Domov

Zoznamovací dotazník

Fotozoznamka

Lifestyle magazín

Registrovať teraz

Magická moc splnu

18.november 2016
Magická moc splnu

V pondelok sme mali jedinečnú možnosť pozorovať taký spln, aký väčšina z nás ešte nevidela a už zrejme ani neuvidí. Išlo totiž o najväčší a najjasnejší spln od roku 1948, kedy sa Mesiac priblížil k Zemi zatiaľ na najmenšiu vzdialenosť. Berme preto tento úkaz ako impulz a poďme sa o mocnom splne dozvedieť viac.

Mesiac ako taký už odpradávna pôsobil na človeka magickým dojmom. Ľudia už v dávnych dobách verili, že Mesiac veľkou mierou ovplyvňuje život na Zemi a preto ho tiež uctievali ako božstvo. Bolo pre nich fascinujúce, že Mesiac v pravidelných cykloch mení svoj vzhľad. Vďaka tejto pravidelnosti bol Mesiac jednou z prvých pomôcok pre meranie času. Ľudia pozorovali, ako jednotlivé fázy Mesiaca pôsobia na prírodu, na správanie zvierat, na more a oceány alebo na rytmus dažďov.

Mesiac z pohľadu astronómie

Do dnešnej doby sa získalo mnoho informácií o Mesiaci, bol zmapovaný vesmírnymi sondami a na jeho povrchu pristála nejedna expedícia. Vieme, že Mesiac je v podstate malý skalnatý svet v tvare, ktorý sa približuje sa guli. Vzhľadom k svojej malej veľkosti a nízkej hmotnosti nemá atmosféru. Hoci nám Mesiac pripadá pri pohľade zo Zeme veľký, v skutočnosti je veľmi malý. V porovnaní so Zemou je Mesiac približne päťdesiatkrát menší a osemdesiatkrát ľahší.

Astronaut na Mesiaci

Mesiac, rovnako ako ďalšie telesá vo vesmíre, rotuje okolo svojej osi. Zároveň tiež obieha okolo planéty Zem, ktorá je od neho vzdialená v priemere 384 400 km. Pohyby Mesiaca vo vesmíre sú veľmi komplikované a sú ovládané gravitačnou silou Zeme, Slnka a ďalšími planétami.

Ak večer pozorujeme oblohu, môžeme si všimnúť, že miesto na horizonte, kde Mesiac vychádza a zapadá, sa postupne posúva. Mení sa tiež doba východu a západu Mesiaca - každý deň vyjde približne o 53 minút neskôr. Tieto postupné zmeny sa dejú práve preto, že Mesiac obieha okolo Zeme. Je to podobné ako so Slnkom v rámci ročných období, kedy sa miesto a čas východu a západu Slnka tiež posúva. Len s tým rozdielom, že Slnko dovŕši jednu osciláciu vzhľadom k východnému bodu za jeden rok a Mesiac za jeden mesiac.

Fázy mesiaca

Mesiac nesvieti, jeho povrch odráža slnečné lúče, ktoré dopadajú vždy na horizont jeho pólov. Mesiac sa otočí okolo svojej osi za rovnakú dobu, za ktorú tiež obehne okolo Zeme, a preto vidíme zo Zeme iba jednu a vždy rovnakú polovicu Mesiaca (presnejšie 58% jeho povrchu). Cez deň Mesiac nevidíme, pretože nám ukazuje svoju neosvetlenou stranou. Ako sa postupne mení postavenie Mesiaca voči Slnku a Zemi, mení sa aj veľkosť osvetlenej časti Mesiaca, ktorú môžeme pozorovať a tak vznikajú rôzne podoby Mesiaca, ktoré nazývame fázy.

Fázy Mesiaca

Doba, za ktorú prejde jeden cyklus Mesiaca, sa nazýva lunácia a trvá vždy 29 dní 12 hodín 44 minút a 3 sekundy. Každý večer nám Mesiac odhalí ďalší kosáčik a tento nárast u rovníka je približne 350 km. Vďaka svojim striedajúcim sa podobám, bol Mesiac považovaný za symbol protikladných javov. Spln znázorňoval blahosklonnosť a nov naproti tomu tmu. Hlavné fázy Mesiaca sú:

  • Novolunie (nov) - Slnko, Mesiac i Zem stojí v jednej priamke (v tomto poradí), čas východu a západu Slnka a Mesiaca sú zhodné a preto Mesiac nesvieti a nie je vidieť.
  • Prvá osmina - je osvietený úzky kosáčik Mesiaca, viditeľný asi 36 h po nove.
  • Prvá štvrť - Mesiac vychádza asi 2 hodiny po západe Slnka a je vidieť štvrtina jeho povrchu (polovica privrátenej strany).
  • Tretia osmina - Mesiac stále dorastá a sú viditeľné tri štvrtiny jeho privrátenej strany.
  • Spln - Slnko, Zem a Mesiac stojí v jednej priamke (v tomto poradí), Mesiac vychádza pri západe Slnka a preto je celá jeho zdanlivá strana osvietená.
  • Piata osmina - Mesiac postupne ubúda a sú viditeľné tri štvrtiny obráteného povrchu.
  • Posledná štvrť - Mesiac vychádza približne o polnoci a my vidíme jednu štvrtinu jeho povrchu (polovicu pozorovateľnej strany).
  • Siedma osmina - Mesiac vychádza veľmi neskoro a je viditeľný posledný tenký kosáčik.

Mesiac spolu so Slnkom a Zemou majú vplyv na príliv a odliv. Tieto pohyby morí a oceánov sú vyvolavané jednak gravitačnou príťažlivosťou Mesiaca a Slnka a zároveň rotáciou sústavy Zem-Mesiac. Za splnu a novu prichádza najvyšší príliv, zatiaľ čo v prvej alebo poslednej štvrti najnižší. Morským a oceánskym prílivom a odlivom sú potom ovplyvňované svetadiely, atmosféra alebo sám Mesiac. Spôsobili napríklad trvalú deformáciu mesačnej kôry a posun ťažiska Mesiaca smerom k Zemi.

Spln

Už sme spomenuli, že Mesiac ovplyvňuje prírodu. Mesačné fázy veľmi silno pôsobia tiež na tok vesmírnej energie. Mesiac je spolu so Slnkom najväčšou vesmírnu silou, ktorá ovplyvňuje našu Zem. Kým Slnko predstavuje vedomie a jeho vyžarovanie je stabilné a nemenné, Mesiac symbolizuje emócie. Pôsobenie Mesiaca je vďaka jeho striedajúcim sa fázam premenlivé, ale o to silnejšie.

Obzvlášť fáza splnu je veľmi mocná. Najsilnejšie vyžarovanie Mesiaca v čase splnu dokáže rozbúriť takú masu ako je oceán, ktorý je normálne vo svojich hlbinách veľmi pokojný a nehybný. To je tiež dôvod, prečo je oceán považovaný za symbol vnútorného mieru. Keď si teda predstavíme, čo je spln schopný urobiť s oceánom a aplikujeme si tento fakt k symbolike vnútorného mieru, je nám jasné aký vplyv môže mať táto mesačné fázy na nás.

Spln

Ako už bolo povedané, symbol Mesiaca sa vzťahuje k našim emóciám a pocitom. A preto sa práve tieto sily najviac prejavujú pri splne. Mesiac tiež symbolizuje ženský princíp a tak sa stáva, že na neho ženy reagujú viac ako muži. Pri splne (alebo už niekoľko dní pred splnom) môžu byť ženy veľmi citlivé, podráždené alebo dokonca v depresii. Je dôležité mať na pamäti, že tieto, veľakrát silné, citové prejavy neznamenajú, že žena stráca silu, ale predstavujú naopak prúdenie energie.

Pri splne však nemusia prepadať depresiám iba ženy, len sú na to o niečo náchylnejšie. Ľudia bohužiaľ nie sú schopní uvoľniť svoje emócie a nechať ich plynúť, ich energia je zablokovaná a preto prepadajú skleslosti. Práve spln predstavuje jedinečnú príležitosť pre vnútorné prečistenie pomocou silného energetického prúdu Mesiaca. Sme schopní sa prečistiť od citových blokov a komplexov, rovnako tak ako očistiť našu myseľ a vedomie.

Vnútorné prečistenie v čase splnu môžeme ešte znásobiť, ak zvolíme duchovný pôst alebo budeme konať dobročinné skutky. Pôst pre rozvoj spirituality by mal byť vedomý a nezištný. Poskytuje nám možnosť lepšie sa spoznať. V pôstny deň (v deň splnu) by sme nemali prijímať žiadnu pevnú stravu až do 17. hodiny, kedy pripravíme a zjeme ľahké jedlo (napr. Varenú ryžu so zeleninou). Kto sa nemôže postiť zo zdravotných dôvodov, môže vynechať aspoň jedno jedlo. Počas dňa podľa potreby popíjame bylinný čaj alebo vodu.

U duchovného pôstu nejde o prečistenie fyzického tela alebo o schudnutie. Veľkú rolu tu hrá duševné rozpoloženie v priebehu celého dňa. Mali by sme si nájsť čas na meditáciu, cvičenie jógy alebo čítanie duchovnej literatúry. Až potom ide o duchovné cvičenia, ktoré pomáhajú prečisteniu našej mysle.

Fáza novu je tiež veľmi zaujímavá. V túto dobu sa objavujú opačné javy, ako pri splne. Vlny emócií a citové prejavy sú utlmené. Existujú určité činnosti, ktorým by sme sa mali vyhnúť, ak sa nachádzame v čase, keď Mesiac nie je viditeľný. Je to napríklad pokladanie základného kameňa domu alebo sadenie rastlín.

Zdroje

Vesmír - ilustrovaný atlas, nakladateľstvo Sun; P. Mahéšvaránanda: Systém Joga v dennom živote. Zdroj obrázkov: shutterstock.com.

[Mon]

Zdieľajte tento článok na: