Domov

Zoznamovací dotazník

Fotozoznamka

Lifestyle magazín

Registrovať teraz

Kde sa vzalo priezvisko?

15.september 2020
Kde sa vzalo priezvisko?

Koľko naozaj viete o svojom mene a priezvisku? Objavte pôvod a význam vášho mena. Kde vznikol nápad, aby každý človek mal aj nielen svoje meno, ale aj priezvisko?

Kde sa vzalo a ako vzniklo priezvisko? Môže to mať spojitosť so zamestnaním vašich pra-prapredkov alebo je jeho význam úplne iný. V počiatkoch stredoveku žila väčšina ľudí v malých poľnohospodárskych dedinách po celej Európe. Všetci vedeli o svojich susedoch, a preto žiadne priezvisko nebola dovtedy potrebné. Ako ale populácia rástla a mesta sa zväčšovali, vznikla potreba nájsť spôsoby, ako rozlíšiť dvoch ľudí, ktorí zdieľali rovnaké meno. Neexistuje a neexistovalo toľko krstných mien, aby to stačilo na všetkých obyvateľov jedného mesta alebo dediny. Údajne kvôli tomu, že Briti boli medzi prvými Európanmi, ktorí sa usadili v Severnej Amerike, mnoho moderných amerických priezvísk možno vysledovať v histórii stredovekého Anglicka, Škótska, Írska a Walesu. Všeobecné prídavné mená sú veľmi často používané ako mená, ktoré často odkazujú na veľkosť - príkladom toho je priezvisko: Malá, Krátka alebo Dlhá. Výnimkou nie je ani priezvisko podľa farby vlasov alebo pleti. Niektoré priezviská popisujú temperament. Meno môže tiež odkazovať na sociálny status. Dôvody k vášmu priezvisko môžu byť naozaj rôzne. Niektoré priezvisko v Anglicku bolo bližšie vysvetlené napríklad takto: Cameron znamená "krivý nos", Kennedy znamená "škaredá hlava" a Connolly znamená "statočný".

Kto priezvisko zaviedol?

Len v samotnom Anglicku existuje približne asi štyridsať päť tisíc rôznych priezvísk, z ktorých každé má za sebou svoju históriu. Zdroje, z ktorých sú odvodené všetky priezviská, sú takmer nekonečné: prezývky, fyzické atribúty, kraje, obchody, temperament, zamestnanie a veľa iných označení. Sledovanie rodokmeöv v praxi znamená prezerať zoznamy všetkých týchto mien a ich vývoj. Jedine tak môžete pochopiť, kde vzniklo vaše pôvodné priezvisko. Je to totiž veľmi ľahko možné, že sa vaše priezvisko po čase skomoli a už má len nepatrný zvyšok významu toho pôvodného označenia. Po roku 1066 Normani vtrhli do Anglicka, zaviedli priezvisko a tento postup sa postupne rozšíril. Spočiatku sa identifikujúce mená menili alebo ich významy klesali podľa vôle, ale nakoniec sa začali predsa len udržiavať a postupovať ďalej. Nové priezviská sa naďalej vytvárali niekedy po roku 1400 a prisťahovalci priniesli ďalšie a ďalšie nové.

Všimli ste si, že v každej určitej oblasti sa niektoré priezviská vyskytujú častejšie? Mnoho jednotlivcov a rodín zmenilo svoje mená alebo prijalo niekedy nejaký iný už dávno v minulosti. Mohlo to byť buď z právnych dôvodov, alebo jednoducho z rozmaru, ale poukazuje to tiež na skutočnosť, že pochopenie a význam vášho priezviska hral v minulosti veľmi významnú úlohu. Vysledovaním určitej rodinnej línie, je možné späť až do 14. storočia alebo dokonca ešte skôr. Jedine tak zistíte, ktorá verzia priezviska je tá vaša. Je dôležitejšie si uvedomiť, že ako priezvisko, tak mená sú predmetom zmien v pravopisu v rôznych krajinách, a to nielen už vo vzdialenej minulosti. Dokonca aj v dnešnej dobe dochádza často k zmenám, či už je to výmena písmenká k za c vo vašom mene a iné. Poznáte tiež niekoho, kto má vo vašom okolí nezvyčajné meno alebo meno, ktoré nie je celkom typicky slovenské?

Miestne priezvisko

Priezviská najstaršie a najbežnejšie pochádzajúce z určitého miesta sú najčastejšie. Môžu pochádzať z mnohých rozdielnych zdrojov, odvodením od zeme, mesta alebo nejakého sídla, môže to byť tiež z charakteristických čŕt krajiny ako sú napríklad kopce, rastliny a iné. Mnoho z týchto mien a ich odvodenie sú veľmi zrejmé, iné naopak menej.

Kde se vzala příjmení?

Priezvisko podľa zamestnania

Názvy priezvísk podľa pracovných mien sa budú v určitých oblastiach líšiť v početnosti a tiež z niekoľkých dôvodov. Geografia okresu môže uprednostňovať jeden alebo viac špecifických priemyselných odvetví, ako je kamenárstvo, poľnohospodárstvo a rybolov. Priezvisko sa odvodzovalo aj od titulov. Podobne ako s menami odvodenými z vojenských povolaní neexistujú žiadne mená z názvu strelných zbraní, sú to len tie priezviská, ktoré označujú človeka majúceho pri sebe nejakú zbraň, ako napríklad rytier alebo Fletcher (čo znamená údajne v preklade - výrobcu šípov). Umeniu dali zase treba priezvisko Maliar.

Priezvisko z prezývky

Niekedy sa aj samotná prezývka stala dedičným priezviskom. Mená podľa prezývky nejakého zvieraťa alebo Biela podľa farby vlasov alebo pleti, sú tiež veľmi rozšírené. Avšak výrazné regionálne mená naznačujú pôvod rodiny z celej jednej a pôvodné rodiny. V niektorých prípadoch sú prezývky spojením slov rôznych jazykov a aj niekoľkých slov do jedného. Názvy pochádzajúce z rastlín a zvierat sú takmer určite tiež pôvodne prezývky, rovnako ako priezviskom môžu byť tiež názvy miest alebo dokonca povolania. Ale väčšina prezývok pochádza najčastejšie z farby, pleti alebo tvaru - Rýchly, Šedivý a veľa iných. Iné príklady prezývok pochádzajú z osobných alebo morálnych kvalít.

Najneobvyklejšie a najšialenejšie priezvisko

 • Šialená. Má toto priezvisko spojitosť naozaj so šialenstvom? Nositeliek je vraj okolo sedemdesiat. A to, či to naozaj vypovedá o ich mentálnom stave, môžete len hádať a posúdiť to musí každý sám.
 • Skočdopolových je dokonca okolo sto sedemdesiat. A či naozaj skákali do poľa, to vedia len ich predkovia.
 • Sprostý, že ste nikdy toto priezvisko nepočuli? Ale verte, že existuje. Je ich síce len sedem, ale ich nositelia naozaj chodia medzi vami.
 • Kokot, aj toto priezvisko vraj niekto má. Vydať by ste sa za dvoma nositeľmi mohli do Ostravy.
 • Jebavých mužov je skoro tristo a Jebavých, u priezviska žien, je tiež okolo tristo.
 • Pán Vrece, stretnúť ich môžete sto šesťdesiat.
 • Šukal, ďalšie nezvyčajné priezvisko, ale ľudí s týmto priezviskom existuje veľmi veľa.
 • Šoustal, horší variant toho predchádzajúceho priezviska a má ho zhruba sto ľudí.
 • Štetka a pani Štetkova, dokopy skoro päťsto nositeľov tohto priezviska.
 • Rádsatúlal, tých, čo sa radi túlali, je necelých dvadsať.
 • Kunda, možno z nemeckého slova Kunde (zákaznik), tiež môžete stretnúť
 • Hajzli žijú v okolí Chrudimy.
 • Pošta, aj označenie tohto zariadenia môže byť pre niekoho celoživotne veľmi náročné.
 • Píčová - áno, čítate správne. Žien žijúcich s týmto výrazným a neobvyklým priezviskom je okolo sedemdesiat.
 • Pan Pinda. Takých mužov je medzi nami dvadsať sedem.
 • Suk, priezvisko, ktoré nepotrebuje vysvetľovať vôbec nič a rovno každého dokáže rozosmiať. Nositeľov je dokonca okolo stovky.

Majiteľom údajne najdlhšieho mena je George Garry, ktorý sa oficiálne premenoval podľa hrdinov na Captain Fantastic Faster Than Superman Spiderman Batman Wolverine Hulk And The Flash Combined (preložené na Kapitán Fantastický Rýchlejší ako Superman Spiderman Batman Wolverine Hulk a Flash Dohromady). Na Slovensku našťastie ale platí, že do rodného listu môže byť zapísané len a len to slovo, ktoré vyhovuje zákonu o matrikách, respektíve mene a priezvisku v základnej spisovnej variante. Všetké mená sa posudzujú podľa knihy Miroslavy Knappovej, ktorá je jedinou znalkyňou v tomto odbore a môže vyhotoviť posudok či požadované meno je naozaj menom, alebo nie. Na základe jej posúdenia bude potom meno schválené, alebo nie.

Niektoré priezviská bývajú pre ich nositeľov za trest. Ale v dnešnej dobe nie je zas taký problém si svoje priezviská za nejaký drobný poplatok zmeniť. Horšie je, že je potrebné následne svoje priezvisko zmeniť u všetkých účtov, zmlúv a podobných inštitúcií, v ktorých ste kedy niečo zriaďovali. Meno aj priezvisko povie o svojom nositeľovi veľa zaujímavého a veľa zaujímavých ľudí nájdete tu, kde dbáme aj na ochranu vášho súkromia pri vašom zoznamovaní.

[kač]

Zdieľajte tento článok na: