Prales deťom: Česi zachraňujú dažďový prales v Indonézii | Spoznajme sa

Domov

Registrovať teraz

Zoznamovací dotazník

Lifestyle magazín

Podpora

Všetky články Všetko o zoznamovaní Zdravie a krása Voľný čas Recenzie

Prales deťom: Česi zachraňujú dažďový prales v Indonézii

10.január 2017
Prales deťom: Česi zachraňujú dažďový prales v Indonézii

Česko-indonézsky projekt Green Life, ktorého cieľom je ochrana dažďového pralesa a ohrozených druhov zvierat v ekosystéme Leuser na indonézskej Sumatre, ukazuje svojou úspešnosťou, akú obrovskú silu má rozhodnutie človeka niečo zmeniť. Na základe vlastného precitnutia a s vierou v zmenu, ktorá pramení z hĺbky duše.

Financovanie projektu Green Life zaisťuje spolok Prales deťom, ktorý vznikol v roku 2009 a ktorého hlavnými predstaviteľmi sú bývalý profesionálny potápač Milan Jeglík a jeho životná partnerka Zuzana Koloušková. Ide o neziskovú, mimovládnu a nehumanitárnu organizáciu, ktorá nepoberá žiadne systémové dotácie či granty a všetku svoju činnosť financuje z dobrovoľných príspevkov ľudí, partnerských firiem a eticky kontrolovaných sponzorských darov. Žiadny z členov spolku Prales deťom, ani jeho predseda, nepoberá žiadne finančné ohodnotenie, všetci pracujú dobrovoľne v prospech prírody a zvierat.

Spolok Prales deťom, prostredníctvom projektu Green Life, predstavuje etickú cestu za obranou tej najzákladnejšej hodnoty, ktorou je život. Život všetkých živočíšnych druhov, etický ľudský život a s tým spojená ochrana divokej prírody. Medzi základné body etického kódexu projektu Green Life patrí:

  • rešpektovanie prírodných zákonov a pokora k zvieratám;
  • rešpektovanie slobody všetkých živých bytostí bez ohľadu na živočíšny druh;
  • rešpektovanie faktu, že všetci sme súčasťou prírody a vesmíru a nemáme akékoľvek právo nadradenosti nad iným živočíšnym alebo rastlinným druhom;
  • odmietanie akejkoľvek spolupráce a komunikácie s ľuďmi zapojenými do trofejových lovov, veľkochovov hospodárskych zvierat, systémové neetické vedy, obchodovanie s tropickým drevom, obchodovanie so zvieratami, systémového chovateľstva divokých druhov zvierat, ZOO, cirkusov;
  • vyhýbanie sa výrobkom z palmového oleja;
  • návrat k životu ľudí, prírody a zvierat v spoločnej harmónii.

Programy projektu Green Life

Ako už bolo spomenuté, cieľom projektu Green Life je ochrana tropického dažďového pralesa a ohrozených druhov zvierat na Sumatre v Indonézii. Projekt sa zameriava na organizáciu protipytláckých aktivít, čím zaisťuje ochranu prirodzených teritórií kriticky ohrozených druhov zvierat ako sú tigre, orangutany, nosorožce a slony.

Medzi programy projektu Green Life patrí budovanie súkromnej ​​pralesnej rezervácie Green Life, organizácia protipytliactkej hliadky s názvom Tigrie komando a výchovne vzdelávacia činnosť v novovybudovanom pralesnom informačnom centre Tigrí dom.

Rezervácia Green Life

Súčasná situácia ohrozenia dažďových pralesov na našej planéte je veľmi kritická. Rok čo rok mizne v dôsledku úmyselne založených požiarov veľká plocha dažďových pralesov, vrátane oblastí národných parkov. A tak nížiny, ktoré predtým bývali krásnym tropickým dažďovým pralesom a obrovskou studnicou biodiverzity (druhovej rozmanitosti), sú dnes totálne devastované. Za mnohými z týchto požiarov stojí zámer tvoriť plantáže na pestovanie palmy olejnej, na ktorej v súčasnosti čiastočne stojí indonézska ekonomika. Nejedná sa však len o plantáže palmy olejnej, ale tiež napríklad eukalyptu pre výrobu papiera.

Desivo katastrofický bol požiar v roku 2015 v centrálnej Sumatre, ktorý bol založený v júni a prestal horieť až v decembri. Za toto obdobie vyhorel 1 milión hektárov pralesa, zomrelo na 150 tisíc ľudí v dôsledku respiračných ochorení a bolo zahubené obrovské množstvo pralesných zvierat. Uvádza sa, že v priebehu požiaru na Sumatre v roku 2015 sa dostalo do ovzdušia toľko emisií a oxidu uhličitého, koľko vyprodukuje ekonomika Spojených Štátov a Nemecka spoločne za celý rok.

Projekt Green Life, sa prostredníctvom budovania súkromnej ​​rezervácie Green Life na hraniciach národného parku (NP) Gunung Leuser, zameriava na prevenciu podobných katastrof. Rezervácia Green Life postupne vytvára ochranné pásmo vykupováním pozemkov od miestnych vlastníkov a stráži tak hranice NP pred pytliactvom, ilegálnym drevorubačstvom, požiarmi a ďalšími ilegálnymi aktivitami.

Mapa s vyznačením rezervácie Green Life

V súčasnosti má táto súkromná rezervácia rozlohu 85,5 hektárov a na jej území sú postavené dva pralesné tábory, ktoré fungujú ako zázemie pre dobrovoľníkov na stráženie. Cieľom projektu je rozšíriť plochu rezervácie na veľkosť 400 - 700 hektárov. Projekt tiež upozorňuje na dôležitosť vzniku súkromných rezervácií, ktoré dokážu chrániť svoje územie lepšie ako štátne parky a ide tak príkladom ďalším prípadne novo vznikajúcim projektom podobného zamerania.

Na projekte Green Life spolupracuje, spolu s českým spolkom Prales deťom, tiež indonézska nezisková organizácia, ktorej predseda Ali Rusli má plnú zodpovednosť práve za prevádzku a stráženie rezervácie Green Life. Rezervácia taktiež zamestnáva jedného českého správcu.

Protipytliacka hliadka

Protipytliactka hliadka na ochranu tigrov sumaterských a ďalších ohrozených druhov zvierat s názvom Tigrie komando, operuje v rezervácii Green Life 16 dní v mesiaci. Hliadku tvoria 4 indonézski muži a jeden Čech, ktorí sú vybavení kvalitnou výstrojou a sú pravidelne preškoľovaní. Hlavnou náplňou činnosti Tigrieho komanda je strážnie a hliadková činnosť v rezervácii Green Life a v NP Gunung Leuser, vrátane ničenia pytláckých pascí, narušovanie pytláckej činnosti, zhromažďovanie dôkazov o tejto činnosti, zatýkanie pytliakov v NP a monitorovanie zvierat na území NP pomocou fotopascí.

Tigrí dom

Od januára roku 2016 funguje na severnej Sumatre výchovno vzdelávacie a informačné centrum Tigrí dom, ktoré slúži zároveň ako základňa protipytliactkej hliadky. V tigrovom dome sa uskutočňuje výchovno vzdelávací program pre miestne deti a mládež pod vedením indonézskej učiteľky a dobrovoľníkov. Program sa zaoberá výchovou a vzdelávaním detí ku vzťahu k prírode a zvieratám, výučbou angličtiny a tiež zapájaním detí do čistenia prírody od plastových odpadkov.

Tigrí dom spolupracuje s indonézskou študentskou organizáciou na ochranu prírody, zaoberá sa osvetou, spojenou s ochranou tigrov sumaterských a ďalších ohrozených druhov zvierat v ekosystéme Leuser a sú tu tiež kancelárie indonézskej i českej neziskovej organizácie, podieľajúcej sa na projekte Green Life.

Fauna v rezervácie Green Life

Ako môžem projekt Green Life podporiť?

Existuje hneď niekoľko možností, ako tento úžasný a poctivý projekt podporiť. Všetky informácie nájdete prehľadne na webových stránkach www.pralesdetem.cz. Je možné si predplatiť časopis Green Life, kúpiť si originálne tričko, odznak alebo stolový kalendár s krásnymi fotografiami z indonézskej Sumatry. Môžete si tiež vybrať konkrétny program projektu Green Life a podporiť priamo napríklad Tigriu hliadku alebo nový monitorovací program Oko tigra (kúpa fotopascí), zachrániť svoj ár dažďového pralesa alebo ísť v rámci dobrovoľníckeho programu priamo do rezervácie Green Life v Indonézii a podieľať sa tu aktívne na ochrane tropického dažďového pralesa.

Zachráň prales

Každý človek môže zachrániť svoj kúsok dažďového pralesa a tým pomôcť rozšíriť súkromnú pralesnú rezerváciu Green Life. Každý zachránený kus pralesa je opatrený certifikátom, ktorý dostane jeho záchranca poštou. Úrovní je hneď niekoľko, môžete zachrániť:

  • 10 m2 pralesa (denne kyslík pre 90 bytostí) za 4 Eurá,
  • 100 m2 = 1 ár pralesa (denne kyslík pre 900 bytostí) za 33 Eur,
  • 1 000 m2 = 10 árov pralesa (denne kyslík pre 9 000 bytostí) za 333 Eur,
  • 10 000 m2 = 1 hektár pralesa (denne kyslík pre 90 000 bytostí) za 3 330 Eur.

Certifikát o kúpe pozemku v rezervácii Green Life na Sumatre

Dobrovoľnícky program

Spolok Prales deťom vytvoril unikátny dobrovoľnícky program, v rámci ktorého sa každý môže zapojiť do ochrany tropického dažďového pralesa priamo v rezervácii Green Life na indonézskej Sumatre. V rámci 21-dňového pobytu sa dobrovoľníci zapoja do monitorovania zvierat pomocou fotopascí, strážnej činnosti, pracovnej činnosti v táboroch, čistenia chodníkov a hraníc NP Gunung Leuser a rezervácie Green Life, Tigria hliadka, asistencia na vzdelávacích programoch pre deti a mládež v tigrovom dome a ďalších činností . Zároveň tu má dobrovoľník jedinečnú možnosť lepšie spoznať a pochopiť dažďový prales.

Na tomto úspešnom projekte je vidieť, ako potrebné je otvoriť naše vnímanie aj za hranice nášho štátu alebo Európy. Prestať sa pozerať len dopredu, rozhliadnuť sa okolo a nezatvárať oči pred tým, čo sa deje na druhej strane zemegule s pocitom, že sa nás to netýka, že je to ďaleko. Na celom svete už zostávajú iba tri veľké tropické dažďové pralesy, vďaka ktorým tu všetci môžeme byť. Vedľa najrozsiahlejšej juhoamerickej Amazónie a africkej Konžskej panvy sú to práve dažďové pralesy Indonézie. Všetci máme možnosť, rozhodnúť sa správne.

Zdroje:

Oficiálne webové stránky Prales deťom a záznam besedy Duša K s Milanom Jeglíkem z 8. 12. 2016. Zdroj obrázkov: oficiálne webové stránky Prales deťom a shutterstock.com.

[Mon]

Zdieľajte tento článok na: