy pozornosti, osobnosti..., či už na počítači, či formou ceruzka-papier. Každý psychológ zvyčajne máva niekoľko rôznych testov, ktoré používa v jednej kategórii. V prípade neúspechu sa ponúka možnosť opakovania testovania zadarmo po 14 dňoch. Ak je výsledok testovania klienta horší, je možné odporučiť lekármi použitie takzvaných harmonizovaných kódov, ktoré môžu povolenie na riadenie obmedziť napríklad len na riadenie za denného svetla, s okuliarmi, mimo diaľnice a podobne.

Každopádne, ak vás čaká dopravno-psychologické vyšetrenie, vydajte sa na jeho odpočinutie. Nemusíte sa nejako pripravovať, psychológ by vašu prípravu aj tak odhalil.

Jazda "pod vplyvom"

Alkoholom "posilnený" vodič ohrozuje seba aj svoje okolie, to je fakt. To isté platí o ďalších návykových a omamných látkach, stále viac zneužívaných hlavne mladými ľuďmi. Neschopnosť rýchlych reakcií a zlý odhad reality v dôsledku opojnej psychózy mení jazdu autom na hazard so životom posádky aj ďalších ľudí na ceste. Ľudia, ktorí majú v krvi do 0,55 promile alkoholu, sa môžu cítiť lepšie, psychicky ľahší, uvoľnenejší a svoje okolie môžu vnímať veľmi pozitívne. Pozitívne a zľahčené vnímanie je spôsobené utlmením, narušením vnímania reality a skresleným hodnotením aktuálnej situácie.

V cestnej premávke tento stav spôsobí, že i len mierne podnapitý človek nových rizikových situácia síce vníma, ale neuvedomuje si možné riziká a ľahko ich podhodnotí, čo okrem iného znamená pomalšiu reakciu a dlhšiu brzdnú dráhu.

Nebezpečenstvo už od 0,2 promile

Ďalšie nebezpečenstvo, ktoré ale mnoho vodičov podceňuje, predstavuje zradný zvyškový alkohol a následná "opica" s celkovým útlmom. Výsledky výskumov jasne ukázali, že už hodnota okolo 0,2 promile v krvi spôsobuje dokázateľné zhoršenie schopnosti riadiť. Rastie tendencia riskovať, neprimerane sa zvyšuje sebadôvera, zhoršuje sa schopnosť rozoznať pohybujúce sa svetlá a vodiči zle odhadujú vzdialenosti. K nešťastiu potom stačí len chvíľka nepozornosti.

Ponáhľaj sa pomaly

"Všetky ľudské kvaltovanie toliko pre hovädá dobré jest", povedal "učiteľ národov" Ján Amos Komenský. Ponáhľanie sa je za volantom rovnako nebezpečný ako závažné a podcenené zdravotné problémy alebo vodič pod vplyvom niektorej z návykových látok. Pamätajme na to. Kým autonehoda s fatálnymi následkami nezasiahne niekoho z nášho blízkeho okolia, často považujeme štatistiky dopravných nehôd za niečo, čo sa nás netýka. Nie sú to ale prázdne čísla. Sú to životy tých, ktorí tu ešte mohli byť.

Nenechajte vaše vzťahy rozpadať zbytočne. A či sa vám stále nedarí nájsť toho pravého alebo tú pravú, zoznámte sa online, skvelou voľbou je aj vedecký zoznamovací dotazník.

[ivi]

Zdieľajte tento článok na: