Domov

Zoznamovací dotazník

Fotozoznamka

Lifestyle magazín

Registrovať teraz

Orientácia nazývaná pansexualita

15.august 2018
Orientácia nazývaná pansexualita

Počuli ste niekedy o termíne pansexualita? Pansexualita je slovo, ktorého popularita v posledných rokoch vzrástla, predovšetkým ako spôsob, ako lepšie identifikovať svoju sexuálnu identitu. Pokúsime sa vám ho objasniť.

Samozrejme, sexualita sa líši od človeka k človeku, takže tieto definície nie sú v žiadnom prípade postavené na pevných základoch. Najdôležitejšie je to, čo človek znamená, keď už sa uchyľuje k nejakému svojmu označenie a statusu. On sám musí mať jasno a byť presvedčený sám o sebe a o svojej orientácii.

Čo je to bisexualita?

Tradične veľa ľudí rozumie pod pojmom bisexuálne to, že je niekto priťahovaný k mužom a ženám. Bisexualita je definovaná ako príťažlivosť k ľuďom, ktorí majú rovnaké pohlavie a ľudia iného pohlavia, než je to vaše. Sú to ľudia, ktorí majú radi obe pohlavia rovnako a nerobia medzi nimi skoro žiadne rozdiely. Bisexuálni ľudia sú priťahovaní ako k mužom, tak k ženám, a sú schopní sa zapojiť do zmyslových vzťahov s oboma pohlaviami. Napriek tomu, že sú schopní vytvárať zmysluplné a trvalé vzťahy s oboma pohlaviami, môžu bisexuálni jedinci v malom či veľkom rozsahu uprednostňovať jedno pohlavie pred druhým.

Čo je pansexualita?

Pansexualita znamená príťažlivosť pre ľudí bez ohľadu na ich pohlavie. Ich typ príťažlivosti všeobecne nezahŕňa niečije pohlavia. Pansexuálna osoba môže byť priťahovaná svojim vlastným pohlavím, rovnako ako inými pohlaviami. Avšak pohlavia niekoho nie je podmienkou alebo rozhodujúcim faktorom preto, aby niekoho chceli, aby sa s vami stretli alebo zdieľali spoločnú posteľ. Pansexuál je niekto, kto je priťahovaný k ľuďom bez ohľadu na pohlavie alebo čisto len intímnosti. To je ale veľmi irelevantné. Či sa človek rozhodne identifikovať ako pansexuální má veľa spoločného s tým, ako pohľad na pohlavnú identitu vidí. Identifikovať sa ako pansexuální znamená, že pohlavie nemá úlohu v sexualite tejto osoby a nedáva prednosť voči jednému pohlavia nad druhým. V gréčtine "pán" znamená "všetko", a preto môže byť výraz "pansexuál" chápaný ako sexuálna identita používaná na opis toho, že je priťahovaná k ľuďom všetkých pohlaví, všetkých mužov a žien. Patria sem napríklad aj transsexuáli.

Ako sa líši od bisexuality?

Kľúčový rozdiel je v terminológii, keďže predpona bi v slove bisexuálna sa vzťahuje na dve, zatiaľ čo predpona pán v slove pansexualita, môže zahŕňať celý rad rodových výrazov a sexuality. Hoci sa niektorí rozhodnú zmeniť sexuálnu identitu podľa pohlavia, ku ktorému sa ich partner priklonil, stále viac sa rozhodne rovno označiť ako pansexuální alebo niektorú inú z ďalších identít. Na prvý pohľad sa oba pojmy môžu zdať takmer totožné a sú do značnej miery tak nejako trochu podobné. Niektorí ľudia však vyberajú výraz a označenie pansexuál, aby zdôraznili, že môžu byť priťahovaní všetkými ľuďmi bez ohľadu na pohlavie. A niektorí vidia označenie bisexuál ako znamenie, že môžu byť priťahovaní k rôznym pohlaviam, ale nie nevyhnutne ku všetkým.

Orientácia nazávaná pansexualita

Rozdiely medzi bisexualitou a pansexualitou

  • Rozdielom je to, čo vytyčuje hranicu medzi pansexualitou a bisexualitou. Ľudia, ktorí sa sami označujú ako pansexuální, to robia s úmyslom vyjadriť, že sú schopní byť priťahovaní a oni sami priťahujú rôzne pohlavia s rôznou sexuálnou identitou, či už spadajú do sexuality bi alebo nie.
  • Pri definovaní bisexuálnej a pansexuálnej orientácii dochádza k určitému prekrývaniu. Vo väčšine prípadov je bisexualitu považovať rovnako ako pansexualitu. Existujú však významné rozdiely medzi týmito dvoma identitami.
  • Rozdiely medzi týmito dvoma sexuálnymi identitami sú podložené skutočnosťou, že niektorí ľudia, ktorí sa považujú za pansexuálnych, sa zo svojho vlastného pohodlia považujú radšej len za bisexuálnych, lebo je to viac známa sexuálna identita a status. Niektorí ľudia, ktorí sa považujú za bisexuálnych, môžu byť prístupní pre zoznamovanie s niekým, kto nie je len bi. Jednoduché priťahovanie oboch biologických pohlaví neznamená, že sa človek považuje za bisexuálneho.

Kedy sa termín pansexualita stal populárnym?

Pojem pansexuál je populárne už nejaký čas, ale najviac vyhľadávaný bol tento pojem v roku 2015 a mohla za to tak trochu speváčka a herečka Miley Cyrus, ktorá tento rok poskytla na túto tému rozhovor pre jeden známy časopis. Celebrity a aktivisti pomáhajú predstaviť myšlienku pansexuality a to pomáha vzdelávať druhých. Existuje len veľmi málo organizácií, ktoré sú zamerané výlučne na tie, ktoré sa identifikujú ako pansexuální.

Bisexualita aj pansexualita má svoju vlajku

Každá komunita je reprezentovaná svojou vlastnou vlajkou, sadou farieb a všeobecnými ideológiami. Aké sú medzi nimi rozdiely? Pansexuální vlajka je prúžkovaná ružovou, modrou a zlatou farbou, ktorá reprezentuje ženské pohlavie, mužské pohlavie a potom tiež tretie pohlavie. Tretie pohlavia zahŕňa tie, ktoré sú napríklad intersexuálne, transsexuálne a iné, ktorí sa identifikujú ako odlišné pohlavie. Bisexuálna vlajka je tiež prúžkovaná, ale farbami ako je kráľovská modrá, purpurová a levanduľová. Predstavuje rovnaké pohlavie, opačné pohlavie a potom samozrejme príťažlivosť oboch pohlaví. Každá vlajka znázorňuje tie hlavné ideológie, ktoré sú základom bisexuálnych a pansexuálnych identít. Bisexualita naznačuje schopnosť sexuálne priťahovať a angažovať sa v romantických vzťahoch s oboma pohlaviami a pansexualita naznačuje schopnosť mať romantický vzťah s rôznymi ľuďmi rôznych pohlaví a rôzne sexuality.

Údajne je lepšie označiť sa prípadne za pansexuala než za bisexuála. Samozrejme veľa závisí aj na situáciu a možno je to tiež spôsobené tým, že tento termín "pansexualita" nie je zas tak veľmi rozšírený, na rozdiel od označenia bisexuál. Nech už sa ale ktokoľvek označí za kohokoľvek, mal by si byť svojou orientáciou naozaj istý a byť o tom naozaj presvedčený. Robiť niečo len z hľadiska módnosti alebo zaujímavosti nemá absolútne žiadny význam. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že sú pansexuální, kým im to niekto nepovie. A mnoho ľudí si to ani potom neprizná, pretože sa budú báť reakcie okolia a rodiny.

Predtým bol aj obrovský problém priznať, že je niekto homosexuálny, veľa ľudí staršej generácie bola presvedčená, že sa jedná o chorobu. V dnešnej dobe už je spoločnosť k homosexuálnym párom tolerantnejší. Síce nie vo všetkých štátoch sveta, ale v množstve sa dá uzavrieť aj tzv. registrované partnerstvo a dokonca si tento pár môže zaobstarať aj dieťa od náhradnej matky. Nemalo by byť dôležité, akú máte sexuálnu identitu alebo status, ale mali by ste byť šťastní. Žijete len raz a nemá zmysel celý život prežiť v lži a bez partnera. Nikto nechce byť sám, a preto neváhajte a zoznámte sa. Nikdy neviete, kde na vás ten pravý partner čaká. Choďte svojmu šťastiu naproti a skúste vedecký zoznamovací dotazník alebo partnerskú zhodu podľa zverokruhu.

[kač]

Zdieľajte tento článok na: