Domov

Zoznamovací dotazník

Fotozoznamka

Lifestyle magazín

Registrovať teraz

Prales deťom: Česi a Slováci zachraňujú dažďový prales v Indonézii

10.január 2017
Prales deťom: Česi a Slováci zachraňujú dažďový prales v Indonézii

Česko-slovensko-indonézsky projekt Green Life, ktorého cieľom je ochrana dažďového pralesa a ohrozených druhov zvierat v ekosystéme Leuser na indonézskej Sumatre, ukazuje svojou úspešnosťou, akú obrovskú silu má rozhodnutie človeka niečo zmeniť. Na základe vlastného precitnutia a s vierou v zmenu, ktorá pramení z hĺbky duše.

Financovanie projektu Green Life zaisťuje spolok Prales deťom, ktorý vznikol v roku 2009 a ktorého hlavnými predstaviteľmi sú bývalý profesionálny potápač Milan Jeglík a jeho životná partnerka Zuzana Koloušková. Ide o neziskovú, mimovládnu a nehumanitárnu organizáciu, ktorá nepoberá žiadne systémové dotácie či granty a všetku svoju činnosť financuje z dobrovoľných príspevkov ľudí, partnerských firiem a eticky kontrolovaných sponzorských darov. Žiadny z členov spolku Prales deťom, ani jeho predseda, nepoberá žiadne finančné ohodnotenie, všetci pracujú dobrovoľne v prospech prírody a zvierat. Od septembra 2017 vznikla pobočka spolku Prales deťom aj na Slovensku.

Spolok Prales deťom, prostredníctvom projektu Green Life, predstavuje etickú cestu za obranou tej najzákladnejšej hodnoty, ktorou je život. Život všetkých živočíšnych druhov, etický ľudský život a s tým spojená ochrana divokej prírody. Medzi základné body etického kódexu projektu Green Life patrí:

  • rešpektovanie prírodných zákonov a pokora k zvieratám;
  • rešpektovanie slobody všetkých živých bytostí bez ohľadu na živočíšny druh;
  • rešpektovanie faktu, že všetci sme súčasťou prírody a vesmíru a nemáme akékoľvek právo nadradenosti nad iným živočíšnym alebo rastlinným druhom;
  • odmietanie akejkoľvek spolupráce a komunikácie s ľuďmi zapojenými do trofejových lovov, veľkochovov hospodárskych zvierat, systémové neetické vedy, obchodovanie s tropickým drevom, obchodovanie so zvieratami, systémového chovateľstva divokých druhov zvierat, ZOO, cirkusov;
  • vyhýbanie sa výrobkom z palmového oleja;
  • návrat k životu ľudí, prírody a zvierat v spoločnej harmónii.

Programy projektu Green Life

Ako už bolo spomenuté, cieľom projektu Green Life je ochrana tropického dažďového pralesa a ohrozených druhov zvierat na Sumatre v Indonézii. Projekt sa zameriava na organizáciu protipytláckých aktivít, čím zaisťuje ochranu prirodzených teritórií kriticky ohrozených druhov zvierat ako sú tigre, orangutany, nosorožce a slony.

Medzi programy projektu Green Life patrí budovanie súkromnej ​​pralesnej rezervácie Green Life, organizácia protipytliactkej hliadky s názvom Tigrie komando a výchovne vzdelávacia činnosť v novovybudovanom pralesnom informačnom centre Tigrí dom.

Rezervácia Green Life

Súčasná situácia ohrozenia dažďových pralesov na našej planéte je veľmi kritická. Rok čo rok mizne v dôsledku úmyselne založených požiarov veľká plocha dažďových pralesov, vrátane oblastí národných parkov. A tak nížiny, ktoré predtým bývali krásnym tropickým dažďovým pralesom a obrovskou studnicou biodiverzity (druhovej rozmanitosti), sú dnes totálne devastované. Za mnohými z týchto požiarov stojí zámer tvoriť plantáže na pestovanie palmy olejnej, na ktorej v súčasnosti čiastočne stojí indonézska ekonomika. Nejedná sa však len o plantáže palmy olejnej, ale tiež napríklad eukalyptu pre výrobu papiera.

Desivo katastrofický bol požiar v roku 2015 v centrálnej Sumatre, ktorý bol založený v júni a prestal horieť až v decembri. Za toto obdobie vyhorel 1 milión hektárov pralesa, zomrelo na 150 tisíc ľudí v dôsledku respiračných ochorení a bolo zahubené obrovské množstvo pralesných zvierat. Uvádza sa, že v priebehu požiaru na Sumatre v roku 2015 sa dostalo do ovzdušia toľko emisií a oxidu uhličitého, koľko vyprodukuje ekonomika Spojených Štátov a Nemecka spoločne za celý rok.

Projekt Green Life, sa prostredníctvom budovania súkromnej ​​rezervácie Green Life na hraniciach národného parku (NP) Gunung Leuser, zameriava na prevenciu podobných katastrof. Rezervácia Green Life postupne vytvára ochranné pásmo vykupováním pozemkov od miestnych vlastníkov a stráži tak hranice NP pred pytliactvom, ilegálnym drevorubačstvom, požiarmi a ďalšími ilegálnymi aktivitami.

Mapa s vyznačením rezervácie Green Life

V súčasnosti má táto súkromná rezervácia rozlohu 85,5 hektárov a na jej území sú postavené dva pralesné tábory, ktoré fungujú ako zázemie pre dobrovoľníkov na stráženie. Cieľom projektu je rozšíriť plochu rezervácie na veľkosť 400 - 700 hektárov. Projekt tiež upozorňuje na dôležitosť vzniku súkromných rezervácií, ktoré dokážu chrániť svoje územie lepšie ako štátne parky a ide tak príkladom ďalším prípadne novo vznikajúcim projektom podobného zamerania.

Na projekte Green Life spolupracuje, spolu s českým spolkom Prales deťom, tiež indonézska nezisková organizácia, ktorej predseda Ali Rusli má plnú zodpovednosť práve za prevádzku a stráženie rezervácie Green Life. Rezervácia taktiež zamestnáva jedného českého správcu.

Protipytliacka hliadka

Protipytliactka hliadka na ochranu tigrov sumaterských a ďalších ohrozených druhov zvierat s názvom Tigrie komando, operuje v rezervácii Green Life 16 dní v mesiaci. Hliadku tvoria 4 indonézski muži a jeden Čech, ktorí sú vybavení kvalitnou výstrojou a sú pravidelne preškoľovaní. Hlavnou náplňou činnosti Tigrieho komanda je strážnie a hliadková činnosť v rezervácii Green Life a v NP Gunung Leuser, vrátane ničenia pytláckých pascí, narušovanie pytláckej činnosti, zhromažďovanie dôkazov o tejto činnosti, zatýkanie pytliakov v NP a monitorovanie zvierat na území NP pomocou fotopascí.

Tigrí dom

Od januára roku 2016 funguje na severnej Sumatre výchovno vzdelávacie a informačné centrum Tigrí dom, ktoré slúži zároveň ako základňa protipytliactkej hliadky. V tigrovom dome sa uskutočňuje výchovno vzdelávací program pre miestne deti a mládež pod vedením indonézskej učiteľky a dobrovoľníkov. Program sa zaoberá výchovou a vzdelávaním detí ku vzťahu k prírode a zvieratám, výučbou angličtiny a tiež zapájaním detí do čistenia prírody od plastových odpadkov.

Tigrí dom spolupracuje s indonézskou študentskou organizáciou na ochranu prírody, zaoberá sa osvetou, spojenou s ochranou tigrov sumaterských a ďalších ohrozených druhov zvierat v ekosystéme Leuser a sú tu tiež kancelárie indonézskej i českej neziskovej organizácie, podieľajúcej sa na projekte Green Life.

Fauna v rezervácie Green Life

Ako môžem projekt Green Life podporiť?

Existuje hneď niekoľko možností, ako tento úžasný a poctivý projekt podporiť. Všetky informácie nájdete prehľadne na webových stránkach www.pralesdetem.cz. Je možné si predplatiť časopis Green Life, kúpiť si originálne tričko, odznak alebo stolový kalendár s krásnymi fotografiami z indonézskej Sumatry. Môžete si tiež vybrať konkrétny program projektu Green Life a podporiť priamo napríklad Tigriu hliadku alebo nový monitorovací program Oko tigra (kúpa fotopascí), zachrániť svoj ár dažďového pralesa alebo ísť v rámci dobrovoľníckeho programu priamo do rezervácie Green Life v Indonézii a podieľať sa tu aktívne na ochrane tropického dažďového pralesa.

Zachráň prales

Každý človek môže zachrániť svoj kúsok dažďového pralesa a tým pomôcť rozšíriť súkromnú pralesnú rezerváciu Green Life. Každý zachránený kus pralesa je opatrený certifikátom, ktorý dostane jeho záchranca poštou. Úrovní je hneď niekoľko, môžete zachrániť:

  • 10 m2 pralesa (denne kyslík pre 90 bytostí) za 4 Eurá,
  • 100 m2 = 1 ár pralesa (denne kyslík pre 900 bytostí) za 33 Eur,
  • 1 000 m2 = 10 árov pralesa (denne kyslík pre 9 000 bytostí) za 333 Eur,
  • 10 000 m2 = 1 hektár pralesa (denne kyslík pre 90 000 bytostí) za 3 330 Eur.

Certifikát o kúpe pozemku v rezervácii Green Life na Sumatre

Dobrovoľnícky program

Spolok Prales deťom vytvoril unikátny dobrovoľnícky program, v rámci ktorého sa každý môže zapojiť do ochrany tropického dažďového pralesa priamo v rezervácii Green Life na indonézskej Sumatre. V rámci 21-dňového pobytu sa dobrovoľníci zapoja do monitorovania zvierat pomocou fotopascí, strážnej činnosti, pracovnej činnosti v táboroch, čistenia chodníkov a hraníc NP Gunung Leuser a rezervácie Green Life, Tigria hliadka, asistencia na vzdelávacích programoch pre deti a mládež v tigrovom dome a ďalších činností . Zároveň tu má dobrovoľník jedinečnú možnosť lepšie spoznať a pochopiť dažďový prales.

Na tomto úspešnom projekte je vidieť, ako potrebné je otvoriť naše vnímanie aj za hranice nášho štátu alebo Európy. Prestať sa pozerať len dopredu, rozhliadnuť sa okolo a nezatvárať oči pred tým, čo sa deje na druhej strane zemegule s pocitom, že sa nás to netýka, že je to ďaleko. Na celom svete už zostávajú iba tri veľké tropické dažďové pralesy, vďaka ktorým tu všetci môžeme byť. Vedľa najrozsiahlejšej juhoamerickej Amazónie a africkej Konžskej panvy sú to práve dažďové pralesy Indonézie. Všetci máme možnosť, rozhodnúť sa správne.

Zdroje:

Oficiálne webové stránky Prales deťom a záznam besedy Duša K s Milanom Jeglíkem z 8. 12. 2016. Zdroj obrázkov: oficiálne webové stránky Prales deťom a shutterstock.com.

[Mon]

Zdieľajte tento článok na: