Domov

Zoznamovací dotazník

Fotozoznamka

Lifestyle magazín

Registrovať teraz

Voda: zdroj života

28.máj 2023
Voda: zdroj života

Bolo by krásne, keby nám z kohútikov našich drezov a umývadiel vytekala voda, ktorú skutočne môžeme piť. Ale nič nie je ideálne a preto ani voda v mnohých slovenských domácnostiach nie je bohužiaľ dostatočne kvalitná. Ak nemáte to šťastie a nevlastníte rodinný domček s vrtom na vodu, kde existuje možnosť kvalitu vody priamo kontrolovať a ovplyvňovať, nezúfajte. Existuje hneď niekoľko možností, ako sa postarať o to, aby ste vy aj členovia vašej rodiny mohli doma piť kvalitnejšiu vodu.

Voda, ktorá nám doma tečie z vodovodných kohútikov, je kvalifikovaná ako pitná. Iste, inak by sme ju predsa nemohli piť. V praxi to znamená, že voda je podrobovaná pravidelným rozborom a musí splniť konkrétne hodnoty, aby mohla byť označená za pitnú. Sú ale hodnoty jednotlivých látok, ktoré nesmú byť prekročené, aby voda bola ešte pitná, stanovené správne? Alebo označenie pitná voda znamená, že jej konzumácia nevyvolá v našom tele zdanlivo žiadnu negatívnu reakciu, ale z dlhodobého hľadiska môže nášmu organizmu škodiť? Toť otázka.

Pitná voda = zdravá voda?

Cesta kohútikovej vody začína pri jej zdroji. V Slovenskej republike ide z polovice o podzemné vody a z polovice druhej o povrchové zdroje. Voda ďalej prechádza procesom čistenia v úpravniach vody, kde sa používajú rôzne chemické látky ako je chlór, oxid chloričitý, chlórnan sodný, manganistan draselný alebo vápno. Potom sa voda dostáva až k nám domov a keď tečie kovovými trubkami, nabaľuje na seba ťažké kovy. Keď voda tečie pre zmenu plastovými rúrkami, môže dochádzať k vylučovaniu ďalších toxických látok, ktoré minimálne menia chuťové vlastnosti vody.

Môžeme samozrejme dať našu vodu na rozbor do laboratória, aby sme zistili jej presné zloženie. Cena základného rozboru sa pohybuje okolo 50 Eur. Skúsme však najskôr staviť na prirodzenú citlivosť nášho tela na nežiadúce látky. Prvým indikátorom kvality vody je jej chuť. Chuť vody by mala byť lahodná, mala by jemne štekliť naše chuťové poháriky. Keď sa týmito pocitmi necháme viesť, kvalitnú vodu spoznáme aj bez dôkladných vedeckých rozborov.

Ak sa nám to predsa len nedarí alebo svojmu úsudku z nejakého dôvodu nedôverujeme a potrebujeme pragmatickejší dôkaz, môžeme vykonať test. Nie je nič jednoduchšie ako natočiť pohár vody z kohútika a k tomu si pripraviť pohár vody z iného zdroja. Pre porovnanie môžeme použiť kupovanú balenú vodu, filtrovanú vodu z filtračnej kanvice alebo vodu zo studničky. Najskôr môžeme preskúmať vodu pohľadom. Mala by byť absolútne číra, nezakalená a bez zjavných nečistôt. Ak je voda zakalená do biela, jedná sa o obsiahnutý chlór, ktorý sa používa na čistenie vody. Po teste pohľadom môžeme pristúpiť k testu chuti. Ochutnajte vodu z jedného aj z druhého pohára a skúste popísať rozdiely, ktoré v chute cítite. Teraz už si iste dokážete odpovedať na otázku, či je vaša kohútiková voda dostatočne chutná na to, aby bola kvalitná.

Pitná voda z kohútika?

Fakty o pitnej vode

Prevádzkovatelia verejných vodovodov a studní majú zo zákona povinnosť sledovať kvalitu vody pravidelným zabezpečovaním rozborov tejto vody. Všetky laboratórne výsledky sú potom združované v jednotnom informačnom systéme, ktorý tvorí zdroj pre Správu o kvalite pitnej vody, ktorú každoročne vydáva Štátny zdravotný ústav.

V rokoch 2004 až 2015 dochádzalo z celorepublikového hľadiska k postupnému miernemu zlepšovaniu kvality pitnej vody. Tento trend sa však zastavil práve v roku 2015, kedy bolo namerané častejšie nedodržiavanie limitov ukazovateľov kvality pitnej vody, než v minulých rokoch. Vo vode bola nachádzaná najmä vyššia koncentrácia pesticídnych látok a ich metabolitov. Ďalšie ukazovatele, u ktorých bol najčastejšie prekročený hygienický limit, sú dusičnany, urán, ukazovatele pH, mangán a železo.

Ako si zaistiť kvalitnú vodu?

Ak ste dospeli k názoru, že voda, ktorú máte doma k dispozícii, nie je dobrá, máte hneď niekoľko možností, čo s tým robiť. Niekto bude najskôr na pochybách, či je naozaj nutné v tomto ohľade niečo podnikať a či tá jeho voda je naozaj tak zlá. Toto váhanie je pochopiteľné. Poďme si totiž priznať, že je pohodlné doma iba otočiť kohútikom a v rovnakom momente vodu skutočne mať. Ak sa predsa len rozhodnete pre zlepšenie kvality vašej domácej vody, vaše telo sa vám štedro odmení a ako bonus budete mať zo svojho konania skvelý pocit!

Filtre a filtračné kanvice

Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob, ako skvalitniť vašu domácu vodu, je zaobstarať si filtračnú kanvicu. Na trhu je už dnes k dispozícii celý rad značiek, ponúkajúci filtračné kanvice v rôznych prevedeniach, rozličných tvaroch aj všemožných farbách. Väčšina z nich funguje na princípe uhlíkových filtrov, ktoré sa vždy po nejakej dobe (cca 1 mesiac) vymieňajú. Filtrovanie odstraňuje z vody nežiadúce látky ako je chlór, niektoré pesticídy, ťažké kovy - olovo, meď, hliník a pod. Niektoré filtre takisto obohacujú filtrovanú vodu o minerálne látky ako je horčík alebo vápnik. Filtrovanie vody vo filtračných konviciach tiež napomáha znižovať tvrdosť vody, čo by inak zapríčinilo vznik vodného kameňa. Cena filtračnej kanvice sa pohybuje od 7 EUR do 35 EUR a cena jedného nového filtra je potom cca 4 EURA.

Filtračná kanvica na vodu

Pokročilejším riešením sú potom filtre, ktoré sa umiestnia priamo na kohútik a voda sa tak filtruje pri pretekaní. Filtrovaním sa z vody odstraňuje chlór, mechanické častice, kal, olovo, pesticídy alebo chemické rozpúšťadlá. Zároveň sa filtrovaním nestrácajú z vody minerálne látky pôvodne vo vode obsiahnuté. Aj v týchto filtroch je po nejakej dobe (cca 3 mesiace) nutné meniť filtračné vložky. Existujú tiež varianty vodných filtrov, ktoré sa inštalujú pod drez. Ak sa rozhodnete pre kúpu filtra na vodu, urobte si najskôr dôkladný prieskum možností. Niektoré zariadenia síce filtrujú vodu, ale pridávajú do nej navyše iné nežiadúce látky ako striebro a podobne.

Studničky a pramene

Okrem filtrovania vody na dennej báze môžeme, aspoň čas od času alebo najlepšie pravidelne, vyraziť načerpať živú vodu k prírodným zdrojom, akými sú studničky a pramene. Tie sa veľmi často nachádzajú v lesoch a na turistických trasách a preto ich návštevu môžete spojiť napríklad so sobotňajším rodinným výletom. Pri putovaní lesom príde voda zo studničky každému vhod. Skúste sa u nej na moment zastaviť, natočiť vodu do hrnčeka, visiaceho pravdepodobne hneď vedľa prameňa na klinci, a vychutnať si dúšok živej vody, pretekajúcej prírodou.

Záznamy obsahujú okrem presných súradníc a fotografií vodného zdroja, tiež ďalšie užitočné informácie. Môžete sa tu dozvedieť, či sa o zdroj niekto stará alebo aká je kvalita a chuť vody. U niektorých záznamov sú uvedené dokonca výsledky rozboru vody. Týmto spôsobom si môžete nájsť "tú svoju" studničku, ktorú budete možno pravidelne navštevovať a radovať sa z vody, ktorú vám poskytuje. Mnoho ľudí si takto v dnešnej dobe vozia prírodnú vodu vo fľašiach alebo kanistroch do svojich domovov, kde ju potom pijú s veľkou chuťou a vďačnosťou.

Studnička

O niektoré studničky sa starajú rôzne združenia, spolky, skupiny obyvateľov, ale napríklad aj neznámi dobrovoľníci. V rámci projektu Zachráňme studničky, ktorý beží už od roku 1999, môžu ľudia dobrovoľne prevziať patronát nad konkrétnov studničkov, ktorú napríklad objavili na svojich cestách prírodou a o ktorú sa očividne nikto nestará. Jedná sa hlavne o čistenie a úpravu okolia prameňa, rozbory vody alebo informačnú kampaň v okolí.

Mali by sme si uvedomiť, aké dôležité je chrániť a zachovávať prírodné zdroje vody, pretože voda je život a niet života bez vody! Odmenou nech nám je hlavne dobrý pocit z toho, že robíme niečo užitočné pre našu úžasnú planétu, pre jej nádhernú prírodu aj pre nás samotných.

Zdroje

Národný register prameňov a studničiek; Správa o kvalite pitnej vody v SR za rok 2015; VodaPitná.cz. Zdroj obrázkov: shutterstock.com.

[Mon]

Zdieľajte tento článok na: