Domov

Zoznamovací dotazník

Fotozoznamka

Lifestyle magazín

Registrovať teraz

Šetrite svoje obličky

10.september 2021
Šetrite svoje obličky

Vymysleli sme umelú obličku a dialýzu, bez ktorej by človek s nefunkčnými obličkami neprežil. Transplantácia obličiek je medzi orgánovými transplantáciami najstaršia a najúspešnejšia. A aj keď by nám k životu stačila aj štvrtina jednej obličky, mali by sme sa o tento dôležitý orgán starať tak, aby sme sa nepripravovali o rezervy danej prírodou a nepotrebovali žiadny zo spomínaných výdobytkov lekárskej vedy.

Obličky majú ťažkú ​​prácu. Každých päť minút pretečie celá krv v tele a očistí sa v nich od škodlivých alebo nepotrebných látok, ktoré prenikli do organizmu alebo vznikli ako odpadové produkty látkovej výmeny (metabolizmu) v bunkách. Tieto nepotrebné a škodlivé látky sa koncentrujú v moči - jej tvorba a vylučovanie je hlavnou, ale nie jedinou úlohou obličiek. Žiadny orgán v tele nepracuje len sám pre seba, a tak aj obličky nadväzujú na činnosť ďalších orgánov. Pomáhajú udržiavať rovnováhu vnútorného prostredia (acidobázickú rovnováhu), reakciu tkanív, telesnú teplotu, podieľajú sa na regulácii hospodárenia s vodou a minerálmi, niekedy majú vplyv na krvný tlak a jeho prostredníctvom na obehový systém.

Fungujú ako počítač, ktorý kontroluje hladiny niektorých látok v krvi (krvnej plazme) a podľa toho zvyšuje alebo znižuje ich vylučovanie do moču. K týmto "stráženým" látkam patria napríklad sodné, draselné, vápenaté a fosfátové ióny a protóny (a teda kyseliny, ktoré sú základom živej hmoty).

Neúnavní pracanti

V obličkových klbkách alebo glomeruloch, ktoré sú základnou funkčnou jednotkou obličiek, sa v priemere každú minútu vytvorí asi 120 mililitrov "primárny" moč, teda za hodinu skoro sedem litrov. Krv sa stenou klbiek, husto pretkanou sieťou najmenších ciev v tele (vlásočníc), tlačí ako sitkom, ktorým prechádza voda, soľ, látky s malými molekulami (bielkoviny) a ojedinele aj elementy bunkového charakteru, ako sú krvinky a krvné doštičky - tak vzniká v obrovskom množstve primárna moč.

Je pravdou, že takúto stratu tekutín by žiadne telo nevydržalo, a to ani krátkodobo, preto pod klbkami funguje ďalší mechanizmus, ktorý z primárnej moči zachraňuje všetko, čo by organizmus ešte mohol využiť: vodu, soľ, cukor a ďalšie látky. Toto sa deje v obličkových kanálikoch, kde sa moč postupne zahusťuje. Kanáliky sa zbiehajú do zberných kanálikov a tie ústia do miesta zvaného papila do kalichu. Obličky vytvoria v priemere 1,2 - 1,5 litra moču za 24 hodín.

Každá rezerva sa raz môže vyčerpať

Obličky majú obrovskú funkčnú rezervu a vydrží toho naozaj veľa. Ľudia na to, bohužiaľ, hrešia a komplikujú im prácu nestriedmosťou a nevyberavosťou v jedle a pití aj celkovou zlou životosprávou. Dôsledkom bývajú poruchy funkcie obličiek, obličkové kamene a dokonca nádory. Pravidlá životosprávy pri už vzniknutom ochorení sa, pochopiteľne, líšia podľa diagnózy, stupňa závažnosti aj toho, či ide o akútnu alebo chronickú chorobu. U zdravých ľudí ale je možné formulovať všeobecné odporúčania, ktoré pomáhajú predchádzať spomínaným ochoreniam.

Koľko vypijete vody za deň?

Pravidlo č. 1: Pravidelne a dostatočne piť

Malý prísun tekutín je rizikovým faktorom vzniku zápalov nielen obličiek, ale aj močových ciest a tvorby obličkových kameňov. Denný príjem vhodných tekutín by mal u dospelého človeka tvoriť v závislosti na telesnej hmotnosti 2 - 3 litre. Je ale chyba väčšinu dňa nepiť alebo piť len minimálne a potom to "doháňať" večer. Zavodňovať je potrebné priebežne od rána, aby sa koncentrácia moču udržiavala stabilne nízka. Farba moču nám vie napovedať, či pijeme dostatočne. Vhodnými tekutinami sa pritom nerozumie káva, silný čierny čaj, sladené nápoje kolového typu alebo alkohol, ktoré telo o vodu skôr pripraví.

Najlepšia je čistá voda, ďalej prírodné, slabo mineralizované vody bez "bubliniek", slabý čaj, riedené ovocné šťavy (najlepšie prírodné, čerstvo vylisované). Tekutiny striedajte, nepite stále to isté. Ak sa už nezaobídete bez kávy, piva alebo malého drinku, dajte si k nim vždy poriadnu pohár čistej vody. Tvrdému alkoholu a likérom by ste sa ale mali aj tak vyhnúť - často obsahujú rôzne farbivá, arómy, ktoré môžu obličky dráždiť. To isté platí na rôzne "farebné" limonády, pozor aj na dofarbované a "dovoňané" lacné ovocné čajové zmesi.

Pravidlo č. 2: Strážiť si hmotnosť

Obličky sa vyvíjajú zhruba od puberty, potom už nerastú a len za určitých okolností dochádza k rozmnoženiu ich tkanív. Funkčná zložka sa ale nemení, pracujúcich klbiek a kanálikov je stále rovnaké množstvo. Je preto isté, že obličkám nie je jedno, či čistia krv z tela vážiaceho sedemdesiat alebo sto kilogramov. V druhom prípade majú o tretinu práce viac a nebezpečenstvo ochorenia sa úmerne zvyšuje. Nadváha alebo priamo obezita zaťažuje obehový aparát a spolu s aterosklerózou a diabetom tvorí obraz závažného civilizačného ochorenia nazývaného metabolický syndróm.

V jeho rámci dochádza k poškodeniu ciev a silne prekrvené obličky bývajú v tomto procese postihnuté medzi prvými. U obéznych pacientov sa obličkové kĺbka v dôsledku preťaženia zväčšujú, rastie v nich tlak, prepúšťajú viac bielkovín, jazvia sa a nakoniec zanikajú. Čím menej funkčných klbiek, tým horšia je schopnosť obličiek filtrovať z krvi škodlivé látky. Požiadavka uviesť telesnú hmotnosť aspoň do približnej relácie k výške podľa BMI je na mieste.

Strážte si svoju hmotnosť

Nevrhajte sa ale na drastické diéty s cieľom zhodiť v krátkom čase množstvo kíl, pretože by to znamenalo zaťažiť obličky nadmerným množstvom produktov z odbúravaných tukových tkanív. Chudnite pozvoľna s pomocou racionálneho jedálnička a pohybu prispôsobeného vašim možnostiam.

Body Mass Index (BMI) = (váha v kg): výška (m) 2. Výsledok 19 - 25 znamená normálnu hmotnosť, hodnoty 26 - 30 nadváhu, 31 - 35 miernu obezitu a 36 - 40 strednú obezitu.

Pravidlo č. 3: Nefajčiť

Fajčenie výrazne znižuje prekrvenie obličiek a predstavuje rizikový faktor zhoršovaniu ich funkcie u všetkých pacientov s chronickým ochorením tohto orgánu. Fajčiari cigariet majú proti ostatným populáciu o 40% vyššie riziko vzniku nádorov obličiek. Ohrozenie týmito nádormi rastie aj u ľudí zamestnaných v hutníckych prevádzkach a ropnom priemysle alebo u tých, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku s azbestom.

Pravidlo č. 4: Hýbať sa

Telesná aktivita a cvičenie síce obyčajne znamenajú pre obličky zvýšenú záťaž, na druhej strane ale prispievajú k zdravému obehovému systému, ktorý zaisťuje aj dobré prekrvenie obličiek. Fyzickú aktivitu je potrebné, samozrejme, odstupňovať podľa osobných možností, takmer každý ale zvládne denné prechádzky. Ak si hovoríte, že "obyčajná" chôdza nie je žiadny poriadny pohyb, mýlite sa. Z lekárskych štúdií vyplýva, že keby sme všetci chodili dvakrát týždenne 30 minút rýchlosťou 7 km/h, nepodieľali by sa choroby srdca a ciev na celkovej úmrtnosti 50%, ale len 4% - ako to bolo ešte okolo roku 1900, teda za Rakúska - Uhorska.

Obyčajných desať až pätnásť minút chôdze okolo kancelárskeho stola trikrát denne zníži pracovný stres a v súčte vám poskytne viac pohybu, než keby ste dvakrát týždenne hodinu cvičili a obličky pritom nijako výrazne nezaťažili.

Pravidlo č. 5: Neprechladiť, ale otužovať sa

Rozumným otužovaním vykonávaným postupne po malých dávkach navyknete organizmus na chlad a tým znížite nebezpečenstvo prechladnutia. Prečo je to dôležité? Prechladnutie znižuje obranyschopnosť slizníc a tým zvyšuje riziko infekcií. Infekcie potom môžu v tele aktivovať tvorbu protilátok voči vlastným tkanivám a tieto protilátky môžu poškodzovať obličky.

Pravidlo č. 6: Liečiť pridružené infekcie

Chrípky, prechladnutie s teplotami, zápal nosových dutín alebo stredného ucha, vred na ruky, zubné vačky - pri týchto (a ďalších) infekciách zvyčajne kolujú v tele baktérie alebo iní pôvodcovia a nebezpečenstvo, že sa uchytí v obličkách, je veľké. Akúkoľvek infekciu je teda potrebné doliečiť. A preto:

Neužívajte lieky, ktoré nepotrebujete

Pravidlo č. 7: Nezneužívať lieky

Farmaceutický priemysel na celom svete sa usilovne a zatiaľ, nanešťastie, bez výraznejšieho úspechu snaží vyrobiť lieky, ktoré by negatívne nepôsobili na obličky. Hlavne nesteroidné antireumatiká (lieky účinné proti zápalu a väčšinou zároveň proti bolesti a horúčke) môžu za určitých nepriaznivých okolností poškodiť základnú funkčnú jednotku obličky - klbko čiže glomerulus. Nesteroidné antireumatiká s účinnými látkami ibuprofén alebo diklofenak a mnoho ďalších znižujú prekrvenie obličiek.

Nebezpečné je, že si ich môžu ľudia voľne kúpiť, nekontrolovateľne užívať obrovské dávky a kombinovať ich s ďalšími liekmi, ktoré môžu obmedzovať prekrvenie obličiek a ktoré pacienti dostávajú napríklad pri chorobách srdca. Platí jednoduché pravidlo: užívajte tieto lieky čo najmenej a len po konzultácii s lekárom.

Keď sa nedá transplantácii vyhnúť

Lekári u nás ročne vykonajú asi 200 transplantácií obličiek. Pritom sa na "čakačke" nachádza 272 pacientov, ktorí potrebujú novú obličku. Odborníci uvádzajú, že primeraná čakacia doba na tento druh transplantáciách sú dva roky. A odkiaľ sa obličky berú? Väčšinou od mŕtvych darcov. V poslednej dobe sa ale stáva, že obličky darujú tzv. emotívne spriaznené osoby. Je potrebné povedať, že lekári uvádzajú výbornú prácu - úspešnosť takejto operácie je takmer 100%. Ak si niekto myslí, že darcovia sú v týchto prípadoch najbližší príbuzní chorých s nefungujúcim obličkami, tak sa mýli.

Sú to ich priatelia alebo dobrí známi, ktorí chcú takto nezištne pomôcť. Samozrejme, že takéto darcovstvo musí dôkladne preskúmať na to ustanovená etická komisia fungujúca v zdravotníckom zariadení, kde sa má transplantácia uskutočniť. Skúma sa to preto, aby sa mohli prípadne zistiť a vylúčiť iné úmysly, napríklad predaj obličky. Medzi darcami sa objavujú aj manželské náprotivky. Dá sa povedať, že je to potom ten najväčší prejav lásky voči partnerovi. Obličky sú pre človeka životne dôležité, potrebné sú preventívne prehliadky.

Zdravotné poisťovne ich hradia, navyše ani samotné vyšetrenie nie je dlhé ani náročné, takže by ho mal každý podstúpiť. V záujme svojho zdravia.

Nezabudnite tiež na zdravie prospešný pohyb a bežte si s novo nabitou energiou zabehať do parku. A kto vie, možno práve tam sa zoznámite s novým, športujúcim partnerom.

[ivi]

Zdieľajte tento článok na: