Domov

Zoznamovací dotazník

Fotozoznamka

Lifestyle magazín

Registrovať teraz

Zmeny vo všeobecných obchodných podmienkach

15.január 2021
Zmeny vo všeobecných obchodných podmienkach

Neustále sa pre vás snažíme vylepšovať naše služby. S tým súvisí aj aktuálne zmeny v našich obchodných podmienkach, ktoré nadobudnú účinnosť od 15. 2. 2021.

Od 15. februára 2021 meníme obchodné podmienky.

Toto sú najdôležitejšie zmeny

  • Zjednodušili sme spôsob odstúpenia od zmluvy. Užívateľ, ktorý využíva predplatné služieb nášho portálu môže novo ukončiť svoj zmluvný vzťah písomným oznámením na email. (Netýka sa odstúpenie od zmluvy do 14 dní od jej uzavretia).
  • Zmena telefónneho čísla, kde je možné sa informovať o priebehu vybavenia reklamácie.
  • Zmena sídla a korešpondenčnej adresy našej spoločnosti.

Detailné zmeny v obchodných podmienkach

V článku 2. Prevádzkovateľ, sa mení pobyt spoločnosti Butterfly Destiny s.r.o. na Černotín 35, PSČ 334 01, Dnešice.

V článku 13. Reklamácia, odsek 4. sa mení telefónne číslo, na ktorom je možné sa informovať o priebehu vybavenia reklamácie a to na +420776598224.

V článku 14. Odstúpenie od zmluvy sa mení odsek 5, ktorého nové znenie je nasledujúce: Užívateľ, ktorý využíva predplatné služieb portálu, má právo kedykoľvek ukončiť svoj zmluvný vzťah s Prevádzkovateľom, a to písomným oznámením na email  V tomto oznámení uvedie registračný email s profilovou prezývkou, spôsob platby predplatného a informáciu, či chce zrušiť predplatné alebo tiež zmazať účet. Užívateľ môže tiež použiť formulár na odstúpenie od zmluvy TU. V takomto prípade Prevádzkovateľ najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa, keď mu bolo hore uvedené ukončenie účtu oznámené, ukončí predplatné a prípadne zmaže účet používateľa. Predplatné bude vždy ukončené k nasledujúcemu obnovovaciemu obdobiu a za prebiehajúce obdobie Vám nebude vrátená žiadna suma. Každý nárok na vrátenie prostriedkov bude posudzovaný individuálne. Pokiaľ bude tento nárok potvrdený, bude platba totožným spôsobom, akým bola od užívateľa prijatá, vrátená do 10 pracovných dní.

Záverom

Celé znenie nových obchodných podmienok si prosím prečítajte TU.

Nové obchodné podmienky, ktoré sme pre vás pripravili máte zo zákona právo pred plánovaným dátumom účinnosti (15. februára 2021) odmietnuť a teda odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Prevádzkovateľom. Výpovedná doba je 14 dní a začína plynúť deň nasledujúci po dni doručenia výpovede. Ak nové obchodné podmienky do uvedeného dátumu neodmietnete, budeme ich považovať za prijaté.

Ďakujeme, že ste s nami.

Tím spoznajmesa.sk

Zdieľajte tento článok na: