Domov

Zoznamovací dotazník

Fotozoznamka

Lifestyle magazín

Registrovať teraz

Modrý mesiac a vaše šance na lásku

31.júl 2015
Modrý mesiac a vaše šance na lásku

Modrý mesiac je astronomická zvláštnosť a má výnimočnú silu. Je to šanca na váš životný reštart v prospech vašich milostných vzťahov.

Je zrejmé, že pojem modrý mesiac nemá nič spoločné s farbou Luny. Viete, čo vyjadruje? Jedná sa o druhý spln v tom istom kalendárnom mesiaci. Modrý spln je tretím splnom v ročnom období, ktoré obsahuje celkom štyri splny. Môže nastať v máji, auguste alebo novembri. Tento jav sa opakuje s približne rovnakou frekvenciou. Tí, ktorí sa riadia fázami mesiaca, či už dodržiavaním splnovej diéty, splnového pôstu alebo sa riadia splnom pri strihaní vlasov alebo plánovaním lekárskych zákrokov, by mali spozornieť. Jeho intenzitu tentoraz pocítia všetci, nielen tí, ktorí sú večer námesační alebo tí, čo nemôžu v noci spať.

Niečo málo z histórie

Jan Veselý, popularizátor astronómie a pracovník Hvezdárne a planetária, Hradec Králové, hovorí: "Fráza" once in a Blue Moon"sa používala už za čias Shakespearových a znamená presne to isté, čo"raz za uhorský rok". Išlo o abstraktné vyjadrenie malej početnosti nejakého (nie nutne astronomického) javu. Zrejme až na začiatku 19. storočia získal pojem Blue Moon konkrétny astronomický obsah. V amerických farmárskych ročenkách nájdeme dodnes veľa astronómie. Niet sa čomu čudovať, veď prírodné cykly, ktorými meriame čas a podľa ktorých plánujeme poľnohospodárske práce, sú spojené s pohybmi Zeme, okrajovo aj so striedaním fáz Mesiaca. Jednotlivé mesačné splny majú vo farmárskom kalendári svoje mená. Na každé ročné obdobie pripadajú tri systematicky pomenované splny. V slnečnom kalendári, ktorý používame, sa však do jedného ročného obdobia občas zmestia aj splny štyri. V takom prípade jedno meno chýba. Pretože ale na splny nadväzujú aj ďalšie udalosti či sviatky (napríklad Veľká noc), je v tomto systéme potrebné, aby ročné obdobia končili vždy splnmi s rovnakým menom - za spln navyše je teda považovaný ten tretí v danom období.

A aby nezostal bezmenný, začali ho najneskôr začiatkom 19. storočia vo farmárskych ročenkách označovať ako Blue Moon. Podľa Jana Veselého by sme slovensky mali hovoriť skôr Modrý spln ako Modrý Mesiac/mesiac, aby bolo jasné, že ide o konkrétnu fázu Mesiaca a nie o celý kalendárny mesiac. Pôvodná konštrukcia Modrých splnov bola, ako naznačujú farmárske ročenky, zložitá. A tak sa stalo, že došlo k omylu. Roku 1946 vyšiel v marcovom čísle amerického časopisu pre astronómov amatérov Sky&Telescope článok "Once in a Blue Moon", ktorý všetko zamotal. Práve v ňom sa tvrdilo, že Blue Moon je kalendárny mesiac, do ktorého sa zmestia dva splny. Avšak informácia sa ujala a šírila po svete, takže sa stala akousi novodobou tradíciou a väčšina ľudí ju považovala za správnu. O tom, že ide vlastne o falošný Modrý Mesiac či spln, nik netušil. Po šesťdesiatich rokoch redaktori časopisu Sky & Telescope omyl bývalého kolegu odhalili a nápravu sa snažili zjednať článkom "What'a Blue Moon?" (Vyšiel v júli 2006). Na nápravu už ale bolo neskoro, nesprávna definícia Modrého splnu zapustila korene.

Čo vám môže priniesť tento jav

Ak uvažujete o nejakej zmene vo svojom živote, či už ide o obyčajné želanie ako je napríklad nájsť lásku, uzdraviť sa alebo čokoľvek iné, rozhodnutie zmeniť prácu, modrý mesiac má tú správnu energiu vás "nakopnúť" správnym smerom. Správnou meditáciou dosiahnete rovnováhu medzi dušou a telom, teda tým, po čom túžite a tým, kam v skutočnosti smerujete. Najväčšiu intenzitu má modrý mesiac v prospech milostných vzťahov, či už nejaký potrebuje začať, ukončiť alebo zmeniť jeho smer. Indiáni, východné náuky i moderné alternatívne smery prisudzujú modrému mesiacu schopnosť transformácie. Budhisti, hinduisti a jogíni sú toho názoru, že všetky blokované energie, čakry alebo silové polia sa dajú odstrániť či vyčistiť silou splnu. Najväčšiu intenzitu má práve modrý mesiac, ku ktorému dochádza zhruba raz za tri roky. V tomto mesiaci bol prvý spln 2. 7. a v noci z nasledujúceho piatku 31.7. na sobotu 1.8. vás čaká onen druhý modrý spln. Výraznej modrej farby sa ale bohužiaľ príliš nedočkáme. Označenie "modrý" skôr predsa len upozorňuje na už spomínaný fakt, že ide o druhý spln v tomto kalendárnom mesiaci, čo sa označuje v anglicky hovoriacich krajinách ako "blue Moon", teda v preklade niečo ako "raz za Uhorský rok". Práve preto sa možno používa toto obľúbené časové označenie, "raz za uherák".

zdroj: http://doplnek.com/content/modry-mesic

[kač]

Zdieľajte tento článok na: