Domov

Zoznamovací dotazník

Fotozoznamka

Lifestyle magazín

Registrovať teraz

Čakry: skryté sily v každom z nás - 2. diel

19.október 2016
Čakry: skryté sily v každom z nás - 2. diel

V druhom diele o čakrách sa bližšie pozrieme na zostávajúce štyri čakry a pokúsime sa porozumieť tomu, čím je ich fungovanie ovplyvnené. Na záver sa môžete tešiť na typy, ako harmonizovať svoje čakry. Pre tých, ktorí by chceli pocítiť energiu vlastnej čakry, ponúkneme jednoduché praktické cvičenia.

Verí sa, že všetok život je založený na prúdení nekonečnej vesmírnej energie nazývanej prána. Táto životná sila prechádza do nášho tela skrze energetické centrá - čakry. Harmonické prúdenie pránickej energie je nevyhnutné pre našu rovnováhu a zdravie.

Prehľad čakier

Čakra Štvrtá Piata Šiesta Siedma
Sanskrtský názov Anahata čakra Visuddha čakra Adžna čakra Sahasrara čakra
Slovenský názov Srdcové centrum Hrdelné centrum Centrum tretieho oka Lebečné centrum
Umiestnenie Srdcová oblasť Krk, hrdlo Medzi obočím Vrchol hlavy
Farba Zelená/svetlo modrá Modrá/fialová Fialová/indigová -
Živel Vzduch Éter Svetlo Kozmická energia
Zviera Antilopa Biely slon - -
Božstvo Šiva a Parvati Brahma Šiva a Šakti Šiva
Mantra Jam Ham Óm Óm
Životná fáza 21-28 rokov 28-35 rokov 35 rokov a viac Všetky
Časť tela Srdce, obehová sústava, pľúca, ramená Krk, šija, uši, ústa, zuby a ďasná Oči, obočie, základňa lebky Centrálna nervová sústava, kôra mozgová
Žlazy Brzlík Štítna a prištítna žľaza Epifýza Hypofýza
Psychologická funkcia Láska Komunikácia Intuícia Pochopenie
Vyúsťuje v Mier Tvorivosť Predstavivosť Blaženosť
Démon Smútok Klamstvo Klam Lipnutie
Možné poruchy Choroba pľúc, astma, infarkt Bolesti v krku, zápaly ústnej dutiny, problémy so štítnou žľazou Problémy so zrakom, bolesti hlavy, nočné mory

Depresia, zmätok, obsesivné myšlienky, chronické vyčerpanie

Štvrtá čakra: Anahata

Štvrtá čakra sa nachádza uprostred hrudníka v srdcovej oblasti a je spojená s emóciami a láskou k ostatným i sebe samým. Vo veku 21-28 rokov sa učíme bezpodmienečne milovať, prijímať lásku, súcitiť a odpúšťať. V srdcovom centre sídli naše božské Ja. Sústredením sa na túto čakru môže človek rozvíjať svoj spisovateľský a básnický talent, lebo tu drieme umenie poézie.

Ak sa čakra harmonicky točí, máme vyrovnané srdce, dokážeme pociťovať rýdze božskú lásku, sme si istí vlastnými pocitmi a nepotrebujeme byť milovaní "na oplátku". Človek s otvorenou srdcovou čakrou vyžaruje vyrovnanosť, príjemnosť a pokoj. V prípade, že sú vibrácie nízke, nie sme si istí svojimi pocitmi, cítime potrebu lásky, ale zároveň ju nie sme schopní prijímať. Z fyzických ťažkostí sa objavujú dysfunkcie v obehovej a dýchacej sústave, astma alebo problémy s krkom a ramenami. U nadmernej aktívny Anahi môže dôjsť k predstieraniu lásky a človek môže byť prehánaný žiarlivosťou a žiadostivosťou.

Anahata čakra

Srdcová čakra je zobrazená ako lotos s dvanástimi okvetnými lístkami, ktoré symbolizujú dvanásť božských vlastností srdca. Uprostred lotosu sa nachádzajú trojuholníky usporiadané do podoby hviezdy. Trojuholník, ktorý je orientovaný špičkou hore predstavuje energiu smerujúcu nahor k duchovnému vedomiu. Dole smerujúca špička trojuholníka naopak značí pokles energie do oblasti svetskej náruživosti.

Piata čakra: Visuddha

Visuddha čakra sa nachádza v strede základne v krku, v oblasti hrdla. Je spojená so schopnosťou komunikovať v zmysle slovného vyjadrovania sa a nemenej dôležitej komunikácie s naším vnútorným hlasom. Čakra sa vzťahuje k nášmu správaniu vo veku 28-35 rokov. Táto čakra je spojená s očistením tela, mysle a ducha od jedovatých látok. Jedovatou látkou však nemusia byť len toxíny ako také. Ide tiež o nepríjemné skúsenosti, problémy a bloky z minulosti, ktoré sme síce potlačili, ale ktoré stále existujú v našom podvedomí.

Hrdelná čakra nám ponúka neobmedzený pocit šťastia a slobody. Ak je jej úroveň energie vyrovnaná, získavame dar reči, spevu a jasný hlas. Sme schopní vyjadrovať svoju zlobu, bez toho aby sme urážali ostatných a zvládneme diskutovať s otvorenou mysľou, pričom si zachovávame svoje hodnoty a ideály. Avšak aj visuddha samozrejme skrýva isté nebezpečenstvo. Ak je jej energia nízka, môžu nás prepadať pocity neslobody a strachu, zábrany pri hovorení, nervozita a tréma. Časté sú poruchy funkcie štítnej žľazy, problémy v krčnej oblasti alebo zápaly ďasien. Príliš aktívna čakra môže spôsobovať, že človek pôsobí arogantne, hovorí veľa a veľmi často o nedôležitých veciach.

Visuddha čakra

Zobrazením čakry je lotosový kvet so šestnástimi okvetnými lístkami, ktoré značia šestnásť schopností, ktoré má každý človek možnosť v sebe rozvinúť. V čakre sa tiež nachádza centrum zvuku a tak nie je náhodou, že číslovka 16 súvisí so sanskrtskou abecedou, ktorá obsahuje práve 16 samohlások.

Šiesta čakra: Adžna

Adžna čakra leží v oblasti medzi obočím a hovorí sa jej "tretie oko", pretože sa tu otvára poznanie a schopnosť uvedomenia si nášho skutočného Ja. Šiesta čakra riadi ľudské správanie od veku 35 rokov a je centrom múdrosti, čistoty, intuície a emocionálnej inteligencie. Ide o prvú božskú čakru, ktorú už nesymbolizuje žiadne zviera, keďže od tejto úrovne existujú len čisté ľudské a božské vlastnosti. Podobnú symboliku môžeme vidieť na lotosovom kvete šiestej čakry, ktorý má dva okvetné lístky, ktoré predstavujú dvojité vedomie - Ja a Boh.

Adžna čakra

Pokiaľ čakra harmonicky rotuje, znamená to, že sebecké ego sa skláňa pred eticky vyšším rozumom. Človek je presvedčený, že odpovede na všetky životné otázky nájde jedine hlboko v sebe. Ak v živote začíname s nejakým novým projektom, necítime strach, skôr sa tešíme na túto cestu. Blokácia v tejto čakre spôsobuje negatívne, deštruktívne myšlienky a strach zo zlyhania, čo vytvára prekážky, zabraňujúce úspechu. Objavujú sa ťažkosti so zrakom, bolesti hlavy a nočné mory.

Siedma čakra: Sahasrara

Sahasrara leží na vrchole hlavy a jej vyobrazením je lotos s tisíckou okvetných lístkov. Hovorí sa jej tiež brána k Bohu alebo centrum miliónov lúčov, lebo jej svetlo žiari rovnako intenzívne ako slnko. Lebečná alebo tiež korunná čakra nie je spojená s určitou fázou ľudského života, pretože ovplyvňuje život v celej jeho dĺžke. Predstavuje náš nepretržitý vzťah ku kozmickej energii vesmíru a ku všetkému, čo sa vo vesmíre nachádza.

Dosiahnutie tejto finálnej čakry je cieľom jógy. Pri meditáciách tu jogín dospeje k samádhi čiže najvyššiemu vedomiu a nastáva úplný pokoj mysle. Ak Sahasrarou harmonicky prúdi prána, človek dôjde ku konečnému prebudeniu, dosiahne sebarealizácie a realizácie Boha. Je oslobodený od všetkej karmy, spokojný so sebou i so svetom. Miesto materializmu a ega nám vládne láska a múdrosť. Stagnuje ak úroveň energie v čakre, človeka naopak ovláda materializmus a ego. Odmietame uveriť, že existuje niečo ako vyššie vedomie a nechceme sa touto témou zaoberať. Ale napriek tomu sa nám na myseľ derú otázky typu: "Naozaj je toto všetko, čo môj život prináša?". Môže dochádzať k depresii, pocitom odcudzenia, zmätenosti alebo chronickému vyčerpaniu.

Sahasrara čakra

Ako pocítiť čakru na vlastnej koži

Judith Anodea vo svojej Veľkej knihe o čakrách ponúka návod na jednoduché cvičenia, pomocou ktorého môžete pocítiť energiu čakier na rukách:

  • Predpažte s rovnými laktami. Jednu ruku otočte dlaňou nahor, druhú dlaňou dolu.
  • Teraz rýchlo za sebou zatvárajte a otvárajte dlane oboch rúk. Približne dvadsaťkrát.
  • Vymeňte polohu dlaní a opakujte cvik. Takto otvoríte vaše čakry na rukách.
  • Pre zakúsenie energie čakier, majte ruky asi 60 cm od seba, otvorte dlane a pomaly ich k sebe približujte.
  • Až budú vaše dlane asi 10 cm od seba, mali by ste cítiť, ako sa vám medzi nimi vznáša jemná gulička energie, niečo ako magnetické pole. Ak sa správne naladíte, môžete cítiť, ako sa gulička otáča.

Ako harmonizovať čakry

Čakry sú neoddeliteľnou súčasťou jogovej filozofie, preto aj ich harmonizácia súvisí s jogovou praxou. Ak ste si jednotlivé čakry naštudovali, už asi dokážete povedať, ktoré z nich nemáte v rovnováhe. Uvoľniť bloky v tele môžeme zlepšením nášho postoja a správnym dýchaním. To nám umožňuje praktizovanie jogových pozícií - ásan. Na začiatku každého cvičenia a pri záverečnej meditácii môžeme trikrát až šesťkrát recitovať pôvodné zvuky - mantry (pozri tabuľku). Tým, že budeme smerovať svoju pozornosť na umiestnenie čakry na našom tele, pomôže nám to smerovať nimi energiu. Ďalej môžeme využiť vizualizácie a pri meditácii na danú čakru si intenzívne predstavovať jej farbu, božstvá, obrazy a symboly, ktoré sú s ňou spojené.

Zdroje

P. Mahéšvaránanda: Systém Joga v dennom živote; N. Jenkins, L. Brandon: Anatómia jogy pre správne držanie tela a zdravia; J. Anodea: Veľká kniha o čakrách. Zdroj obrázkov: shutterstock.com

[Mon]

Zdieľajte tento článok na: